Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Голови регіональних Рад ректорів

МОРОЗ 

ВАСИЛЬ 

МАКСИМОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Вінницького регіону, ректор Вiнницького нацiонального медичного унiверситету імені М.І. Пирогова

КОЦАН

ІГОР

ЯРОСЛАВОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Волинського регіону, ректор Східноєвропейського нацiонального  унiверситету імені Лесі Українки

ВЕЛИЧКО

ОЛЕКСАНДР 

ГРИГОРОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Дніпропетровського регіону, ректор Нацiональної металургiйної академiї України

 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецького регіону

ЄВДОКИМОВ

ВІКТОР 

ВАЛЕРІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирського регіону, ректор Житомирського державного технологічного університету 

СМОЛАНКА

ВОЛОДИМИР

ІВАНОВИЧ

— голова Ради ректорів  вищих навчальних закладів Закарпатського регіону, ректор Ужгородського національного університету

БЄЛІКОВ 

СЕРГІЙ 

БОРИСОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Запорізького регіону, ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету

ЧЕРНОВОЛ

МИХАЙЛО 

IВАНОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Кіровоградського регіону, ректор Кiровоградського нацiональнго технiчного унiверситету

ПОРКУЯН 

ОЛЬГА 

ВІКТОРІВНА

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Луганського регіону, ректор Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля

БОБАЛО

ЮРІЙ 

ЯРОСЛАВОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Львівського регіону, ректор Національного університету "Львівська політехніка"

ШЕБАНІН 

ВЯЧЕСЛАВ 

СЕРГІЙОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Миколаївського регіону, ректор Миколаївського національного аграрного унiверситету

СТЕПАНЕНКО 

СЕРГІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного унiверситету

ОНИЩЕНКО 

ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, ректор Полтавського нацiонального технiчного унiверситету імені Юрія Кондратюка

ПАСІЧНИК

ІГОР

ДЕМИДОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Рівненського регіону, ректор Національного університету "Острозька академія"

ВАСИЛЬЄВ 

АНАТОЛІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського державного унiвеситету

БАКІРОВ 

ВІЛЬ 

САВБАНОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, ректор Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна

БАРДАЧОВ 

ЮРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонського регіону, ректор Херсонського нацiонального технiчного унiверситету

СКИБА

МИКОЛА  

ЄГОРОВИЧ 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницького регіону, ректор Хмельницького нацiонального унiверситету

ЧЕРЕВКО

ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Черкаського регіону, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

— голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Чернівецького регіону, ректор Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

КУЛІКОВ

ПЕТРО

МУСІЙОВИЧ

— голова Ради ректорів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури