Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Віцепрезиденти

ПЕРШИЙ ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ

АНДРУЩЕНКО 

ВІКТОР 

ПЕТРОВИЧ

ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ВІЦЕПРЕЗИДЕНТИ

ЗГУРОВСЬКИЙ

МИХАЙЛО 

ЗАХАРОВИЧ 

ректор Нацiонального технiчного унiверситету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова Асоціації технiчних унiверситетiв

ПІВНЯК 

ГЕННАДІЙ 

ГРИГОРОВИЧ 

ректор Нацiонального технічного унiверситету "Дніпровська політехніка"

ТАЦІЙ 

ВАСИЛЬ 

ЯКОВИЧ 

ректор Нацiонального юридичного університету iменi Ярослава Мудрого

НІКОЛАЄНКО

СТАНІСЛАВ

МИКОЛАЙОВИЧ

ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України