Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДиректорЗамкова Наталія Леонідівна
Дата заснування28 серпня 1968 р.
Телефон(0432) 55-04-06
Адреса21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87
E-mailvteikancel@ukr.net
Сайтwww.vtei.com.ua

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету сорок три роки здійснює свою діяльність на ринку освітніх послуг. У Вінницькому регіоні він посідає провідне місце та є єдиним державним вищим навчальним закладом економічного профілю. Це потужний, авторитетний, перспективний навчальний заклад, що мажє свою історію, традиції, професійний колектив, сучасну матеріально-технічну базу.

ВТЕІ КНТЕУ розпочав свою діяльність у 1968 році у статусі Вінницького філіалу Київського національного торговельно-економічного університету, який було створено наказом Міністра торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року. У 1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і технологічний. Починаючи з 1969-1970 навчального року у Вінницькому філіалі КТЕІ було організовано денне відділення. Перший випуск фахівців у Вінницькому філіалі було здійснено у 1973 році. За двадцять років своєї діяльності Вінницький філіал інститут Київського національного торговельно-економічного інститут підготував майже 7,5 тис. товарознавців, економістів, бухгалтерів на денному, заочному та вечірньому відділах. Філіал готував кадри на торговельному та економічному факультетах, де на шести кафедрах в окремі роки працювало понад 90 викладачів. Контингент студентів становив майже 3 тисячі, в тому числі на денному відділенні майже 800 чоловік. ! липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного інституту № 591 від 18.04.88 р. було відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ. Важливим для закладу стало відкриття у 1992 році спеціального факультету. Він почав першим в Україні здійснювати перепідготовку військовослужбовців, а згодом – готувати фахівців з фінансів та правознавства, що надало можливість подальшого функціонування Вінницького заочного факультету.

Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕІ, Вінницький факультет було реорганізовано у Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету. Організаційна структура інституту складалася з трьох факультетів: обліково-фінансовий факультет, факультет економіки та менеджменту і факультет підприємництва.

16 листопада 2000 р. постановою Кабінету Міністрів України за № 1711 за значні успіхи в розвитку совіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів колектив Вінницького торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знаку.

В 2001 році у структурі інституту відбулись зміни. Обліково-фінансовий факультет був перейменований на факультет обліку і аудиту, а кафедра бухгалтерського обліку на кафедру обліку і аудиту. У складі факультету підприємництва були створені кафедри фінансів і фундаментальних загальноосвітніх наук, а також кафедра гуманітарних наук. Важливим кроком на шляху до оптимізації структури інституту стало створення у червні 2005 року у складі факультету економіки та менеджменту кафедри зовнішньоекономічної діяльності.

     З 2006 року інститут очолює, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України Сусіденко Валентин Трохимович. Початок діяльності В.Т.Сусіденка на посаді директора Вінницького торговельно-економічний інституту відзначився проведенням різних за глибиною і масштабом організаційних реформ, пов’язаних зі зміцненням кадрового та наукового потенціалу, матеріально-технічної бази, що дозволило інституту посісти перше місце серед навчальних закладів регіону. Свідченням цього є відкриття 5-ти нових напрямків підготовки бакалаврів, 4 спеціальностей, 12-ти магістерських програм. Засновано школу педагогічної майстерності, запроваджено підвищення кваліфікації, професійну освіту, до вузівську та курсову підготовку, паралельну освіту, значно розширилась матеріально-технічна база. У 2008 році проведено вдосконалення структури інституту, створено факультет товарознавства, маркетингу та туризму; кафедри психології, соціології та права; туризму та готельно-ресторанної справи; Центр післядипломної освіти. З метою вдосконалення наукової та міжнародної діяльності інституту у 2009 році створено відділ науки та міжнародних зв’язків, організаційний відділ, навчально-методичний відділ. Для посилення контролю і оперативності виконання доручень в інституті було запроваджено і функціонує електронна система діловодства.

Сьогодні у ВТЕІ КНТЕУ навчається понад 6 тис. студентів. Інститут здійснює підготовку фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 12 напрямами підготовки, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – за 7 спеціальностями та 10 спеціалізаціями, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – за 8 спеціальностями і 14 магістерськими програмами. Крім того, здійснюється прийом випускників вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації на ІІ курс денної форми навчання та на заочну форму зі скороченим терміном навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Пріоритетним напрямом роботи адміністрації закладу є удосконалення кадрової політики. Адміністрацією інституту досягнуто стабільності показника питомої ваги викладачів з вченими ступенями доктора та кандидата наук біля 70 %, що відповідає європейському рівню, забезпечує якість підготовки фахівців.

Для студентів створено відповідні умови для навчання і відпочинку. Інститут розміщується у чотирьох навчальних корпусах, має два гуртожитки, їдальні, спортивні зали, культурно-мистецький центр. В інституті функціонує найпотужніша в регіоні наукова бібліотека економічного напрямку з автоматизованою книговидачею, фонд якої складає близько 500 тис. примірників. Інститут як складова Київського національного торговельно-економічного університету перейшов на новий якісний рівень проведення навчального процесу з використанням передових освітніх технологій, елементів дистанційного навчання. суцільної комп’ютерізації. Відповідність вимогам автоматизації навчального процесу забезпечує Центр інформаційних технологій, який обслуговує понад 500 сучасних комп’ютерів. Діє Центр іноземної ділової мови для підготовки фахівців на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Філологія» (професійне спрямування «Переклад»). З 2002 року функціонує Вінницьке відділення Французько-Українського інституту управління (ФУІУ), яке надає студентам інституту унікальну у Вінницькому регіоні можливість отримати європейський державний диплом магістра з менеджменту. Адміністрацією інститут значна увага приділяється міжнародній діяльності, про свідчать понад 30 чинних угод з іноземними вищими закладами. Якісна підготовка фахівців забезпечується також в рамках міжнародної практики студентів.

Завдяки обраній стратегії розвитку та інноваційним підходам до організації навчального процесу інститут сьогодні залишається конкурентноспроможним на ринку освітніх послуг Вінницького регіону і привабливим для своїх потенційних абітурієнтів, користується повагою в середовищі державних органів управління і серед роботодавців.

 

Перелік підрозділів інституту:

 

Факультет економіки і менеджменту;

Обліково-фінансовий факультет;

Факультет товарознавства маркетингу та туризму;

Центр післядипломної освіти;

Центр інформаційних технологій та навчально-тренінгових фірм;

Центр іноземної ділової мови;

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань;

Центр підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти;

Центр професійної освіти;

Центр розвитку кар’єри;

Культурно-мистецький центр.


Фотографії

Рекомендувати: