Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Документи

Установчі документи

 Статут Громадської організації  "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" (нова редакція)

Нормативно-правова база

 Закон України "Про вищу освіту"

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки

 Закон України "Про громадські об'єднання"

Міжнародні договори

 Угода про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів

 Угода про співпрацю між Конференцією президентів університетів (Франція), Конференцією директорів французьких інженерних шкіл та Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціацією ректорів вищих технічних навчальних закладів України 

 Угода про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Конференцією ректорів вищих навчальних закладів Німеччини

 Угода про співпрацю між Конференцією академічних шкіл Польщі та Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України

 Меморандум про взаєморозуміння між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Канадським бюро