Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Президія

         

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович

президент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

перший вiцепрезидент ГО «Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального технiчного унiверситету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова Асоціації технiчних унiверситетiв

ПІВНЯК

Геннадій Григорович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального технічного унiверситету «Дніпровська політехніка»

ТАЦІЙ

Василь Якович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Національного юридичного університету iменi Ярослава Мудрого

НІКОЛАЄНКО

Станіслав Миколайович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України

БАКІРОВ

Віль Савбанович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, ректор Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна

БАРДАЧОВ

Юрій Миколайович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського національного технічного унiверситету

БЄЛІКОВ

Сергій Борисович

голова Ради ректорів Запорізького регіону, ректор Нацiонального унiверситету «Запорізька політехніка»

БОБАЛО

Юрій Ярославович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету «Львівська політехніка»

ВАСИЛЬЄВ

Анатолій Васильович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського державного унiверситету

ЄВДОКИМОВ

Віктор Валерійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор Державного університету «Житомирська політехніка»

ЗАГІРНЯК

Михайло Васильович

ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

президент Нацiональної академії педагогічних наук України

 

КУЛІКОВ

Петро Мусійович

голова Ради ректорів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

КУРИЛО

Віталій Семенович

голова Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

ЛАЗОРЕНКО

Наталія Іванівна

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

ректор Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

МОРОЗ

Василь Максимович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

ОНИЩЕНКО

Володимир Олександрович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПАСІЧНИК

Ігор Демидович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Національного університету «Острозька академія»

ПШІНЬКО

Олександр Миколайович

  голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського  регіону, ректор Дніпровського національного університету імені академіка В.Лазаряна

САВЧЕНКО

Сергій Вікторович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Луганського регіону, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

СКИБА

Микола Єгорович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону, ректор Хмельницького нацiонального унiверситету

СМОЛАНКА

Володимир Іванович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

СПІВАКОВСЬКИЙ

Олександр Володимирович

ректор Херсонського державного університету

 

СТЕПАНЕНКО

Сергій Миколайович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ТРУХАНОВ

Георгій Федорович

голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

 

ФРОЛОВ

Микола Олександрович

ректор Запорізького нацiонального унiверситету

 

ЧЕБИКІН

Олексій Якович

ректор Південноукраїнського нацiонального педагогічного унiверситету імені К.Д.Ушинського

ЧЕРЕВКО

Олександр Володимирович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Черкаського регіону, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ЧЕРНОВОЛ

Михайло Iванович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону, ректор Центральноукраїнського нацiональнго технiчного унiверситету

ШЕБАНІН

В’ячеслав Сергійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

ЯЦУНЬ

Олександр Михайлович

голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки