Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

UTTERLY

 

 

 

 

 

 

Назва Проєкту: University Teachers’ Certification Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence / Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання

Пріоритет: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість Проекту: 15 січня 2021 — 14 січня 2023

Програма фінансування ЄС: Erasmus+

Цільова група: заклади вищої освіти, викладачі закладів вищої освіти

Отримувач гранту: Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» є офіційним учасником – партнером міжнародної Грантової угоди, підписаної між Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА) Європейської комісії та Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Партнери Проєкту:

 1. Львівський національний університет імені Івана Франка (Національний Координатор Проєкту)
 2. Університет Вітовта Великого, Литва / Vytautas Magnus University, Lithuania
 3. Байройтський університет, Німеччина / Bayreuth University, Germany
 4. Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін, Франція / University of Versailles Saint-Quentin, France
 5. Вроцлавський технічний університет, Польща / Wroclaw University of Science and Technology, Poland
 6. Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
 7. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Україна
 8. Криворізький національний університет, Україна
 9. Луцький національний технічний університет, Україна
 10. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
 11. Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна
 12. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 
 13. Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

 

Мета Проєкту: Модернізація системи професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів шляхом створення в Україні незалежних центрів сертифікації викладачів з урахуванням європейських освітніх інновацій.

Основні завдання Проєкту:

 1. Модернізація системи професійного розвитку та запровадження сертифікації викладачів університетів в Україні шляхом створення 9 незалежних Центрів досконалості викладання з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.
 2. Запровадження програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі найкращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.
 3. Розроблення та пілотування нової програми досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC, з урахуванням потреб академічного середовища в Україні, що позитивно позначиться на якості атестації викладачів університету.

Основні результати Проєкту: 

•   проведення порівняльного дослідження;

•   проєкт стратегії та моделі викладацької майстерності;

•   навчання відібраних тренерів в ЄС;

•   створення Центрів сертифікації;

•   проєкти професійних стандартів для викладачів університетів;

•   пропозиції щодо положення про атестацію викладачів;

•   проєкт навчальної програми викладацької досконалості;

•   проєкт методології оцінювання сертифікації;

•   навчання слухачів пілотних груп;

•   акредитовані програми сертифікації.

 

Поточні результати Проєкту:
1 етап
— 15.01.2021 - 01.07.2021

•   Сворено робочу групу для забезпечення виконання Проєкту;

•   Участь у стартовій зустрічі (16.02.-17.02.2021);

 

 

•  Підписано партнерську угоду;

•  Проєкт зареєстровано у Кабінеті Міністрів України;

•  Обрано Національну академічну раду (NAC), яка складається з експертів у галузі вищої освіти (04.05.2021);

•  Участь у робочій зустрічі (26.05.2021);

 

 

•  Підготовлено опитувальник для українських закладів вищої освіти;

•   Участь у робочій зустрічі (01.06.2021);