Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Ревізійна комісія

ПОНОМАРЕНКО

ВОЛОДИМИР

СТЕПАНОВИЧ

— ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

БЕЗЛЮДНИЙ

ОЛЕКСАНДР

ІВАНОВИЧ

— ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини