Громадська організація

"Спілка ректорів закладів вищої освіти України"

Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти (2018-2021)

                               Патронат                                                                                  Партнери                                                                           Головний партнер   

        

Назва Проєкту: Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти. 

Пріоритет: Удосконалення інституційного функціонування університетів.

Тривалість Проєкту: 2018 — 2021 рр.

Програма фінансування: за фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща. 

Цільова група: ректори, проректори закладів вищої освіти, а також експерти з питань врядування у вищій освіті.

Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» є офіційним учасником проєкту відповідно до Тристоронньої угоди про співпрацю та партнерство між Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі, ГО «Спілка рекотрів вищих навчальних закладів України»  і Фундацією польських ректорів та Додаток 1 до Угоди.

Інституційний координатор Проєкту: Варшавська політехніка.

Лідер Проєкту: професор Єжи Возніцький, Фундація польських рекотрів.

Програмний координатор Проєкту з польської сторони: Ірина Дегтярьова, Фундація польських ректорів.

Партнери Проєкту:

•   Конференція ректорів академічних шкіл Польщі (KRASP);

•   Фундація польських ректорів (FRP);

•   Громадська організація «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України».

Ідея Проєкту: Реалізація співпраці ректорів польських та українських закладів вищої освіти у сфері врядування (governance in HEIs), зокрема в питаннях удосконалення управління університетами, з урахуванням принципів і свобод академічної спільноти та з метою пошуку оптимального балансу між самоврядуванням та управлінням у вищій освіті, з використанням власного досвіду обох країн та міжнародної практики, а також результатів власних досліджень.

Мета Проєкту: Удосконалення засад управлінських процесів в університетах в обох країнах та підвищення компетенції одноосібних органів управління, зокрема ректорів та проректорів, у результаті реалізації низки конкретних ініціатив співпраці у вищій освіті між національними конференціями ректорів Польщі та України і Фундації польських ректорів.

Основні результати Проєкту:

1 етап – 1.08.2018 – 31.12.2018

•  Створення  польсько-української групи дослідників з числа науково-педагогічних працівників провідних університетів України та Польщі;

• Візит лідера Проєкту Єжи Возніцького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7-8 листопада 2018 р., Україна). Обговорення завдань та заходів в рамках Проєкту та плану його реалізації у 2019 році. 

2 етап – 1.01.2019 – 31.12.2019

   Підготовка базових рекомендацій для польсько-української групи дослідників (KRASP-FRP);

   Проведення досліджень на тему «Фінансування вищої освіти: нові законодавчі норми та механізми» в обох країнах;

  Засідання польсько-української групи дослідників (Познансьский університет Адама Міцкевича, 14-16 березня 2019 р., Польща). Обробка результатів дослідження, підготовка висновків і матеріалів для ректорської дискусії;

• Участь делегації Спілки ректорів у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питання фінансування вищої освіти за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах  (Познансьский університет Адама Міцкевича, 1-4 квітня 2019 р., Польща);

•   Обговорення висновків семінару та дискусії ректорів. Підготовка пропозицій (KRASP-FRP);

   Проведення досліджень на тему «Рейтинги у стратегії розвитку університетів» в обох країнах;

• Засідання польсько-української групи дослідників (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-21 вересня 2019 р., Україна). Обробка результатів дослідження, підготовка висновків і матеріалів для ректорської дискусії;

•  Участь делегації  Конференції ректорів академічних шкіл Польщі у польсько-українському ректорському семінарі та дискусії з питання ролі рейтингів у стратегії розвитку університетів за результатами дослідження, проведеного у 25-ти польських та 25-ти українських університетах (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 16 жовтня 2019 р., Україна);

   Візит лідера Проєкту Єжи Возніцького (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 13 грудня 2019 р., Україна). Підведення підсумків, формування пропозицій по реалізації Проєкту на 2020 рік.

3 етап – 1.01.2020 – 31.12.2020

  Експертний семінар «Евалюація якості наукової діяльності – польський досвід» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19-26 лютого 2020 р., Україна);

  Проведення дослідження особливостей статутів 10-ти польських і 10-ти українських закладів вищої освіти експертами по одному від кожної із сторін;

•  Спільна резолюція №3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та ГО «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» «Сфера врядування у вищій освіті – положення статутів закладів вищої освіти»:

  - Додаток 1 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Загальна інформація про Проєкт «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти»;

  - Додаток 2 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Висновки дослідження положень статутів обраних 10 закладів вищої освіти Польщі;

  - Додаток 3 до Cпільної Резолюції № 3 Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Висновки дослідження положень статутів обраних 10 закладів вищої освіти України на фоні законодавчих норм.

•  Онлайн Школа стратегічного управління у вищій освіті для ректорів/проректорів закладів вищої освіти України (цикл вебінарів):

 Стратегії розвитку закладів вищої освіти з урахуванням особливостей, повязаних із пандемією COVID-19 (29 жовтня 2020 р.);

 Університети та пандемія COVID-19: управління та якість освіти (5 листопада 2020 р.);

 Наукова досконалість (якість наукової діяльності) та її оцінювання, з урахуванням ситуації пандемії COVID-19 (12 листопада 2020 р.);

 Діяльність національної конференції ректорів під час пандемії (19 листопада 2020 р.);

4 етап – 1.01.2021 – 31.12.2021

Експертна діяльність і дослідження у сфері вищої освіти:

• Проведення дослідження щодо організації та функціонування докторських шкіл (нова модель, згідно з польським законодавством) – можливості імплементації в Україні (I квартал 2021 р.);

 Проведення порівняльного аналізу функціонування сектору знань в Україні та Польщі (завершення дослідження з питань врядування) (I-II квартал 2021 р.);

•  Підготовка презентацій та допоміжних матеріалів для експертних семінарів в Україні;

•  Діяльність Консультативної групи Проєкту (група експертів Конференції ректорів академічних шкіл Польщі).

Експертні семінари:

•  Вебінар на тему «Моделі докторських шкіл у польських університетах - перший досвід реформування», організований Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі та Спілкою ректорів (21 квітня 2021 р.).

Перша сесія вебінару: презентації результатів дослідження нової моделі підготовки докторів філософії в Польщі, модератор Ірина Дегтярьова, PhD (Варшавська політехніка - Фундація польських ректорів):

-  Зміна підходів і моделі підготовки докторів філософії на підставі Закону про вищу освіту і науку, Марчин Докович, PhD (Познаньський університет ім. Адама Міцкевича);

-  Організаційно-управлінські моделі докторських шкіл у Польщі – результати аналізу статутів та регламентів докторських шкіл, Наталя Красневська (Фундація польських ректорів).

Друга сесія вебінару щодо моделей функціонування докторських шкіл у Польщі: панельна дискусії, модератор Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD (Лодзинська Політехніка). У дискусії взяли участь: проф. Габріела Бугла-Плосконська, проректор з навчальної діяльності Вроцлавського Університету; проф. Томаш Каліш, проректор зі справ студентів Вроцлавського Університету; проф. Маріуш Малиновський, проректор з науки Варшавської Політехніки та проф. Анджей Хожела, директор Інтердисциплінарної Краківської докторської школи (Польська академія наук - AGH Університет Науки та Технoлoгії).