Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Президент

ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 

Президент ГО "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України", Герой України, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, Надзвичайний і Повноважний Посол,
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2008 року.
Нагороджений Орденом Князя Ярослава Мудрого V та IV ступеня, має державні нагороди
Болгарії, Грузії, Італії, Португалії.

 

Губерський Л.В. - відомий український філософ, фахівець із філософських питань міжнародних відносин, філософії політики та соціальної філософії, один із провідних вчених та організаторів науки й освіти в Україні. Народився 4 жовтня 1941 року у м. Миргороді Полтавської обл.

Він автор понад 250 наукових публікацій, у тому числі 50 особистих та колективних монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема, "Людина в сфері гуманітарного пізнання", "Духовне оновлення суспільства", "Матеріальне і духовне", "Культура. Ідеологія. Особистість", "Філософія", "Політологія", "Людина і світ", "Філософія політики" (у 6-ти томах), "Українська дипломатична енциклопедія" (у 2-х томах) та ін. Під його керівництвом захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій з проблем філософії.

Губерський Л.В. - відповідальний редактор періодичного видання "Вісник Київського національного університету", серія  "Міжнародні відносини". Головний редактор збірника наукових праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин", член редакційних колегій журналів "Політика і час", "Пам'ять століть", "Трибуна", наукових збірників "Український часопис міжнародного права", "Проблеми філософії'" та ін.

Губерський Л.В. - член громадської Гуманітарної Ради при Президентові України, громадської Гуманітарної Ради в галузі освіти при Київській міській державній адміністрації, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, віце-президент Товариства "Знання" України, член Президії НАН України,  колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Української Ради Миру.

Губерський Л.В. є лауреатом премії ім. Д.І.Чижевського Національної академії наук України. Почесний доктор Благоєвградського університету (Болгарія).

Почесний громадянин м. Миргорода.