Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Президія

         

КУЛІКОВ

Петро Мусійович

президент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

перший вiцепрезидент ГО «Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального технiчного унiверситету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова Асоціації технiчних унiверситетiв

НІКОЛАЄНКО

Станіслав Миколайович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України», ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України

БАКІРОВ

Віль Савбанович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, в.о. ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

БАРДАЧОВ

Юрій Миколайович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського національного технічного унiверситету

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Запорізького регіону

БОБАЛО

Юрій Ярославович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету «Львівська політехніка»

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону

ЄВДОКИМОВ

Віктор Валерійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор Державного університету «Житомирська політехніка»

ЗАГІРНЯК

Михайло Васильович

ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

президент Нацiональної академії педагогічних наук України

 

 

голова Ради ректорів Київського вузівського центру

КУРИЛО

Віталій Семенович

голова Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

ЛАЗОРЕНКО

Наталія Іванівна

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

ректор Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

МОРОЗ

Василь Максимович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

ОНИЩЕНКО

Володимир Олександрович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПАСІЧНИК

Ігор Демидович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Національного університету «Острозька академія»

ПШІНЬКО

Олександр Миколайович

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського  регіону, ректор Дніпровського національного університету імені академіка В.Лазаряна

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону

СМОЛАНКА

Володимир Іванович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

СПІВАКОВСЬКИЙ

Олександр Володимирович

ректор Херсонського державного університету

 

СТЕПАНЕНКО

Сергій Миколайович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ТРУХАНОВ

Георгій Федорович

голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

 

ФРОЛОВ

Микола Олександрович

ректор Запорізького нацiонального унiверситету

 

ЧЕБИКІН

Олексій Якович

ректор Південноукраїнського нацiонального педагогічного унiверситету імені К.Д.Ушинського

ЧЕРЕВКО

Олександр Володимирович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Черкаського регіону, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону

ШЕБАНІН

В’ячеслав Сергійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

ЯЦУНЬ

Олександр Михайлович

голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки