Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

15:10, 21 листопада 2014

     20 листопада 2014 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

До порядку денного були включені наступні питання:

  1. Про роботу громадського об’єднання Спілки ректорів вищих навчальних закладів України за період з 2009 по 2014 рік.
  2. Вибори президента Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
  3. Вибори віце-президентів та Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
  4. Вибори ревізійної комісії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

     Для участі у роботі Загальних зборів прибули ректори-члени Спілки ректорів з усіх регіонів України. Всього учасників зібрання - 115 осіб. Також були запрошені: керівник департаменту МОН Ю.М.Коровайченко, завідувач сектору освіти і науки Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України М.М.Берізко, завідувач відділом з питань освіти, науки, молоді та спорту Секретаріату Кабінету Міністрів України В.Я.Гаврилюк.

     Засідання відкрив президент Спілки ректорів Л.В.Губерський та виступив з інформацією «Про роботу громадського об’єднання Спілки ректорів вищих навчальних закладів України за період з 2009 по 2014 рік», зупинившись на основних напрямках діяльності Спілки ректорів, досягненнях та проблемах, що виникали в роботі Спілки ректорів у зазначений період.

     У обговоренні доповіді взяли участь М.З.Згуровський, В.Г.Кремень, Г.Ф.Труханов, О.Г.Величко, С.М.Степаненко, В.О.Огнев’юк, В.С, Бакіров, С.М. Ніколаєнко, П.М.Куліков. Виступаючі позитивно оцінили роботу Спілки ректорів та президента Спілки – Губерського Л.В. Загальна оцінка діяльності Спілки ректорів – задовільна. Також були висловлені зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи Спілки. Всі виступаючі запропонували кандидатуру Губерського Л.В. для обрання його президентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України на наступні п’ять років.

     За результатами відкритого голосування («за» - 115, «проти» - немає, «утримались» - немає) Л.В.Губерський одноголосно був обраний президентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України на наступний термін.

     Також одноголосно були обрані В.П.Андрущенко – на посаду першого віце-президента Спілки ректорів, М.З.Згуровський, Г.Г.Півняк, В.Я.Тацій, Ю.Ю.Туниця – на посади віце-президентів.

     Відповідно до Статуту Спілки ректорів (п 4.7) для керівництва діяльністю Спілки ректорів в період між засіданнями Загальних зборів, обирається Президія Спілки ректорів до складу якої за посадами входять: президент, перший віце-президент, чотири віце-президенти, керівники регіональних Рад ректорів та інші особи за рішенням Загальних зборів строком на п’ять років. До нового складу Президії Спілки ректорів, який був обраний на Загальних зборах, входять:

ГУБЕРСЬКИЙ

ЛЕОНІД 

ВАСИЛЬОВИЧ

— президент Спiлки ректорiв вищих навчальних закладiв України, ректор Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

АНДРУЩЕНКО 

ВІКТОР 

ПЕТРОВИЧ

— перший вiце-президент Спiлки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ЗГУРОВСЬКИЙ

МИХАЙЛО 

ЗАХАРОВИЧ

— вiце-президент Спiлки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Нацiонального технiчного унiверситету "Київський політехнічний інститут", голова Асоціації технiчних унiверситетiв

ПІВНЯК 

ГЕННАДІЙ 

ГРИГОРОВИЧ

— вiце-президент Спiлки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Нацiонального гiрничого унiверситету України

ТАЦІЙ 

ВАСИЛЬ 

ЯКОВИЧ

— вiце-президент Спiлки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Національного юридичного університету  iменi Ярослава Мудрого

ТУНИЦЯ 

ЮРІЙ 

ЮРІЙОВИЧ

— вiце-президент Спiлки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Нацiонального лiсотехнiчного унiверситету

МОРОЗ

ВАСИЛЬ

МАКСИМОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

БОЖИДАРНІК

ВІКТОР

ВОЛОДИМИРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Волинського регіону, ректор Луцького нацiонального технiчного унiверситету

ВЕЛИЧКО

ОЛЕКСАНДР

ГРИГОРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського регіону, ректор Нацiональної металургiйної академiї України

САУХ

ПЕТРО

ЮРІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка

СМОЛАНКА

ВОЛОДИМИР

ІВАНОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

БЄЛІКОВ

СЕРГІЙ

БОРИСОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Запорізького регіону, ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету

ЧЕРНОВОЛ

МИХАЙЛО

IВАНОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону, ректор Кiровоградського нацiональнго технiчного унiверситету

ГОЛУБЕНКО

ОЛЕКСАНДР

ЛЕОНІДОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Луганського регіону, ректор Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету імені Володимира Даля

БОБАЛО

ЮРІЙ

ЯРОСЛАВОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету "Львівська політехніка"

ШЕБАНІН

ВЯЧЕСЛАВ

СЕРГІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

СТЕПАНЕНКО

СЕРГІЙ

МИКОЛАЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ОНИЩЕНКО

ВОЛОДИМИР

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, ректор Полтавського нацiонального технiчного унiверситету імені Юрія Кондратюка

ПАСІЧНИК

ІГОР

ДЕМИДОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Нацiонального унiверситету "Острозька академія"

ВАСИЛЬЄВ

АНАТОЛІЙ

ВАСИЛЬОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського державного унiверситету

БАКІРОВ

ВІЛЬ

САВБАНОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, ректор Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна

БАРДАЧОВ

ЮРІЙ

МИКОЛАЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського нацiонального технiчного унiверситету

СКИБА

МИКОЛА  

ЄГОРОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону, ректор Хмельницького нацiонального унiверситету

МЕЛЬНИЧУК

СТЕПАН

ВАСИЛЬОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Чернівецького регіону, ректор Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

КУЛІКОВ

ПЕТРО

МУСІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

КРЕМЕНЬ

ВАСИЛЬ

ГРИГОРОВИЧ

— Президент Нацiональної академії педагогічних наук України

ТРУХАНОВ

ГЕОРГІЙ

ФЕДОРОВИЧ

— голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

КУРИЛО

ВІТАЛІЙ

СЕМЕНОВИЧ

— Народний депутат України

КРАВЕЦЬ 

ВОЛОДИМИР

ПЕТРОВИЧ

— ректор Тернопільського нацiонального педагогічного унiверситету

МАЗАРАКІ

АНАТОЛІЙ

АНТОНОВИЧ 

— ректор Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

НІКОЛАЄНКО

СТАНІСЛАВ

МИКОЛАЙОВИЧ

— ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України

ТИМОШЕНКО

ІВАН

ІВАНОВИЧ

— ректор Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності

ФРОЛОВ

МИКОЛА

ОЛЕКСАСНДРОВИЧ

— ректор Запорізького нацiонального унiверситету

ЧЕБИКІН

ОЛЕКСІЙ

ЯКОВИЧ

— ректор Південноукраїнського нацiонального педагогічного унiверситету імені К.Д.Ушинського

  На Загальних зборах була обрана ревізійна комісія у складі: Пономаренка Володимира Степановича – ректора Харківського національного економічного університету, Смовженко Тамари Степанівни – ректора університету банківської справи (м. Київ) та Шкарлета Сергія Миколайовича – ректора Чернігівського національного технологічного університету.

     На завершення зборів з заключним словом виступив новообраний президент Спілки ректорів Л.В.Губерський. Подякувавши всім присутнім за довіру та підтримку, Л.В.Губерський коротко проаналізував висловлені в обговоренні зауваження і пропозиції, окреслив плани на майбутнє, запросивши всіх до активнішої співпраці в Спілці ректорів.

Рекомендувати: