Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

РекторРижков Сергій Сергійович
Дата заснування1920 р.
День святкування18 вересня
Телефон(0512) 42-42-80, факс (0512) 42-46-52
Адреса54029, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 9
E-mailuniversity@nuos.edu.ua
Сайтhttp://www.nuos.edu.ua/

У квітні 1901 року Міністерство народної освіти Російської імперії повідомило про “высочайшее повеление” щодо відкриття у м. Миколаєві з 1 липня 1902 року середнього механіко-технічного училища, яке стало базовим для створення університету.

18 вересня 1920 року в Миколаєві розпочав заняття індустріальний технікум, до складу якого ввійшли такі відділення: суднобудівне, механічне, електротехнічне та шляхобудівне. Миколаївський індустріальний технікум мав статус вищого навчального закладу, а його випускникам присвоювалась кваліфікація інженера.

1 вересня 1929 року індустріальний технікум перейменовано у Миколаївський машинобудівний інститут.

30 червня 1930 році Миколаївський машинобудівний інститут перейменовано у Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ).

Рішенням уряду СРСР у 1949 році МКІ було присвоєно ім’я адмірала С.Й. Макарова – уродженця м. Миколаєва, відомого вченого кораблебудівника, адмірала-флотоводця.

У 1970 році Указом Президії Верховної Ради СРСР за заслуги в підготовці інженерних кадрів і досягнення в розвитку наукових досліджень МКІ був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

В 1994 році рішенням Кабінету Міністрів України МКІ отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, статус університету і назву “Український державний морський технічний університет” (УДМТУ).

Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України 25 березня 2004 року постановлено надати університету статусу національного і іменувати його – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова (НУК) – провідний та один із найбільших вищих навчальних закладів півдня України, який готує фахівців для суднобудування та суміжних галузей народного господарства.

Наукову роботу зосереджено в Науково-дослідній частині, яка об’єднує 7 науково-дослідних інститутів, 4 центри, 7 галузевих лабораторій, 42 науково-виробничі колективи, Науково-дослідний центр кораблебудування, Інститут нової корабельної інженерії, науково-виробниче відділення.

На 57 кафедрах університету працює 12 лауреатів Державних премій України та СРСР, лауреати Премії Президента України молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, 12 заслужених діячів науки і техніки України, 5 заслужених працівників народної освіти України, 13 заслужених тренерів України та майстрів спорту міжнародного класу.

В університеті функціонує 31 наукова школа (їх очолюють вчені зі світовим іменем – академіки, члени-кореспонденти галузевих та міжнародних академій наук, доктори наук, професори).

НУК готує висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів з 29 напрямків, 39 спеціальностей (серед яких 71 спеціалізація).

 

Перелік підрозділів університету:

 • Кораблебудівний інститут
 • Інститут комп’ютерних і інженерно-технологічних наук
 • Машинобудівний інстит
 • Інститут автоматики і електротехніки
 • Гуманітарний інститут
 • Інститут заочної та дистанційної освіти
 • Херсонська філія
 • Первомайський політехнічний інститут
 • Феодосійський політехнічний інститут
 • Інститут післядипломної освіти
 • Інженерно-економічний факультет
 • Підготовчий факультет

Фотографії

Рекомендувати: