Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національний університет «Одеська юридична академія»

РекторЗавальнюк Володимир Васильович
Дата заснування2 грудня 1997 р.
Телефон(8048) 719-88-01
Адреса65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23
E-mailchancellery@onua.edu.ua
Сайтhttp://www.onua.edu.ua

Сьогодні Національний університет "Одеська юридична академія" — один із центрів юридичної освіти і науки України — є провідним вищим навчальним закладом з правознавства, спадкоємцем славних традицій Одеської національної юридичної академії. За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Університет має ліцензію і сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у т.ч. іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «правознавство». Національний університет "Одеська юридична академія" є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще в 1847 рік (час існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею - першого вищого навчального закладу Одеси).
Сьогодні Університет - це і символ минулого, і еталон сьогоднішнього, і перспектива майбутнього. Було створено справжній храм науки з віковими навчально-виховними та культурними традиціями та новітніми науковими та освітніми відкриттями.

1847 р. – юридичному відділенню Рішельєвського ліцею (перший вищий навчальний заклад Одеси) визначено статус університетського факультету.

1865 р. – юридичний факультет увійшов до складу Новоросійського (Одеського) університету.

1920 р. – юридичний факультет Новоросійського (Одеського) університету закрито.

1921 р. – юридичний факультет створений у складі Одеського інституту народного господарства.

1930р. – юридичний факультет Одеського інституту народного господарства став частиною Харківського інституту права та радянського будівництва.

1947 р. – юридичний факультет відновлений у складі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

1954 р. – юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова знову закрито, а студенти переведені до Львівського державного університету.

1961 р. – юридичний факультет (заочне та вечірнє відділення) було відновлено серед факультетів Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

1966 р. – відкрито денне відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

1993 р. – юридичний факультет перетворено в юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

1997 р. – постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року створено Одеську державну юридичну академію на базі юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, що ліквідується.

2000 р. – Указом Президента України від 20 квітня 2000 року постановлено надати Одеській державній юридичній академії статус національної і надалі іменувати її – Одеська національна юридична академія.

2010 р. – Указом Президента України від 2 вересня 2010 року  підтримано пропозицію Уряду щодо збереження статусу Національного університету «Одеська юридична академія», який створився у зв'язку з реорганізацією Одеської національної юридичної академії.


Перелік підрозділів університету
:

 • Інститут прокуратури та слідства;
 • Інститут підготовки професійних суддів;
 • Інститут інтелектуальної власності в м. Київ;
 • факультет підготовки слідчих для внутрішніх справ;
 • факультет цивільної та господарської юстиції;
 • судово-адміністративний факультет;
 • соціально-правовий факультет;
 • факультет міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики;
 • факультет адвокатури;
 • факультет правової політології та соціології;
 • факультет заочного і вечірнього навчання;
 • факультет заочного і вечірнього навчання № 2;

а також:

 • магістратура державної служби;
 • відділення підготовки при вступі до ВНЗ;
 • юридичний коледж;
 • військова кафедра.

Фотографії

Рекомендувати: