Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Голови регіональних Рад ректорів

МОРОЗ 

ВАСИЛЬ 

МАКСИМОВИЧ 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Волинського регіону

ПШІНЬКО

ОЛЕКСАНДР 

МИКОЛАЙОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського регіону, ректор Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецького регіону

ЄВДОКИМОВ

ВІКТОР 

ВАЛЕРІЙОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор  Державного університету "Житомирська політехніка"

СМОЛАНКА

ВОЛОДИМИР

ІВАНОВИЧ

голова Ради ректорів  вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Запорізького регіону

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Луганського регіону

БОБАЛО

ЮРІЙ 

ЯРОСЛАВОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету "Львівська політехніка"

ШЕБАНІН 

ВЯЧЕСЛАВ 

СЕРГІЙОВИЧ 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

СТЕПАНЕНКО 

СЕРГІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ОНИЩЕНКО 

ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПАСІЧНИК

ІГОР

ДЕМИДОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Національного університету "Острозька академія"

ЛАДИКА

ВОЛОДИМИР

ІВАНОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського національного аграрного університету 

БАБАЄВ

ВОЛОДИМИР

МИКОЛАЙОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

БАРДАЧОВ 

ЮРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського нацiонального технiчного унiверситету

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону

ЧЕРЕВКО

ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Черкаського регіону, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Чернівецького регіону

 

голова Ради ректорів Київського вузівського центру