Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський національний університет радіоелектроніки

РекторБондаренко Михайло Федорович
Дата заснування1930 р.
День святкуванняостання субота вересня
Телефон(057) 7021-016, 7021-807, факс 7021-013
Адресапр. Леніна, 14, м. Харків, 61166
E-mailabitur@kture.kharkov.ua
Сайтwww.kture.kharkov.ua

Харківський національний університет радіоелектроніки є одним з провідних технічних навчальних закладів України. Його історія почалася 1930 р., коли Постановою РНК СРСР № 1240 від 17 квітня 1930 р. був створений Харківський інженерно-будівельний інститут. У 1944 р. інститут було перейменовано у Харківський гірничо-індустріальний інститут (наказ НКУП СРСР № 363/379 від 17 серпня 1944 р), а 1947-го року — у Харківський гірничий інститут (наказ Мінвузу СРСР № 1476 від 4 жовтня 1947 р.). За всі роки роботи у ХГІ було підготовлено 6 тисяч спеціалістів гірничої справи. У 1962 році ХГІ було перетворено у Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматизації та обчислювальної техніки (наказ МВССО УРСР № 562 від 06.08.1962 р.), який став базою майбутнього інституту радіоелектроніки.

Вирішальні зміни у становленні інституту нового напрямку розпочалися з 1966 року, коли на базі ХІГМАОТ було створено Харківський інститут радіоелектроніки (наказ МВССО УРСР № 367 від 13.06.1966 р.).

Таким чином, на початок 1971 року ХІРЕ став дієздатним інженерним вищим навчальним закладом, у якому готували інженерів за дванадцятьма спеціальностями з радіоелектроніки й обчислювальної техніки. З початку   70-х років ХІРЕ посідав одне з провідних місць серед технічних ВНЗ СРСР.

1987-го року наказом Мінвузу СРСР №561 від 10 серпня 1987 р. ХІРЕ було внесено до списку провідних ВНЗ країни.

У 1981 році інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М.К. Янгеля.

З 1993 року на базі ХІРЕ засновано Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (Постанова Кабінету Міністрів України № 646 від 13.08.1993 р.), який через деякий час став вищим навчальним закладом IV рівня акредитації.

За високі досягнення в галузі освіти і науки 2001 р. університету було надано статус Національного — нині Харківський національний університет радіоелектроніки (Указ Президента України № 605 від 22.08.2001 р.).

Харківський національний університет радіоеелектроніки (ХНУРЕ) сьогодні - це сучасний освітній та науковий центр, який динамічно розвивається. Рівень концентрації науково-технічного та науково-педагогічного потенціалу робить університет провідним вищим навчальним закладом України у галузі радіоелектроніки, електроніки, телекомунікацфй, інформаційних технологій та обчислювальної техніки.

В університеті українською, російською та англійською мовами навчається близько дев’ятитисяч студентів, в тому числі понад 1000 іноземних громадян з більш ніж 30 країн світу. Університет готує баклаврів за 22 напрямками підготовки, спеціалфстів та магістрів за 39 спеціальностями з 10 галузей знань. Навчальний процес забезпечується професорсько-викладацьким складом, чисельність якого складають більш ніж 600 висококваліфікованих викладачів.

Ефективно діє система підготовки кадрів вищої кваліфікації, яка включає в себе аспірантуру та докторантуру на 320 осіб, які навчаються за 31 науковою спеціальністю. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи проводяться у 12 наукових та навчально-наукових центрах та 49 навчально-наукових лабораторіях.

В структуру університету входять 8 факультетів, 32 кафедри та 39 філій кафедр на підприємствах. Для успішної роботи студентів та викладачів створена сучасна інфраструктура. Локальна мережа університету нараховує близько 2 000 комп’ютерів.

 

Перелік підрозділів університету:


факультет комп’ютерної інженерії та управління;

факультет прикладної математики;

факультет комп’ютерних наук;

факультет автоматики та комп’ютеризованих технологій;

факультет електронної техніки;

факультет радіотехніки;

факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки;

факультет навчання іноземних громадян

центр заочної форми навчання;

центр післядипломної освіти;

центр технологій дистанційного навчання;

центр навчання студентів іноземною мовою;

центр довузівської підготовки.


Фотографії

Рекомендувати: