Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

РекторДаниленко Віктор Якович
Дата заснування1921 р.
День святкуванняжовтень
Телефон(057) 706-15-60
Адреса61002, м. Харків, вул. Червонопрапорна, 8
E-mailacademy@ksada.edu.ua
Сайтhttp://www.ksada.org

Харківська державна академія дизайну і мистецтв – вищий навчальний заклад дизайнерського та мистецького спрямування IV рівня акредитації, що пройшов тривалу й цікаву історію, протягом якої сформувалися особливості та специфіка сучасного освітнього закладу.

Сьогодні Харківська державна академія дизайну і мистецтв є навчально-науковим та культурно-мистецьким центром, де здійснюється фахове навчання в галузі мистецтва, зокрема дизайну, образотворчого мистецтва та реставрації творів мистецтва, провадиться підготовка аспірантів і докторантів, розробляються новітні навчальні програми й здійснюються наукові дослідження, реалізуються численні культурно-мистецькі заходи й різноманітні творчі акції та конкурси.

Потужна наукова діяльність молодої генерації сприяє розвитку різноманітних напрямків у мистецтвознавчій галузі. При академії успішно діють і розвиваються загальновизнані школи рисунка, живопису, графіки, промислового дизайну, дизайну середовища, графічного дизайну, скульптури, монументального мистецтва, плаката, теорії і історії мистецтв. Академія видає періодичні наукові видання, що включені до переліку видань ВАК України. Рівень цих журналів оцінено Міністерством науки і вищої школи Польщі і включено до списку провідних журналів світу й відбито у міжнародній базі INDEX Copernicus. Наукові видання загальним щорічним обсягом у 36 номерів цілком спрямовані на підтримку науковців, які прагнуть здобути ступінь кандидата або доктора наук.

На сьогодні при ХДАДМ діє спецрада за двома спеціальностями, а саме «Образотворче мистецтво» та «Дизайн», за якими протягом останніх трьох років було захищено 19 кандидатських дисертацій. Ефективність діяльності спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій тісно пов’язана з відкриттям постійно діючої аспірантури з 2004 року та докторантури з 2009 року за двома профілюючими науковими спеціальностями: 17.00.05 – «Образотворче мистецтво» та 17.00.07 – «Дизайн».

Навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу на 18 кафедрах академії здійснюють понад 200 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких народні художники, лауреат Державної премії України імені Т.Шевченка, заслужені діячі мистецтв, заслужені художники, заслужені архітектори України, член-кореспонденти Національної академії мистецтв України, переважна більшість викладачів є членами Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України та Спілки архітекторів України.

На сьогодні підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра на підставі відповідних освітньо-професійних програм підготовки. В цілому в академії навчається понад 1400 студентів, у тому числі із зарубіжжя.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв співпрацює зі спорідненими навчальними, мистецькими, науковими, промисловими та громадськими установами України та інших країн; вона є членом Європейської ліги ВНЗ мистецтв, має творчі, освітянські та наукові зв’язки з вищими навчальними закладами Німеччини, Франції, США, Польщі, Росії, Куби, Китаю, Великої Британії, Італії, Швейцарії, Нідерландів, Македонії, Туреччини тощо.

Протягом останніх років Харківську державну академію дизайну і мистецтв було відзначено дипломами та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної державної адміністрації тощо, зокрема 2003 р. Дипломом лауреата рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська», 2006 р. Золотою медаллю Академії мистецтв України за значні творчі досягнення; 2009 р. Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток українського дизайну і мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців; 2009 р. та 2011 р. Дипломами Громадської акції «Флагман освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України.

Таким чином, на тлі 90-річної історії існування навчального закладу сьогодні простежується чітко окреслені традиції, але експеримент та пошук, що притаманні творчій діяльності, завжди мають місце та заохочуються у навчальному процесі мистецько-дизайнерського закладу освіти.

 

Перелік підрозділів академії:

 

  • факультет «Дизайн»,
  • факультет «Дизайн середовища»,
  • факультет «Образотворче мистецтво».
  • Відділ заочної освіти.
  • Відділ міжнародних зв’язків.

 

Факультет «Дизайн» здійснює підготовку за напрямом «Дизайн» зі спеціалізаціями «промисловий дизайн», «графічний дизайн», «дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій».

Факультет «Дизайн середовища» здійснює підготовку за напрямом «Дизайн» зі спеціалізаціями «інтер’єр і обладнання», «художнє моделювання тканин», «художнє моделювання одягу», «дизайн меблів» та напрямом підготовки «Реставрація творів мистецтва» зі спеціалізаціями «реставрація станкового та монументального живопису».

Факультет «Образотворче мистецтво» здійснює підготовку за напрямом «Образотворче мистецтво» зі спеціалізаціями «станковий живопис», «графіка», «монументальний живопис», «станкова та монументальна скульптура», «мистецтвознавство (теорія і історія мистецтва)».


Фотографії

Рекомендувати: