Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Одеський національний політехнічний університет

РекторОборський Геннадій Олександрович
Дата заснування1918 р.
День святкування18 вересня
Телефон(048) 734-83-01, 734-83-02
Адреса65044, Україна, м. Одеса, пр. Шевченка, 1
E-mailopu@opu.ua
Сайтhttp://opu.ua

18 вересня 1918 року відбулося офіційне відкриття нового вищого інженерного закладу півдня України, цей день є днем народження Одеського політехнічного інституту. На трьох факультетах почались заняття, до професорсько-викладацької діяльності приступило 57 професорів, доцентів та викладачів, в допомогу їм стали 28 лаборантів та службовців. Серед викладачів відомі вчені – лауреат Нобелівської премії Тамм І.Є., академіки Мандельштам Л.І., Папалексі М.Д., Амелін А.Г., Аганін М.А., професори  Кузнєцов К.А., Заврієв К.С., Кларк Ч. Д., Тимченко І.Ю. та ін.

На базі Одеського національного політехнічного університету у різні роки, були створені нині відомі та престижні вищі навчальні заклади: Одеський національний морський університет, Одеська національна Академія зв’язку, Одеський державний економічний університет, Одеська державна Академія будівництва та архітектури. Навіть Одеський державний аграрний університет починав своє життя як факультет Одеського політехнічного. Евакуйований під час Вітчизняної війни Одеський політехнічний інститут  став основою для створення нині існуючого Пензенського державного університету. У 60-ті роки минулого століття філію Одеського політехнічного інституту в місті Севастополі було перетворено в теперішній Севастопольський національний технічний університет.

У 1968 році за досягнені успіхи у підготовці спеціалістів і розвиток науки, Указом Президіума Верховної Ради Української РСР Одеський політехнічний інститут був нагороджен Почесною грамотою.

У 1971 році за заслуги у підготовці спеціалістів для народного господарства і розвиток наукових досліджень указом Президіума Верховної Ради СРСР Одеський політехнічний інститут був нагороджен грамотою та орденом Трудового Червоного Прапору.

У 1977 році Постановою Ради Міністрів Української РСР та Українською республіканською радою професіональних комітетів за досягнення найкращих показників колектив Одеського політехнічного був відмічений на Республіканській дошці Пошани.

Постановою Кабінета Міністрів України № 646 від 13.08.1993 року Одеський політехнічний інститут одержав статус університета, що стало визнанням високого рівня організації навчального процесу, якості підготовки спеціалістів в області наукових досліджень.

У липні 1993 року наказом Міністерства Освіти України на базі Одеського політехнічного університету був створений Одеський навчально-науковий комплекс «Політехнічний університет».

Політехнічний з 1994 р. являється членом Европейської Асоціації університетів, з 1996р. членом Всесвітньої Асоціації університетів, з 1996р. членом Европейської Асоціації міжнародної освіти. З 2000 року в ОНПУ відкрита кафедра ЮНЕСКО.

16 вересня 1998 року колектив Одеського державного політехнічного університету за значний внесок у підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів, розвиток науки, техніки та технологій був нагороджений Почесною грамотою Кабінета Міністрів України та пам’ятною відзнакою.

Згідно Указу Президента України № 591/2001 від 07.08.2001 року університету присвоєно статус Національного вищого навчального закладу, що стало визнанням міжнародного авторитету Одеського політехнічного, високого рівня методичної та наукової роботи, відповідної якості підготовки спеціалістів для народного господарства.

В ОНПУ щорічно виконуються проекти за програмами ТЕМПУС/ТАСИС, КОПЕРНІК, НАТО, ЕВРАЗІЯ, ІНТАС та ін.

За підтримки Баварського федерального уряду Німеччини та посольства Німеччини в Україні в університеті у 2000р., створено Німецький технічний факультет (тепер Українсько-німецький інститут).

У 2006 р. Одеський національний політехнічний університет отримав ліцензію на право проведення фахового екзамену з німецької мови (TestDaf) для громадян України та країн СНД, які вивчили німецьку мову та мають наміри навчатися в університетах чи працювати у фірмах Німеччини.

У 2005 р. університет став членом Асоціації університетів Центральної та Східної Европи.

Одеський політехнічний університет у 2007 р. отримав Міжнародний сертифікат ISO-9001 системи менеджменту якості, який визнається у 34 країнах світу.

Університет завжди брав активну участь у вирішенні науково-технічних завдань країни.

Так, у 60-70 рр. ХХ ст. вчені університету брали участь в розробці систем керування штучними супутниками Землі, також розробили склад і технології виготовлення матеріалів для космічних програм «Енергія».

Наприкінці 90-х рр. вперше в Україні науковцями університету розроблено і впроваджено на Запорізькій АЕС комплекс з перевантаження ядерного палива.

У 2001 р. за розробку технології виробництва волоконно-оптичних кабелів світового рівня доктори технічних наук уныверситету отримали Державну премію України в галузі науки і техніки.

На цей час в університеті виконується ціла низка досліджень з альтернативної енергетики.

Наукова робота «Установка теплопостачання на базі використання грунтових вод»,отримала 1 премію і нагороду на міжнародному конкурсі «The World for sunstability» серед 90 робіт із 70 країн світу. Сертифікат про нагороду був підписаний Головою Євросоюзу H.G.Pottering.

Керівництво університету, на протязі всіх років розвитку, турботливо дбає про своїх студентів та колектив. Задля оздоровлення в університеті працює санаторій-профілакторій, студенська поліклініка, літня школа «Чайка» на березі Чорного моря, спортивний комплекс зі спеціалізованими залами та плавальним басейном. Є також студентський Палац культури, в якому студенти мають змогу виявити всі свої творчі здібності, студенське містечко, в якому благоустрій на першому місці, науково-технічна бібліотека. Особлива увага приділяється студенському самоврядуванню та соціальному захисту студентів. З 2000 року ефективно працює «Кар’єра-центр», діяльність якого направлена на забезпечення працезайнятості та кар’єрного зросту випускників. Більшість випускників Одеського політехнічного університету стають згодом видатними організаторами науки та підприємства, політичними і державними діячами, дипломатами, керівниками наукових закладів, підприємств, фірм та організацій. Ми з гордістю зауважуємо про те, що виняткова більшість керівників та спеціалістів на підприємствах, в проектно-конструкторських і науково-дослідницьких організаціях нашого місця та регіону – це випускники Одеського політехнічного різних років.

 Сучасний Одеський політехнічний – це якісний науково-педагогічний склад, міцна матеріально-технічна база, новітні методи освіти та інформаційні технології.

В Одеському національному університеті створені та ефективно працюють 9 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій по 20 спеціальностям. За роки існування в Одеському політехнічному створилося близько 20 визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл. В науковій роботі активну участь приймають студенти, які працюють у низці створених в університеті студентських конструкторських бюро та науково-дослідних лабораторіях. За результатами своєї наукової діяльності студенти постійно займають призові місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та конкурсах.

 

Перелік підрозділів університету:

 

Навчально-наукові інститути:

-         машинобудівний;

-         промислових технологій дизайну та менеджменту;

-         енергетики та ком’ютерно-інтегрованих систем управління;

-         радіоелектроніки та телекомунікацій;

-         комп’ютерних систем;

-         бізнесу, економіки та інформаційних технологій;

-         електромеханіки та енергоменеджменту;

-         українсько-німецький;

-         підготовки іноземних громадян,

-         інститут дистанційної і заочної освіти. 

 

Факультети:

-         хіміко-технологічний,

-         гуманітарний.


14 науково-навчальних та навчально-методичних центрів.


Крім цього, відокремленими структурними підрозділами університету являються: Одеський автомобільно-дорожний коледж, Херсонський та Новокаховський політехнічні коледжі, а також Березівське вище професійне  училище.  За всіма спеціальностями проводиться перепідготовка фахівців та підвищення їх кваліфікацій.


Фотографії

Рекомендувати: