Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

РекторЯсній Петро Володимирович
Дата заснування11 березня 1960 р.
Телефон(0352) 51-41-81, факс (0352) 25-49-83
Адреса46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
E-mailuniv@tu.edu.te.ua
Сайтhttp://tntu.edu.ua

Історія Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя починається із 1960 року, коли у відповідності до наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти Української РСР №84 від 11 березня 1960 року у м. Тернополі було створено загально технічний факультет львівського політехнічного інституту. На базі даного факультету відповідно до наказу міністра вищої та середньої спеціальної освіти Української РСР №245 від 15 травня 1964 року створено Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту у складі двох факультетів.

Відповідно до Постанови Ради Міністрів України №48 від 27 лютого 1991 р. на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут. На момент створення інститут вів підготовку із 6 спеціальностей, а саме: приладобудування; автоматизація технологічних процесів; технологія машинобудування; металорізальні верстати та інструменти; обладнання і технологія зварювального виробництва; світлотехніка і джерела світла. З них випуск здійснювався по п’яти спеціальностях. Підготовка спеціалістів здійснювалась на двох факультетах, які об’єднували 10 кафедр. За час існування філіалу інституту кількість спеціальностей, з яких велась підготовка зросла до 11, що об’єднувались 8-ма напрямами підготовки. 25 грудня 1991 р. наказом Мінвузу №234 на базі Тернопільського приладобудівного інституту було створено регіональне навчально-наукове об’єднання «Технічні кадри» в складі інституту, Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування та Густинського політехнікуму. На базі Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування та ПТУ №9 наказом Міністерства освіти України №436 від 27 грудня 1993 р. створено Технічний коледж Тернопільського приладобудівного інституту.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя створений Постановою Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 р. на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя і зареєстрований у встановленому порядку. За вагомий внесок у розвиток освіти, науки і техніки та, беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності, Указом Президента України від 12 грудня 2009 р. Університету надано статус національного.

ТНТУ ім. І.Пулюя є членом Європейської асоціації університетів (1999 р.), учасником Болонської декларації «Велика Хартія Університетів» (2005 р.), членом Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції (2006 р.), членом Балтійської Університетської Програми (2011 р.).

ТНТУ ім. І.Пулюя – один з найбільших вищих технічних навчальних закладів Західного регіону України, в якому на денній, заочній та екстернатній формах студенти навчаються за 21 напрямами підготовки і 25 інженерними та магістерськими спеціальностями.

Контингент університету становить – 5926 осіб, з них на денній формі – 3290 осіб (в т.ч. іноземні громадяни), на заочній – 2636 осіб.

Навчальний процес в університеті забезпечують 436 викладачів. Із них 45 доктори наук, професори, 238 кандидатів наук, доцентів. Науково-педагогічні кадри мають відповідні до дисциплін, що викладаються ними, науково-педагогічні спеціальності. Частка професорсько-викладацького колективу, що працюють на постійній основі і мають наукові ступені та вчені звання доктор, професор, а також кандидат наук, доцент, складає 61% від загальної кількості.

Згідно з вимогами Болонського процесу Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя веде активну міжнародну співпрацю, обмін викладачами та студентами з іноземними навчальними закладами 16 країн. Між навчальними закладами та підприємствами, відповідно до укладених угод, проводяться наукові та студентські обміни, стажування, мовні практики викладачів і студентів.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – член регіональних об’єднань навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Західного регіону України і також інших областей.

Розвиток університету здійснюється у відповідності з планом заходів по комплексному розвитку, узгодженому з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та обласною держадміністрацією.

Навчальним закладом започатковане здобуття денної форми навчання другої вищої освіти, що значно збільшує конкурентноздатність випускників на ринку праці.

В університеті створений Центр інформаційних технологій, що об’єднує регіональну Академію CISCO, Інститут підприємництва CISCO, регіональний Центр підготовки сертифікованих фахівців за програмами Microsoft IT Academy та програмами SUN MICROSYSTEMS, лабораторію фірми Shnaider-Electric та сертифікаційний центр прийому іспитів від Віртуального Європейського університету. Випускники академії отримують сертифікат міжнародного зразка. Університет активно співпрацює з закордонними навчальними закладами та бере участь у міжнародних програмах.

ТНТУ ім. І.Пулюя здійснює ряд важливих програм і проектів відповідно до основних напрямів діяльності, які затверджені Вченою радою. Серед них програми створення центрів відродження та розвитку підприємств; національно-патріотичного виховання молоді, повернення забутих імен українського народу; фахового навчання з комп’ютерних мереж; реалізації державної політики ефективного використання енергоресурсів; переорієнтації молоді і вирішення і вирішення проблем зайнятості на основі навчання перспективним технологіям і спеціальностям та інші.

 

Перелік підрозділів університету:
 

-          Факультет комп’ютерних технологій;

-          Електромеханічний факультет;

-          Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії;

-          Механіко-технологічний факультет;

-          Факультет машинобудування та харчових технологій;

-          Факультет управління та бізнесу у виробництві;

-          Факультет економіки і підприємницької діяльності;

-          Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем;

-          Факультет по роботі з іноземними студентами.


Структурні підрозділи університету без права юридичної особи:

 

-          Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

-          Густинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

-          Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.


Фотографії

Рекомендувати: