Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Ревізійна комісія

ПОНОМАРЕНКО

ВОЛОДИМИР

СТЕПАНОВИЧ

— ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

СМОВЖЕНКО

ТАМАРА

СТЕПАНІВНА

— ректор Університету банківської справи (м. Київ)

ШКАРЛЕТ

СЕРГІЙ

МИКОЛАЙОВИЧ 

— ректор Чернігівського національного технологічного університету