Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Вінницький національний аграрний університет

РекторМазур Віктор Анатолійович
Дата заснування1982 р.
День святкування15 вересня
Телефон(0432) 46-00-03
Адреса21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
E-mailrector@vsau.org; office@vsau.org
Сайтwww.vsau.org

Наказом Міністра сільського господарства СРСР № 153 від 3 серпня 1982 р. “Про організацію філіалу Української сільськогосподарської академії в м. Вінниці”, створено Вінницький філіал Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії. Започатковано підготовку фахівців з денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 1502 – Агрономія, 1506 – Зоотехнія, 1509 – Механізація сільського господарства.

Перший директор Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент Зрібняк Борис Іванович – з 21.09.1982 р. по 01.01.1987 р. Через півтора року після відкриття філії було створено 13 кафедр, на яких працювало 120 викладачів.

За час роботи Зрібняка Бориса Івановича на посаді директора було побудовано навчальний корпус № 1, навчальний корпус № 3, гуртожиток № 2 та підготовлено технічну документацію на будівництво навчального корпусу № 2, гуртожитку № 4 та житлового 45-ти квартирного будинку і розпочато їх будівництво, а також виготовлено технічну документацію на будівництво їдальні та читального залу.

Вагомий внесок у розвиток навчально-матеріальної бази та капітального будівництва зробили господарчі організації Вінницької області та Міністерства агропромислового комплексу України. Вони виділяли кошти і будівельні матеріали на спорудження навчального корпусу № 3, студентського гуртожитку № 2, котельні, МТС “Модуль”, надавали житло для викладачів.

Матеріально-технічну базу для факультету механізації сільського господарства створило обласне об’єднання «Сільгосптехніка». За власні кошти сільгосптехніка побудувала приміщення факультету механізації з майданчиком для зберігання сільськогосподарської техніки. На баланс філіалу для навчальних цілей передало повний набір нових тракторів, автомашин та сільськогосподарських машин, які використовувалися в сільськогосподарському виробництві. Для виконання будівельних робіт було сформовано два студентські будівельні загони, які працювали у дві зміни.

Незважаючи на складні умови формування вузу, вступники 1982 року успішно здобули знання з обраного фаху і у 1987 році всі одержали дипломи спеціалістів.

Наказом Міністерства сільського господарства УРСР № 53д від 22 квітня 1983 року “Про передачу на баланс філіалу Української сільськогосподарської академії в м. Вінниці навчального корпусу гуртожитку та інших будівель і споруд з технологічним обладнанням Вінницької школи підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів” було передано навчальний корпус, гуртожиток та інші будівлі і споруди з технологічним обладнанням Вінницької школи підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів.

У листопаді 1986 року було передано Вінницькому філіалу Української сільськогосподарської академії ботанічний сад Поділля. Загальна площа землекористування садом 51,1339 га.

Другим директором, а згодом ректором Вінницького сільсько- господарського інституту, був кандидат історичних наук, доцент Луценко Анатолій Іванович – з 01.02.1987 р. по 10.07.1992 р.

5 квітня 1991 року згідно наказу Державної комісії Ради Міністрів СРСР по продовольству і закупках № 47 на базі Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії в м. Вінниці було організовано Вінницький сільськогосподарський інститут та покладено на нього підготовку кадрів за такими спеціальностями:

– “Агрономія”

– “Зоотехнія”

– “Механізація сільського господарства”

– “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”

– “Економіка і управління в галузях АПК”

У 1991 році проводилось будівництво навчального корпусу № 2, машино-тракторної станції “Модуль”, будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, автогаража, пожарного депо та гуртожитку № 4.

Ректором інституту з липня 1992 р. став кандидат технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи Середа Леонід Павлович (Наказ Державної комісії Ради Міністрів СРСР по продовольству і закупівлі від 05.04.91 № 47).

У березні 2000 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. № 502 та Міністерства аграрної політики України від 03.04.2000 р. № 23 на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту створено Вінницький державний аграрний університет.

У 2003 році відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 26.05.2003 р. № 148 та наказів ректора університету з №188 по № 194 від 13.06.2003 р. були створені як структурні підрозділи та включені до складу Вінницького державного аграрного університету 7 технікумів.

Ректор університету Середа Л.П. став ініціатором створення регіонального університетського центру, до складу якого увійшли чотири коледжі, п’ять технікумів, три науково-дослідні господарства, що дало можливість створити умови для поєднання науки та виробництва.
Великий внесок ректором зроблено і у розвиток міжнародних зв’язків. Так, у 2002 році між Вінницьким державним аграрним університетом і сільськогосподарським коледжем Пенсільванського університету США підписано угоду про співробітництво в галузі підготовки викладачів економічних дисциплін і обміну студентами.

З 14 липня 2009 р. в.о. ректора Вінницького державного аграрного університету наказом № 128п Міністерства аграрної політики України призначено доктора економічних наук Калетніка Григорія Миколайовича.

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Вінницького державного аграрного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Президент України Віктор Ющенко своїм Указом від 17 грудня 2009 року № 1070/2009 надав університету статус національного.

23 березня 2010 року згідно з наказом Міністерства аграрної політики №52-п Калетніка Григорія Миколайовича призначено на посаду ректора Вінницького національного аграрного університету.

Нині навчально-виховний процес в університеті забезпечують 486 викладачів, з них докторів наук, професорів – 54, кандидатів наук, доцентів – 248.

Серед науково-педагогічних працівників: члени-кореспонденти та академіки УААН, академіки міжнародної Академії наук Вищої школи, член-кореспонденти та академіки інженерної Академії наук та УААН, заслужені діячі Української спілки охорони праці, сільського господарства, освіти і науки, заслужені економісти України.

Сьогодні Університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації та розпорядник бюджетних коштів ІІ рівня, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природних, технічних, економічних та інших напрямків науки, техніки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Основними напрямами діяльності Університету є:

– підготовка, згідно з держзамовленням і договірними зобов’язаннями, висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору економіки України;

– підготовка та атестація наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників;

– науково-дослідна робота;

– спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

– культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

– здійснення зовнішніх зв’язків та міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти;

– провадження власної  господарської та виробничої діяльності, у тому числі для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Університеті, для спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентноздатних  технологій та матеріалів.

Структурні підрозділи університету створені відповідно до законодавства України, статуту університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №58 від 15 лютого 2010 р., та головних завдань діяльності університету і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Університетом.

Структурними підрозділами Університету є кафедри, факультети,  коледжі, інститути, науково-дослідні господарства, філії, навчально-методичні центри, бібліотеки тощо.

 

Перелік підрозділів університету:

 

Навчально-наукові інститути:

-       аграрної економіки;

-       менеджменту, адміністрування та права;

-       технічний;

-       агротехнологій та екологічного природокористування;

-       тваринництва, харчових технологій та водних біоресурсів;

-       післядипломної освіти та дорадництва.

 

Факультети:

-       агрономічний;

-       екології та лісівництва;

-       механізації та електрифікації сільського господарства;

-       машинобудування;

-       фінансово-економічний;

-       обліку і аудиту;

-       менеджменту;

-       права та державного управління;

-       технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

Науково-дослідні інститути: Біопалив та біомас, Селекції та насінництва, Лісівництва та мисливствознавства, Агрохімії та агротехнології.

 

Позабазові структурні підрозділи  Вінницького національного аграрного університету

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 26 травня 2003 року № 148  в структурі Вінницького національного аграрного університету створені регіональні структурні підрозділи без права юридичної особи:

- Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ, адреса: 22870, Вінницька обл., Немирівський р-н, смт  Брацлав, вул. Ф.Єнгельса, 53;

- Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ, адреса: 24350, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Верхівка, вул. Технікумівська, 1;

- Ладижинський коледж ВНАУ, адреса: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. П.Кравчика, 5;

- Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ, адреса: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 40/1;

- Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ, адреса: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Луначарського, 29;

- Технологічно-промисловий коледж ВНАУ, адреса: 21021, м. Вінниця, проспект Юності, 8;

- Чернятинський коледж ВНАУ, адреса: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Першотравнева, 28;

- Уманський навчально-консультаційний цент  адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Жовтнева, 21.

Основні напрямки діяльності коледжів:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями   висококваліфікованих молодших фахівців для аграрного сектору економіки України;

- підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних працівників;

- науково-дослідна робота;

- спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

- професійно-технічна освіта;

- надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти;

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота.


Фотографії

Рекомендувати: