Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Віце-президенти

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

АНДРУЩЕНКО 

ВІКТОР 

ПЕТРОВИЧ

— ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ

ЗГУРОВСЬКИЙ

МИХАЙЛО 

ЗАХАРОВИЧ 

— ректор Нацiонального технiчного унiверситету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова Асоціації технiчних унiверситетiв

ПІВНЯК 

ГЕННАДІЙ 

ГРИГОРОВИЧ 

—  ректор Нацiонального технічного унiверситету "Дніпровська політехніка"

ТАЦІЙ 

ВАСИЛЬ 

ЯКОВИЧ 

—  ректор Нацiонального юридичного університету iменi Ярослава Мудрого

ТУНИЦЯ 

ЮРІЙ 

ЮРІЙОВИЧ 

—  ректор Нацiонального лiсотехнiчного унiверситету України