Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Одеський національний медичний університет

РекторЗапорожан Валерій Миколайович
Дата заснування1 вересня 1900 р.
День святкування10 вересня
Телефон(048) 723-33-24, факс (048) 723-22-15
Адреса65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
E-mailoffice@odmu.edu.ua
Сайтwww.odmu.edu.ua

1 вересня 1900 р. за старим стилем в житті Одеси відбулася значна подія, яка залишила помітний слід в історії медичної освіти України і на багато років визначила її перспективу - було відкрито медичний факультет Новоросійського університету.

Факультет мав блискучі перспективи, тому що в ньому працювали видатні, всесвітньо відомі вчені. До відкриття факультету було завершено будівництво основних корпусів та клінік,які споруджувались за останнім словом будівельного та архітектурного мистецтва. За загальним визнанням цей факультет був найпрестижнішим та найоснащенішим медичним навчальним закладом Росії тих часів.

Проте цей вдалий старт було призупинено війною Росії з Японією, революційними подіями 1905-1907 p.p., першою світовою війною 1914-1918 p.p., жовтневим переворотом 1917 р., та громадянською війною. Мав сплинути час, аби після зруйнування старої системи вищої школи на нових засадах почав здійснюватись її повільний підйом. Однак те позитивне, що було закладене ще в дореволюційні часи, скоро почало давати плоди.

1922 р. Медичний факультет Новоросійського університету було реформовано в самостійний вищий навчальний заклад - медичний інститут, який знов перетворився в провідний ВНЗ півдня країни.

У 20-ті роки минулого сторіччя активно формуються і розвиваються основні наукові школи, які принесли Одеському медичному інституту всесвітню славу. Це - одеська терапевтична школа, заснована учнями С.П.Боткіна - професорами С.В.Левашовим та П.О.Вальтером, їх продовжувачами стали Л.П.Дмитренко, М.Д.Стражеско, Ф.Г Яновський, М.О.Ясиновський. В цей час плідно розвивається одеська офтальмологічна школа, одним із засновників якої був професор С.С.Головін. Подальше її становлення та всесвітня відомість пов'язані з ім'ям академіка В.П.Філатова.

Ще в дореволюційні часи зароджується всесвітньо відома школа патологів, засновником якої був перший декан Медичного факультету В.В.Підвисоцький. Його найближчими помічниками та учнями були 0.0 Богомолець і Д.К.Заболотний, які пізніше очолили Академію Наук України. Одночасно формується крупна наукова школа вченого-патолога В.В.Вороніна. На його ідеях формувались майбутні видатні вчені В.П.Філатов, Л.П.Дмитренко, СІ Вінокуров, Л.О.Черкес, М.О.Ясиновський, В.К.Жгенті та ін. Не можна не згадати когорту відомих морфологів - професорів М.К.Лисьонкова, М.С.Кондрат'єва, Ф.А.Волинського, В.І.Бушковича та ін., їх оригінальні роботи отримали визнання в усьому

За роки існування незалежної України Одеський медуніверситет перетворився в один із провідних медичних університетів IV рівня акредитації. Він є членом Міжнародної та Європейської Асоціації університетів. Завдяки цьому рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів. Сьогодні на семи факультетах і 62 кафедрах університету навчається біля 6 тисяч студентів і курсантів , 1300 з них - громадяни 52 іноземних країн. Навчання іноземних студентів здійснюється російською, українською і англійською мовами. Післядипломну освіту отримують 250 аспірантів, стажерів, магістрів та клінординаторів. В 2010 році університет отримав статус національного.

Професорсько-викладацький колектив складається з 108 докторів наук - професорів і 410 кандидатів наук - доцентів. Серед них 20 академіків державних та галузевих академій, 42 члена закордонних академій, 39 заслужених діячів науки і техники, заслужених лікарів та працівників народної освіти, 10 лауреатів державних та інших престижних міжнародних премій.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та лікувально-діагностичної роботи. Це сприяє впровадженню в навчальний процес та лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін.

За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи університету: власні дві стоматологічні та багатопрофільна університетська клініки, НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини, НДІ клінічної біофізики. Успішно функціонують створені сумісно з органами охорони здоров'я лікувально-діагностичні центри: кардіоревматології, мікрохірургії ока, остеосинтезу, ендоскопічної і лазерної хірургії, дитячої кардіології, токсикології та ін.

Створення в університеті сучасного видавничо-поліграфічного комплексу дозволило видавати чотири наукових журнали, які ліцензовані ВАК України, підручники та навчальні посібники, авторами яких є науковці університету. Навчальна література серії "Бібліотека студента - медика" видається українською, російською та англійською мовами. За роки існування видавництва світ побачили 300 найменувань навчальної літератури загальним тиражем 350 тисяч примірників.

В грудні 2008 р. прийняла перших читачів нова електронна студентська бібліотека університету, яка має абонементи для студентів молодших та старших курсів, читальну залу на 140 місць, комп'ютерну залу.

Комп'ютерний парк в університеті налічує 560 комп'ютерів, 460 з них підключені до мережі Інтернет.

Навчальна робота є пріоритетною в університеті. Вона здійснюється за навчальними планами, адаптованими до Болонської системи. Це забезпечує збалансовану фундаментальну, спеціальну і гуманітарну підготовку фахівців на стику різних галузей медичної науки. В навчальний процес впроваджене тестування, кредитно-модульна система, дистанційний метод навчання, незалежна система експертної оцінки знань студентів.

Університет має 12 навчальних корпусів загальною площею 27,7 тисяч кв.м., 608 навчальних аудиторій, кабінетів, лабораторій. В шести гуртожитках мешкає біля 3 тисяч студентів. Книжковий фонд бібліотеки університету складає 800 тисяч книг.

За 112 років існування Одеський національний медичний університет підготував 74 тисячі лікарів, 590 докторів і біля 4 тисяч кандидатів наук. Серед них 10 тисяч лікарів і більш ніж 100 кандидатів наук є громадянами іноземних країн.

 

Перелік підрозділів університету:

  • Медичні факультети №1, №2, №3, №4;
  • Стоматологічний університет;
  • Фармацевтичний факультет;
  • Міжнародний факультет;
  • Факультет післядипломної освіти;
  • Багатопрофільна університетська клініка (Центр реконструктивної та відновної медицини);
  • Стоматологічна поліклініка;
  • Стоматологічна клініка (Медичний центр дитячого стоматологічного здоров’я).

Фотографії

Рекомендувати: