Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Спілка ректорів України – звітує

12:04, 12 грудня 2019

 

10 грудня 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України». На порядок денний були винесені питання про звіт Спілки ректорів за період з 2014 по 2019 рік та звіт ревізійної комісії, а також відбулися вибори президента, віцепрезидентів, членів Президії та ревізійної комісії Спілки ректорів.

 

 

У Загальних зборах взяли участь члени Спілки та ректори закладів вищої освіти, які не входять до Спілки, а також голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, заступник Міністра освіти і науки України Єгор Стадний, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки Олександр Яцунь. Всього понад 100 осіб.

 

У звітній доповіді президент Спілки ректорів, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський зупинився лише на основних аспектах діяльності громадської організації, оскільки загальний звіт та відповідні аналітичні матеріали були розміщені заздалегідь на сайті Спілки. Він зазначив, зокрема, що впродовж звітного періоду пріоритетним напрямом роботи була підтримка ефективної взаємодії Спілки з органами влади та громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана з вищою школою, що давало можливість інформувати владні структури про об’єктивну ситуацію та проблеми в системі вищої освіти та впливати на прийняття рішень.

Важливою і чи найвідповідальнішою ділянкою роботи Спілки була робота по здійсненню експертизи проєктів законодавчих і нормативно-правових актів, що регламентують діяльність вищої школи, яких за звітний період розглянуто понад 30. Спілкою, наголосив президент, не лише розглядалися готові проєкти актів, але ініціювалися профільному Комітету чи Міністерству власні акти або пропозиції до окремих статей законів. Це стосувалося і коштів спеціального фонду вищих навчальних закладів, і формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, і Бюджетної програми «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти», і повноважень органів громадського самоврядування в управлінні у сфері вищої освіти тощо.

Особливою публічною формою роботи Спілки, зазначив Леонід Губерський, було створення наукових майданчиків дослідників з проблем вищої освіти – це понад десять наукових конференцій та семінарів, більшість з яких мала міжнародний рівень.

У доповіді наголошувалося, що усвідомлюючи важливість інтеграції вищої школи України в Європейський простір вищої освіти, Спілка ректорів України активно співпрацювала з вісьмома міжнародними організаціями та ректорськими об’єднаннями зарубіжних країн. Спектр такої співпраці базувався виключно на обміні досвідом з усіх аспектів діяльності університетів – навчання, дослідження, інновації.

Завершуючи свою звітну доповідь Леонід Губерський зазначив, що існує ще чимало проблем, які необхідно вирішувати Спілці, та тих завдань, які визначені Статутом організації. А для цього треба всіляко підвищувати статус Спілки ректорів. Насамперед Законом України «Про вищу освіту» визначити роль громадського самоврядування у вищій освіті, яка на сьогодні не визначена. У європейських країнах жодне рішення, що стосується вищої освіти, – урядове чи законодавче – не приймається без погодження з відповідним громадським ректорським об’єднанням.

Спілка ректорів не повинна стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в сучасному світі, а докладати всіх зусиль, щоб національна вища освіта відповідала європейським критеріям і національним інтересам, а також задовольняла освітні потреби наших громадян.

Насамперед треба визначитися з конкретним планом розвитку вищої освіти хоча би на короткострокову перспективу, в якому виділити основні пріоритети такого вдосконалення.

Залишається актуальною проблемою вдосконалення мережі закладів вищої освіти. Це питання за всі роки незалежності України так і не стало предметом фундаментального вивчення, приймалися лише окремі рішення.

Оптимізація мережі процес неминучий, але відповідальний і водночас чутливий і має здійснюватися за участю Спілки, керуючись виключно державними інтересами – по особливому наголосив Леонід Губерський.

Є також і інші важливі проблеми, які хвилюють нашу академічну громадськість і потребують свого вирішення. Це питання підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових досліджень, вироблення нових принципів фінансування вищої освіти, розширення автономії закладів вищої освіти та вдосконалення системи прийому.

 

 

В обговорені доповіді взяли участь Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України; Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України; Геннадій Півняк, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Володимир Пономаренко, ректор Харківського економічного університету імені Семена Кузнеця; Олександр Яцунь, голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки; Іван Тимошенко, ректор Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Виступаючі відзначали важливість роботи Спілки ректорів, як громадської організації, щодо впливу на формування державної політики у сфері вищої освіти. Зазначали, що діяльність Спілки була конструктивною, а рішення, які приймалися – виваженими. Виступаючі також висловлювали високу оцінку роботи її президента Леоніда Губерського, віцепрезидентів, членів Президії та дирекції Спілки.

Перед учасниками Загальних зборів виступила голова підкомітету з вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, яка подякувала президенту Спілки ректорів Леоніду Губерському та членам Спілки ректорів, керівникам закладів вищої освіти за конструктивну співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

 

 

Також перед присутніми виступив Єгор Стадний. Заступник Міністра освіти і науки у своєму виступі зупинився на актуальних питаннях, які стоять перед вищою освітою і не терплять зволікань щодо їх вирішення, особливо підкресливши відкритість Міністерства освіти і науки України до співпраці з керівниками закладів вищої освіти.

Після виступів Загальні збори перейшли до наступних питань порядку денного, а саме до обрання президента, віцепрезидентів та членів Президії Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України».

 

За результатами відкритого голосування президентом Спілки ректорів одноголосно було обрано Леоніда Губерського, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також одноголосно були обрані Віктор Андрущенко, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова – на посаду першого віцепрезидента Спілки ректорів; Михайло Згуровський, ректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Геннадій Півняк, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Василь Тацій, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України – на посади віцепрезидентів.

Відповідно до Статуту Спілки ректорів (п 4.6) для керівництва діяльністю Спілки ректорів в період між засіданнями Загальних зборів, обирається Президія Спілки ректорів до складу якої за посадами входять: президент, перший віцепрезидент, чотири віцепрезиденти, керівники регіональних Рад ректорів та інші особи за рішенням Загальних зборів. До нового складу Президії Спілки ректорів, який був обраний на Загальних зборах, увійшли:

     

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович

президент ГО «Спілка ректорів», ректор Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович

перший вiцепрезидент ГО «Спiлка ректорів», ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ЗГУРОВСЬКИЙ

Михайло Захарович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів», ректор Нацiонального технiчного унiверситету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», голова Асоціації технiчних унiверситетiв

ПІВНЯК

Геннадій Григорович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів», ректор Нацiонального технічного унiверситету «Дніпровська політехніка»

ТАЦІЙ

Василь Якович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів», ректор Національного юридичного університету iменi Ярослава Мудрого

НІКОЛАЄНКО

Станіслав Миколайович

вiцепрезидент ГО «Спілка ректорів», ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України

БАКІРОВ

Віль Савбанович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, ректор Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна

БАРДАЧОВ

Юрій Миколайович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського національного технічного унiверситету

БЄЛІКОВ

Сергій Борисович

голова Ради ректорів Запорізького регіону, ректор Нацiонального унiверситету «Запорізька політехніка»

БОБАЛО

Юрій Ярославович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету «Львівська політехніка»

ВАСИЛЬЄВ

Анатолій Васильович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського державного унiверситету

ВЕЛИЧКО

Олександр Григорович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського регіону, ректор Нацiональної металургiйної академiї України

ЄВДОКИМОВ

Віктор Валерійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор Державного університету «Житомирська політехніка»

ЗАГІРНЯК

Михайло Васильович

ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

президент Нацiональної академії педагогічних наук України

КУЛІКОВ

Петро Мусійович

голова Ради ректорів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

КУРИЛО

Віталій Семенгович

голова Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

ЛАЗОРЕНКО

Наталія Іванівна

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

МАЗАРАКІ

Анатолій Антонович

ректор Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

МОРОЗ

Василь Максимович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

ОНИЩЕНКО

Володимир Олександрович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПАСІЧНИК

Ігор Демидович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Національного університету «Острозька академія»

САВЧЕНКО

Сергій Вікторович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Луганського регіону, ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

СКИБА

Микола Єгорович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону, ректор Хмельницького нацiонального унiверситету

СМОЛАНКА

Володимир Іванович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

СПІВАКОВСЬКИЙ

Олександр Володимирович

ректор Херсонського державного університету

СТЕПАНЕНКО

Сергій Миколайович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ТИМОШЕНКО

Іван Іванович

голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректор Європейського університету 

ТРУХАНОВ

Георгій Федорович

голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

ФРОЛОВ

Микола Олександрович

ректор Запорізького нацiонального унiверситету

ЧЕБИКІН

Олексій Якович

ректор Південноукраїнського нацiонального педагогічного унiверситету імені К.Д.Ушинського

ЧЕРЕВКО

Олександр Володимирович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Черкаського регіону, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ЧЕРНОВОЛ

Михайло Iванович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону, ректор Центральноукраїнського нацiональнго технiчного унiверситету

ШЕБАНІН

В’ячеслав Сергійович

голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

ЯЦУНЬ

Олександр Михайлович

голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Загальних зборах була обрана ревізійна комісія у складі: Володимира Пономаренка – ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Олександра Безлюдного – ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Сергія Шкарлета – ректора Чернігівського національного технологічного університету.

На завершення зборів з заключним словом виступив новообраний президент Спілки ректорів Леонід Губерський. Подякувавши всім присутнім за довіру та підтримку, коротко проаналізувавши висловлені в обговоренні зауваження і пропозиції, Леонід Губерський запросив всіх присутніх до активної співпраці.

Фото: Тетяни Василик

Рекомендувати: