Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Президія

КУЛІКОВ

Петро Мусійович

голова, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

АЗЮКОВСЬКИЙ

Олександр Олександрович

заступник голови, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

БОБАЛО

Юрій Ярославович

заступник голови, ректор Національного університету «Львівська політехніка», голова Ради ректорів закладів вищої освіти Львівського регіону

БУГРОВ

Володимир Анатолійович

заступник голови, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕТЬМАН

Анатолій Павлович

заступник голови, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

НІКОЛАЄНКО

Станіслав Миколайович

заступник голови, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України

ТРОФИМЕНКО

Микола Валерійович

заступник голови, ректор Маріупольського державного університету

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович

почесний голова, голова Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАБАЄВ

Володимир Миколайович

член Президії, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, голова Ради ректорів закладів вищої освіти Харківського регіону

БУЛГАКОВ

Валерій Андрійович

член Президії, директор Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління

ЄВДОКИМОВ

Віктор Валерійович

член Президії, ректор Державного університету «Житомирська політехніка», голова Ради ректорів закладів вищої освіти Житомирського регіону

ЗАГОРСЬКИЙ

Володимир Степанович

член Президії, ректор Національного лісотехнічниого університету України

ЗАПОРОЖАН

Валерій Миколайович

член Президії, ректор Одеського національного медичного університету

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

член Президії, ректор Нацiонального технічного унiверситету України «Київський полiтехнiчний інститут імені Ігоря Сікорського»

КАГАНОВСЬКА

Тетяна Євгеніївна

член Президії, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

член Президії, президент Нацiональної академії педагогічних наук України

КРИСОВАТИЙ

Андрій Ігорович

член Президії, ректор Західноукраїнського національного університету

КУРИЛО

Віталій Семенович

член Президії, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

ЛУЦЬКИЙ

Максим Георгійович

член Президії, ректор Нацiонального авiацiйного унiверситету

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

член Президії, ректор Київського національного торговельно-економiчного університету

ОГНЕВ'ЮК

Віктор Олександрович

член Президії, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

ПШІНЬКО

Олександр Миколайович

член Президії, ректор Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, голова Ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровського регіону

ПОРКУЯН

Ольга Вікторівна

член Президії, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

СМОЛАНКА

Володимир Іванович

член Президії, ректор Ужгородського національного університету, голова Ради ректорів закладів вищої освіти Закарпатського регіону

СТЕПАНЕНКО

Сергій Миколайович

член Президії, ректор Одеського державного екологічного університету, голова Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону

ТРУХАНОВ

Георгій Федорович

член Президії, голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

ФРОЛОВ

Микола Олександрович

член Президії, ректор Запорізького національного університету

ЧЕРНЄЙ

Володимир Васильович

член Президії, ректор Національної академії внутрiшнiх справ України

ЩОКІН

Ростислав Георгійович

член Президії, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом