Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Президія

ГУБЕРСЬКИЙ

ЛЕОНІД 

ВАСИЛЬОВИЧ

— президент ГО "Спiлка ректорiв вищих навчальних закладiв України", ректор Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

АНДРУЩЕНКО 

ВІКТОР 

ПЕТРОВИЧ

— перший вiце-президент ГО "Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України," ректор Нацiонального педагогiчного унiверситету iмені М.П.Драгоманова, президент Асоціації ректорів педагогiчних унiверситетiв Європи

ЗГУРОВСЬКИЙ

МИХАЙЛО 

ЗАХАРОВИЧ

— вiце-президент ГО "Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України", ректор Нацiонального технiчного унiверситету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова Асоціації технiчних унiверситетiв

ПІВНЯК 

ГЕННАДІЙ 

ГРИГОРОВИЧ

— вiце-президент ГО "Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України", ректор Нацiонального технічного унiверситету "Дніпровська політехніка"

ТАЦІЙ 

ВАСИЛЬ 

ЯКОВИЧ

— вiце-президент ГО "Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України", ректор Національного юридичного університету  iменi Ярослава Мудрого

ТУНИЦЯ 

ЮРІЙ 

ЮРІЙОВИЧ

— вiце-президент ГО "Спiлка ректорів вищих навчальних закладів України", ректор Нацiонального лiсотехнiчного унiверситету України

ОМЕЛЬЧЕНКО

СТАНІСЛАВ 

ДАНИЛОВИЧ

— виконавчий директор ГО "Спiлка ректорiв вищих навчальних закладiв України"

БОЛЮБАШ

ЯРОСЛАВ

ЯКОВИЧ

— відповідальний секретар ГО "Спiлка ректорiв вищих навчальних закладiв України"

МОРОЗ

ВАСИЛЬ

МАКСИМОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

КОЦАН

ІГОР

ЯРОСЛАВОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Волинського регіону, ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ВЕЛИЧКО

ОЛЕКСАНДР

ГРИГОРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського регіону, ректор Нацiональної металургiйної академiї України

 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецького регіону

ЄВДОКИМОВ

ВІКТОР

ВАЛЕРІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор Житомирського державного технологічного університету

СМОЛАНКА

ВОЛОДИМИР

ІВАНОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

БЄЛІКОВ

СЕРГІЙ

БОРИСОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Запорізького регіону, ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету

ЧЕРНОВОЛ

МИХАЙЛО

IВАНОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону, ректор Кiровоградського нацiональнго технiчного унiверситету

ПОРКУЯН 

ОЛЬГА

ВІКТОРІВНА

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Луганського регіону, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

БОБАЛО

ЮРІЙ

ЯРОСЛАВОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету "Львівська політехніка"

ШЕБАНІН

ВЯЧЕСЛАВ

СЕРГІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

СТЕПАНЕНКО

СЕРГІЙ

МИКОЛАЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ОНИЩЕНКО

ВОЛОДИМИР

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, ректор Полтавського нацiонального технiчного унiверситету імені Юрія Кондратюка

ПАСІЧНИК

ІГОР

ДЕМИДОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Нацiонального унiверситету "Острозька академія"

ВАСИЛЬЄВ

АНАТОЛІЙ

ВАСИЛЬОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського державного унiверситету

БАКІРОВ

ВІЛЬ

САВБАНОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, ректор Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н.Каразiна

БАРДАЧОВ

ЮРІЙ

МИКОЛАЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського нацiонального технiчного унiверситету

СКИБА

МИКОЛА  

ЄГОРОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону, ректор Хмельницького нацiонального унiверситету

ЧЕРЕВКО

ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Черкаського регіону, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Чернівецького регіону, ректор Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

КУЛІКОВ

ПЕТРО

МУСІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури

КРЕМЕНЬ

ВАСИЛЬ

ГРИГОРОВИЧ

— Президент Нацiональної академії педагогічних наук України

ТРУХАНОВ

ГЕОРГІЙ

ФЕДОРОВИЧ

— голова ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України

КУРИЛО

ВІТАЛІЙ

СЕМЕНОВИЧ

— Народний депутат України

МАЗАРАКІ

АНАТОЛІЙ

АНТОНОВИЧ 

— ректор Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету

НІКОЛАЄНКО

СТАНІСЛАВ

МИКОЛАЙОВИЧ

— ректор Нацiонального унiверситету біоресурсів та природокористування України

ТИМОШЕНКО

ІВАН

ІВАНОВИЧ

— ректор Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності

ФРОЛОВ

МИКОЛА

ОЛЕКСАСНДРОВИЧ

— ректор Запорізького нацiонального унiверситету

ЧЕБИКІН

ОЛЕКСІЙ

ЯКОВИЧ

— ректор Південноукраїнського нацiонального педагогічного унiверситету імені К.Д.Ушинського