Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківська державна академія культури

РекторШейко Василь Миколайович
Дата заснування1929 р.
Телефон(057) 731–13–85
Адреса61057, Харківська обл., м. Харків, узвіз Бурсацький, 4
E-mailac@ic.ac.kharkov.ua
Сайтwww.ic.ac.kharkov.ua

Харківська державна академія культури створена постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 р. за № 818 на базі ліквідованого Харківського державного інституту культури, який був першим вищим навчальним закладом такого типу в Україні (Рішення Раднаркому України від 10.09.1929 р., протокол № 41/645). Свідоцтво про державну реєстрацію ХДАК було видане виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 079438 від 27.07.1998 р. ХДАК внесена до Державного реєстру навчальних закладів України загальнодержавної форми власності і здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 529688 від 26.08.2010 р.

Офіційною датою створення інституту є 10 вересня 1929 року, коли Раднарком України на своєму засіданні прийняв рішення про реорганізацію факультету політосвіти Харківського інституту народної освіти в окремий інститут політосвіти. У 1930 р. інститут був перейменований в Харківський інститут комуністичної освіти, а у 1931 р. - Всеукраїнський інститут комуністичної освіти (ВУІКО). Наказом Народного комісаріату освіти України від 1 липня 1935 р. ВУІКО був реорганізований в Український бібліотечний інститут, який з 1939 р. носив назву Харківського державного бібліотечного інституту. У складі інституту було три факультети, аспірантура, видавалися друком "Вчені записки ХДБІ". Існувало заочне відділення, філії у Києві та Одесі. На початку Великої Вітчизняної війни діяльність інституту була перервана і він відновив свою роботу лише 1 червня 1947 р. Підготовка культурно-освітніх працівників, яка розпочалася ще з 1950 року, розширення і поглиблення культурологічного змісту роботи інституту стали підґрунтям для його реорганізації у 1964 р. в Харківський державний інститут культури.

Залишаючись довгий час єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який забезпечував сферу культури висококваліфікованими фахівцями, ХДІК став фундатором бібліотечної і культурологічної освіти. На базі його філії виник Київський інститут культури (нині Національний університет культури і мистецтв). ХДІК стояв у витоків Рівненського інституту культури (зараз Рівненський державний гуманітарний університет).

В інституті був створений перший в Україні факультет підвищення кваліфікації працівників культури, за роки існування якого тут підвищили кваліфікацію майже 5 тисяч викладачів училищ культури України, Молдови, Середньої Азії. За роки існування Харківська державна академія культури підготувала майже 40 тисяч фахівців, з них 250 іноземних громадян – для 24 країн Європи, Азії, Африки та Америки. Зараз підготовку іноземних громадян здійснює Центр міжнародної освіти ХДАК.

Академія сьогодні – це сучасний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, лідер бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти. Академія готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 13 напрямами 5-х галузей знань: «культура», «мистецтво», «педагогічна освіта», «менеджмент і адміністрування», «специфічні категорії». Навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів, 29 кафедр, на яких працюють понад 200 штатних викладачів, серед них 8 академіків галузевих академій, понад 50 докторів наук, професорів, народних та заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв та працівників культури. Кількість викладачів, які мають наукові ступені, вчені звання, державні почесні звання, становить майже 70%.

 

Перелік підрозділів академії:

 

-          факультет бібліотекознавства та інформатики;

-          факультет документознавства та інформаційної діяльності;

-          факультет хореографічного мистецтва;

-          факультет культурології;

-          факультет менеджменту;

-          факультет музичного мистецтва;

-          факультет театрального мистецтва;

-          факультет кіно-, телемистецтва;

-          Центр безперевної освіти;

-          Центр міжнародної освіти і співробітництва.


Фотографії

Рекомендувати: