Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДиректорГурова Капіталіна Дмитрівна
Дата заснування21 січня 2005 р.
Телефон(057) 340-45-87
Адреса61045, м. Харків, провулок Отакара Яроша, 8
E-mailhtei.knteu@gmail.com
Сайтhttp://www.htei.org.ua

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) створено в 2005 році як навчальний структурний підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету, що здійснює підготовку фахівців для невиробничої сфери економіки - ресторанного, готельного, туристичного біснесу, торгівлі, фінансової системи, митної служби.
     Характерною рисою діяльності інституту є прагнення на ґрунті позитивного досвіду підготовки фахівців вищої кваліфікації вивести на якісно новий рівень процес підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, створення сучасного навчально-методичного та інформаційного забезпечення для ефективної самостійної роботи студентів. У 2010 році інститут отримав Сертифікат на систему управління якістю стосовно послуг у сфері освітньої та наукової діяльності.

Професорсько-викладацький колектив інституту – це команда кваліфікованих спеціалістів, яка налічує 70% кандидатів та докторів наук. За роки існування інституту дванадцять викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук.

В інституті навчається понад 2000 студентів на денній та заочній формах навчання.

У складі інституту економічний факультет, факультет торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, відділення довузівської та професійної підготовки.

Науковці Харківського торговельно-економічного інституту плідно працюють над розв’язанням актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та розвитку бізнес-освіти; досліджують пріоритетні напрями макро- і мікроекономіки, економіки торгівлі, організації й управління, товарознавства харчових продуктів, педагогіки вищої школи тощо.

Інститут має потужну матеріальну базу, необхідну для впровадження сучасних методів навчання студентів. Практичні навички майбутньої професійної діяльності студенти отримують на базах практики, якими є державні та приватні підприємства, фірми, торговельні будинки, біржі, банки, будинки відпочинку, кафе та ресторани.

Значна увага в інституті приділяється розвитку міжнародних зв’язків, активній роботі з організації спільної діяльності з вищими навчальними закладами Російської Федерації, Польщі, Словаччини та Республіки Білорусь. П’ятий рік при нашому вузі працює харківська філія Французько-українського інституту управління, студенти якої навчаються в Університеті Овернь-Клермон (Франція) та отримують диплом державного зразка Франції.

Створені умови для самостійної навчально-пізнавальної та дослідної роботи студентів. Бібліотека інституту має достатній фонд сучасної навчальної, методичної літератури, значну кількість фахових періодичних вітчизняних та зарубіжних видань.

Активно працює наукове студентське товариство інституту, членство в якому надає студентам досвіду науково-дослідної роботи, участі в наукових дискусіях, конференціях, семінарах, конкурсах тощо. Більше ніж 40 студентів стали переможцями на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах. Студент Єрьомін М. здобув золоту медаль та кубок переможця в номінації «Золотий шеф-кухар 2011 року» на міжнародному конкурсі. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти розробляють та реалізують регіональні проекти, які можуть бути запропоновані підприємствам та організаціям; виконують роботу на замовлення підприємств України.

Змістовою та різноманітною є культурно-масова робота. Традиційними стали огляди художньої самодіяльності, брейн-ринги, КВК, посвяти у студенти першокурсників, спортивні свята тощо. Студентка Мохамад М. здобула звання «Перша віце-красуня Східної України-2011», а Підгорна О. – переможець міжнародних фестивалів з дайвінгу. Всі ці події висвітлюються в багатотиражній студентській газеті «Серпантин». Студенти мають гарні умови для навчання, проживання, відпочинку та занять спортом. Серед студентів – три майстри спорту міжнародного класу, два майстри спорту України та понад 15 кандидатів у майстри з різних видів спорту. Студентки Головчанська Х. та Пустовіт М. стали призерками чемпіонату Європи та чемпіонками України з тейквондо і карате. В інституті створена спеціальна психологічна служба підтримки студентів.

Студенти також мають можливість навчатися на військовій кафедрі Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба.


Перелік підрозділів інституту:

-        економічний факультет

-        факультет торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

-        відділення довузівської та професійної підготовки.


Фотографії

Рекомендувати: