Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Сумський державний університет

РекторВасильєв Анатолій Васильович
Дата заснування1948 р.
Телефон(0542) 68 78 35
Адресавул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
E-mailkanc@sumdu.edu.ua
Сайтwww.sumdu.edu.ua

В університеті навчається більше 14 тисяч осіб за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 51 спеціальністю з 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1600 іноземних студентів із майже 50 країн світу.

Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких університетів світу від Шанхайського рейтингу та до авторитетного каталогу кращих університетів світу від рейтингу Times Higher Education (THE).

За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи (3 %) провідних університетів світу та класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. За цим рейтингом СумДУ у групі лідерів серед українських вишів. Рейтинг QS також визначив університет на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають».

За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ посідає 3 місце та uniRank University Ranking – 4 місце серед ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення.

Університет є першим з українських ЗВО, що пройшов у 2014 році незалежний зовнішній аудит компанії QS та здобув найвищі оцінки (5 зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю студентів якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною спрямованістю діяльності та E-learning.

Згідно з результатами міжнародного рейтингу Round University Ranking, що складається за даними однієї з найбільших інформаційно-аналітичних компаній світу Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Сумський державний університет – на 557 позиції серед ЗВО світу та на другій серед університетів України.

Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings Сумський державний університет посідає 7 місце серед ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної та Східної Європи.

За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric Сумський державний університет входить до топ-250 університетів світу. СумДУ став першим українським університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.

За даними наукометричної бази Scopus за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша – СумДУ серед лідерів науково-освітянського простору України.

За результатами дослідження, що публікує Webometrics, університет посідає 2 місце серед вишів України за цитованістю вчених в Google Scholar; репозитарій наукових робіт СумДУ посідає 1 місце серед ЗВО України та є на 70 позиції в світовій класифікації.

Сумський державний університет має високі позиції за результатами консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в трійку кращих класичних університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна».

За кількістю призових місць у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт СумДУ має найвищий показник, а за кількістю призових місць у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки, спеціальностей знаходиться у лідерах серед вишів України.

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря, Міжнародної обсерваторії IREG з академічних рейтингів та кваліфікацій, Мережі інститутів міжнародної освіти та інших міжнародних організацій.

Сумський державний університет співпрацює з більш ніж 200 партнерами зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю та інших країн світу.

CумДУ є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Erasmus+, Horizon 2020), Програми розвитку ООН, Британської Ради, Світового банку, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів. Університет реалізує більше 200 грантів щорічно. За останні 5 років обсяг дослідницької роботи в рамках міжнародних грантових проектів збільшився у 20 разів.

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів, аспірантів, науково-педагогічного та адміністративного персоналу з перезарахуванням отриманих результатів.

В університеті працює більше 3 тисяч співробітників, серед яких члени-кореспонденти НАН України, близько 130 докторів наук, професорів, 660 кандидатів наук, доцентів, діють докторантура, аспірантура за 21 спеціальністю, спецради із захисту дисертацій.

За показниками обсягу госпдоговорів та грантів, ефективності використання бюджетних коштів СумДУ має одні з найвищих показників серед університетів України.

Розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, яка містить понад 3,1 мільйона примірників на паперових носіях, електронну бібліотеку, що має доступ до найвідоміших електронних інформаційних баз світового інформаційного простору. Бібліотека університету є дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року».

Базою даних Web of Science Core Collection індексуються два наукових журнали університету: «Маркетинг і менеджмент інновацій» («Marketing and Management of Innovations») та «Наноматеріали: властивості і застосування» («Nanomaterials: Applications and Properties»). Останній та «Журнал нано- та електронної фізики» («Journal of Nano- and Electronic Physics») також індексуються базою даних Scopus.

На базі університету діють TOEFL-центр, ресурсні та навчальні центри Microsoft, Cisco, PortaOne, Delcam, Netcracker, Siemens, SAS, MindK та інші.

Розвивається 36 видів спорту, працює біля 100 спортивних секцій, спортивні команди вищої ліги, біля 100 студентів є рекордсменами та призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України, Всесвітніх зимових та літніх універсіад.

До складу української збірної на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні увійшли три студенти і магістранти, а на XXII зимових Олімпійських іграх у Сочі – шість студентів і магістрантів Сумського державного університету. На цих іграх вони здобули золоті медалі у естафетній гонці з біатлону, бронзові медалі у боксі та біатлонному спринті.

За підсумками універсіад та чемпіонатів України СумДУ є лідером у відповідній категорії ЗВО та знаходиться на високих позиціях серед усіх закладів вищої освіти України.

У 2016 році відбулось приєднання до СумДУ Української академії банківської справи шляхом її реорганізації, а у 2018 році – Сумського державного науково-дослідного інституту мінеральних добрив та пігментів. До складу університету входять навчально-наукові інститути: медичний; фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького; бізнес-технологій «УАБС»; права; Конотопський та Шосткинський інститути; факультети: електроніки та інформаційних технологій, іноземної філології та соціальних комунікацій, технічних систем та енергоефективних технологій; Конотопський політехнічний та індустріально-педагогічний технікуми; Сумський машинобудівний і Шосткинський хіміко-технологічний коледжі, інші структурні підрозділи.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у базовому ЗВО, а також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за такими спеціальностями (спеціалізаціями (освітніми програмами)):

- Журналістика (Журналістика; Медіа-комунікації; Реклама та зв’язки з громадськістю);

- Менеджмент соціокультурної діяльності;

- Психологія;

- Соціальна робота;

- Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно);

- Історія та археологія;


- Право (Інтелектуальна власність; Правознавство; Менеджмент фінансово-економічної діяльності);

- Міжнародне право;


- Економіка (Економіка і бізнес; Економіка довкілля і природних ресурсів; Економіка підприємства; Економічна кібернетика);

- Маркетинг;

- Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес; Міжнародна економіка);

- Облік і оподаткування;

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність; Економіка підприємства; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

- Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та банківська справа; Фінанси і кредит; Фінанси та облік; Фінанси та страхування);


- Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Менеджмент організацій і адміністрування правоохоронна безпека; Управління інноваційною діяльністю; Управління                   проектами);

- Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент; Державна служба; Менеджмент організацій і адміністрування);


- Середня освіта (Фізика);

- Прикладна математика (Комп’ютерна механіка; Прикладна математика);

- Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології);

- Кібербезпека;

- Телекомунікації та радіотехніка;

- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Комп’ютеризовані системи управління та                               автоматика);


- Біомедична інженерія;

- Електроніка (Електронні прилади та пристрої; Електронні системи);

- Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка; Фізична та біомедична електроніка);


- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Електротехнічні системи електроспоживання);


- Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища);

- Технології захисту навколишнього середовища;


- Метрологія та вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація);

- Матеріалознавство (Матеріалознавство; Прикладне матеріалознавство);

- Прикладна механіка (Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);

- Галузеве машинобудування (Інструментальне виробництво; Комп`ютерна хімічна інженерія; Металорізальні верстати та системи; Обладнання нафто- та                           газопереробних виробництв; Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів);

- Хімія;

- Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології високомолекулярних сполук; Хімічна інженерія).

- Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки; Компресори пневмоагрегати та вакуумна техніка);

- Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент);


- Громадське здоров’я;

- Медицина (Лікувальна справа; Медико-профілактична справа);

- Педіатрія;

- Стоматологія;

- Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація);


- Фізична культура і спорт.


Фотографії

Рекомендувати: