Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Розширене засідання Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

14:15, 03 жовтня 2014

На черговому засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України
обговорені актуальні питання розвитку вищої освіти

30 вересня 2014 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулося розширене засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України за участі Міністра освіти і науки Квіта С.М., голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М., директора Українського центру оцінювання якості освіти Лікарчука І.Л., керівників департаментів МОН, керівників центральної і міської профспілки працівників освіти і науки, членів Президії Спілки ректорів, ректорів вищих навчальних закладів м. Києва. Всього учасників зібрання понад 60 осіб.

До порядку денного було включено сім питань, серед яких, зокрема питання про реалізацію Закону України «Про вищу освіту», проект Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2015 році, організацію навчального процесу в умовах енергетичної кризи.

Засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України відкрив президент Спілки ректорів Л.В.Губерський. Подякувавши учасникам зібрання, Л.В.Губерський закликав всіх присутніх до відвертого і конструктивного діалогу та висловив побажання активно попрацювати над розв’язанням невідкладних питань, що постають перед вищою школою загалом і конкретним вищим навчальним закладом зокрема.

Міністр освіти і науки України С.М.Квіт у своєму виступі наголосив, що прийняття нового Закону «Про вищу освіту» – це досягнення усієї академічної спільноти. Але головне - потрібно зробити так, щоб він запрацював. Міністр звернувся до ректорів з проханням невідкладно реєструватись на сайті http://osvita.gov.ua та обмінюватися досвідом. Також повідомив - щойно уряд і МОН будуть видавати підзаконні акти, вони з’являтимуться на цьому ресурсі і їх відразу можна брати у роботу.

Особливу увагу Міністр приділив проблемам Донбасу. Сьогодні ситуація склалась таким чином, що МОН почав переводити ВНЗ Донбасу, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в інші регіони. Принагідно подякувавши всім керівникам областей, які висловили свої пропозиції щодо надання допомоги, закликав ректорів, які вже прихистили студентів з АР Крим, Донецької та Луганської областей й надалі опікуватися цією категорією студентів та вільних слухачів.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.М.Гриневич звернула увагу зібрання на внесення змін до Бюджетного кодексу (відповідний законопроект вже зареєстрований) та Закону про держбюджет наступного року. Прийняття нового реформаторського закону про освіту знівелюється, якщо положення бюджету-2015 повністю відмінять його прогресивні положення. Оскільки проект бюджету ще не внесено до парламенту, його розглядають профільні міністерства, ще є час вплинути на ситуацію.

Особливо бурхливим було обговорення, після виступу директора департаменту вищої освіти Ю.М.Коровайченка, щодо проекту Умов прийому у 2015 році. До цього документу внесено зміни, що передбачені новим Законом «Про вищу освіту» і це спричинило багато неузгоджень з діючими правилами. Про пропозиції до проект Умов, які надійшли від вищих навчальних закладів, поінформував відповідальний секретар Спілки ректорів Ярослав Болюбаш, зміст яких викладено у листі до Міністра освіти і науки С.М.Квіта.

Про ЗНО-2015 учасникам засідання розповів директор Українського центру оцінювання якості І.Л.Лікарчук.

Також під час обговорення було приділено увагу питанням ліцензування і акредитації, виборів ректора, автономії вищих навчальних закладів, підсумку вступної кампанії 2014 року та ін. 

Також відбулося коротке обговорення та обмін досвідом з питання організації навчального процесу в умовах енергетичної кризи. Міністерством і Президією Спілки ректорів були дані певні орієнтації щодо виживання вищих навчальних закладів в умовах енергетичної кризи.

З інформацією щодо проведення звітно-виборних Загальних зборів Спілки ректорів вищих навчальних закладів України виступив С.Д.Омельченко, виконавчий директор Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, та вніс на голосування Президії пропозицію провести звітно-виборні Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України у другій декаді цього року. Президія Спілки ректорів ухвалила рішення провести звітно-виборні Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України у другій декаді 2014 року.

На завершення засідання президент Спілки ректорів у заключному слові зазначив, що академічна спільнота, як і весь український народ, сьогодні опинилась у вкрай непростих умовах. Країна у стані війни, гинуть військові і мирні люди, підступно і цілеспрямовано руйнується інфраструктура на окупованих агресором територіях. Не всі діти можуть навчатися, а викладачі працювати. Тому, зазначив Л.В.Губерський, треба серйозно взятися за роботу щодо участі вищої школи у формуванні українського громадянського суспільства та зміцнення обороноздатності нашої країни.

Майже два з половиною мільйонний колектив вищої школи – викладачі, студенти, науковці – це потужний інтелектуальний потенціал нації, який не лише має самоорганізуватися, але й стати на чолі патріотичного руху в Україні. Чи треба це робити? Можемо просто запитати у наших колег з Луганська чи Донецька!

Президія Спілки ректорів неодноразово у своїх листах і зверненнях закликала до проведення такої роботи. Сьогодні потреба в цьому ще більша, адже країна-агресор суттєво активізувалася у брехні й поширенні неправдивої інформації про Україну. 

А тому нам необхідно у всіх можливих засобах масової інформації систематично подавати історичну правду про Україну, робити короткі публікації з її історії. Такі матеріали доцільно подавати українською, англійською та російською мовами, запропонувати ЗМІ тематику популярних радіо- і телепередач з історії України та залучити до участі в них провідних науковців істориків.

Було б доцільно долучитися науковцям і студентам університетів до підготовки і поширення серед громадськості, учасників АТО та громадян, які перебувають на окупованих територіях, коротких текстових інформаційних матеріалів з історії України, зокрема, що стосується історичних територіальних меж України, традицій українського народу та його миролюбності впродовж усього історичного розвитку країни, ролі і місця України в європейському просторі.

Вища школа має широкі можливості щодо створення позитивного іміджу України на міжнародному рівні. Необхідно поширювати у зарубіжних ЗМІ об’єктивну інформацію про події в Україні шляхом публікації відповідних матеріалів у зарубіжних виданнях, надсилання звернень від імені студентів і викладачів до міжнародних студентських і викладацьких організацій, до університетів-партнерів, запрошення зарубіжних професорів на наукові конференції, що проводяться університетом тощо.

Теба активізувати волонтерський студентський і викладацький рух, спрямований на: допомогу бійцям АТО (патронат сімей, постраждалих під час Революції гідності та АТО (збір коштів, надання допомоги у веденні домашнього господарства та підготовки до зими тощо).

Особливу увагу необхідно звернути на активізацію наукової діяльності університетів, спрямованої на зміцнення обороноздатності України. Необхідно спрямувати наукові дослідження на військову тематику, впровадження наявних технічних і технологічних наукових розробок науковців у виробництво військової техніки, приладів, пристроїв та залучення психологів, соціологів до психологічної реабілітації бійців АТО.

Для реалізації цих та інших завдань, зазначив Леонід Васильович, нам необхідно більше співпрацювати і Спілка ректорів готова виступати кординатором, зокрема питань, що потребують колективного обговорення.

Провідні університети мають з розумінням ставитися до потреб менш потужних, зокрема у питаннях підготовки для них наукових кадрів, залучення викладачів до проведення міжуніверситетських наукових тем, обміну студентами для включеного навчання, викладачів для читання лекцій.

Не треба стояти осторонь тих процесів, що спрямовані на порушення принципів вищої школи, зокрема щодо забезпечення високої якості вищої освіти, добросовісності під час вступної кампанії, ефективності наукових досліджень тощо. У цих питаннях відповідальність за регіон лягає на плечі голів регіональних рад ректорів.

Кожен керівник вищого навчального закладу має усвідомити, що вища школа держави це цілісна система. І будь-яка недобросовісність стосується не одного навчального закладу, а заплямовує всю вищу освіту не лише в межах країни, але й на європейському та світовому освітньому просторі, в який ми поступово інтегруємося шляхом обміну студентами, викладачами, реалізації програм подвійних дипломів, входження у світові рейтинги тощо.

Рекомендувати: