Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Віцепрезиденти

ПЕРШИЙ ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ

АНДРУЩЕНКО 

ВІКТОР 

ПЕТРОВИЧ

ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ВІЦЕПРЕЗИДЕНТИ

ЗГУРОВСЬКИЙ

МИХАЙЛО 

ЗАХАРОВИЧ 

ректор Нацiонального технiчного унiверситету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова Асоціації технiчних унiверситетiв

НІКОЛАЄНКО

СТАНІСЛАВ

МИКОЛАЙОВИЧ

ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України