Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

РекторМороз Василь Максимович
Дата заснування20 березня 1921 р.
День святкування19 червня
Телефон(0432) 55-39-10, факс (0432) 35-05-63
Адреса21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
E-mailadmission@vsmu.vinnica.ua
Сайтhttps://www.vnmu.edu.ua/

З часу заснування в 1921 р. попередника Вінницького національного медичного університету - Вінницького фармацевтичного інституту навчальний заклад в різні періоди його становлення і розвитку матеріальної бази та кадрового стану на основі урядових рішень змінював свій статус і назву, зокрема: 1930 рік - Вінницький філіал Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти; 1932 рік - Вінницький виробничий медичний інститут; 14 серпня 1934 р. - Постановою ЦК ВКП (б) України на базі Вінницьких фармацевтичного і медичного виробничого вузів було організовано Вінницький медичний інститут; в червні 1994 р. вийшла Постанова Кабінету Міністрів України №408 «Про створення Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова».

Указом Президента України в червні 2002 р. Вінницькому державному медичному університету ім. М.І. Пирогова було надано статус національного і нагороджено почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України.

Серед пам'ятних подій для колективу ВНМУ ім. М.І. Пирогова: 1960р. -присвоєння навчальному закладу імені М.І. Пирогова; 1961 р. - відкриття педіатричного факультету; 1984 р. - нагородження орденом «Знак пошани»; 1990 р. - створення науково-дослідного центру; 1991 р. - організація першого серед медвузів України центру нових інформаційних технологій; 1992 р. - реорганізація лікувального факультету в медичний факультет з підготовкою на ньому лікарів з двох спеціальностей - «Лікувальна   справа»   та   «Педіатрія»;   1994 р.   -   започаткування   навчання   на стоматологічному факультеті; 1998 р. - створення факультету післядипломної освіти; 1999-2002 рр. - визнання університету кращим в рейтингу МОЗ України; 2000 р. - відкриття фармфакультету; 2003 р. - початок підготовки з спеціальності «Медична психологія»; 2007 р. - акредитація підготовки спеціальності «Клінічна фармація»; 2009 р. - акредитація підготовки в магістратурі з спеціальності «Стоматологія».

Професорсько-викладацький склад налічує 761 особу, в т.ч. докторів наук, професорів 108, кандидатів наук, доцентів 510. Серед викладачів - 6 заслужених діячів науки і техніки України, 20 заслужених лікарів України, 6 лауреатів державної премії України.

Студентський колектив - понад 6612 осіб. Серед охоплених різними формами підготовки більше 1400 іноземних громадян. Навчання іноземних громадян університет здійснює з 1961 року, в ньому різні форми підготовки здійснили більше 6000 осіб - представників 106 іноземних держав.

В університеті створені сприятливі умови для розвитку творчих здібностей і вподобань студентів. При студентському клубі функціонують 30 колективів художньої самодіяльності і творчих об'єднань, в т.ч. 4 народних (хорова капела «Надбужанка», ансамбль танцю «Дружба», фольклорний ансамбль «Візерунки», студентський театр «7 небо»); спортклуб університету об'єднав любителів спорту в 13 секціях. Постійно організовуються виставки робіт студентів-аматорів; художників, фотографів, вишивальниць, самодіяльних поетів, тощо.

Співробітники університету здійснюють співпрацю за укладеними угодами з 20 зарубіжними вузами - партнерами (США, Англія, Франція, Італія, Німеччина, Ізраїль, Росія та ін.). Університет - учасник реалізації 62 міжнародних медичних проектів, ділові стосунки з питань залучення на навчання іноземних громадян налагоджені з представниками 70 фірм 28 іноземних держав.

Пріоритетні напрямки наукової діяльності науковців університету - охорона материнства і дитинства; профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хронічних захворювань; створення, проведення експериментальних досліджень та впровадження нових лікарських засобів, апаратів, приладів. Співробітники клінічних кафедр беруть участь у заходах передбачених 5 державними комплексними програмами з охорони здоров'я.


Перелік підрозділів університету:

 
В університеті функціонують 6 факультетів: медичні №1 (спеціальність -лікувальна справа) і №2 (спеціальності - педіатрія і медична психологія), фармацевтичний (спеціальності - фармація і клінічна фармація), стоматологічний (спеціальність - стоматологія), післядипломної освіти (спеціалізація і післядипломне вдосконалення з 33-з спеціалізацій) та підготовчий для іноземних громадян. Інші структурні підрозділи - 56 кафедр; науково-дослідний центр до складу якого входять науково-експериментальна клініка і лабораторія функціональної морфології і генетики розвитку; інститут реабілітації інвалідів - навчально-науково-лікувальний комплекс; медико-психологічна клініка; діагностичний центр, який включає 7 сертифікованих лабораторій, гепатологічний центр; центр нових інформаційних технологій; наукова бібліотека, 39 навчально-лікувальних комплексів. Матеріально-технічна база університету: 3 навчальних корпуси, спортивний корпус, аудиторний корпус, корпус науково-дослідного центру, експериментальна клініка, 6 гуртожитків, 2 оздоровчо-спортивних бази, санаторій-профілакторій, студентська поліклініка, стадіон, 3 їдальні, 5 буфетів. Закінчується спорудження нової сучасної бібліотеки на 500 тисяч томів; завершується підготовка до початку будівництва сучасної багатопрофільної університетської клініки.

Післядипломна підготовка здійснюється в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі і докторантурі. Діють дві спеціалізованих вчених ради з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 5 спеціальностями; видається три фахових періодичних журнали, включених до переліку ВАК України.

Навчальний процес і управління підрозділами комп'ютеризовані, доступ до 4-х каналів мережі Internet для студентів і викладачів безкоштовний.

Клінічні кафедри розташовані на базах спеціалізованих відділень і центрів 24 лікувально-профілактичних установ міського, обласного і іншого підпорядкування у містах Вінниці, Хмельницькому, Житомирі. Клінічними базами також є Центр реабілітації та фізіотерапії Збройних сил України та санаторій «Хмільник».


Фотографії

Рекомендувати: