Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

РекторЧебикін Олексій Якович
Дата заснування2 травня 1817 р.
Телефон(048) 723-40-98
Адреса65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
E-mailpdpu@pdpu.edu.ua
Сайтwww. pdpu.edu.ua

Університет бере свої витоки з Педагогічного інституту, що був відкритий 2 травня 1817 р. у м. Одесі при Рішельєвському ліцеї відповідно до Указу Імператора Олександра І.

За видатні заслуги в підготовці педагогічних кадрів у 1945 році Постановою Уряду України Одеському педагогічному інституту було присвоєно ім’я видатного вченого-педагога – Костянтина Дмитровича Ушинського.

У 1970 році Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

У 2007 році трудовий колектив університету нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову та педагогічну діяльність і трудові здобутки.

Указом Президента України від 13 липня 2009 року одному із найстаріших вищих навчальних закладів Одещини -  Південноукраїнському державному педагогічному університету імені К. Д. Ушинського, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів його діяльності, надано статус національного.

За роки існування в його стінах підготовлено для нашої держави, ближнього та далекого зарубіжжя майже 100 тис. педагогів, понад 2000 з них стали відмінниками та заслуженими працівниками освіти, науки, культури і спорту. Серед видатних випускників Герой України, Почесний громадянин міста Одеси й Одеської області Борис Литвак, Народний учитель СРСР Микола Палтишев, Олімпійські чемпіони Василь Ломаченко, Юрій Чебан та інші.

У 7 інститутах на 12 факультетах університету здійснюється підготовка фахівців майже за 40 напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями. Усього в університеті та його структурних підрозділах навчається майже 8000 студентів, 300 аспірантів, докторантів і здобувачів, серед яких громадяни США, Росії, Ізраїлю, Еквадору, Ірану, Китаю, Туреччини, Молдови тощо.

Наразі в університеті успішно функціонують 14 всесвітньо визнаних науковою громадськістю наукових шкіл, працюють 12 академіків, 52 професорів, докторів наук; 12 викладачів мають почесні звання: „Заслужений діяч науки і техніки України”, „Заслужений працівник освіти України”, „Заслужений працівник культури”, „Заслужений художник України”, „Заслужений тренер СРСР”,  лауреат державних премій.  Багато вчених університету відзначено міжнародними винагородами, обрано дійсними членами національних та міжнародних академій, товариств, асоціацій.

Вагомі спортивні досягнення студентів і випускників університету, це 22 чемпіони різних Олімпійських ігор; понад 50 чемпіонів та призерів першості Світу та Європи; 29 Заслужених тренерів та майстрів спорту СРСР та України тощо.

Університет відомий далеко за межами нашої держави, здійснює співпрацю з освітніми та науковими установами різних країн, входить до Асоціації університетів України, Асоціації Європейських Університетів, Таллуарської асоціації університетів, Східноєвропейської асоціації університетів, Міжнародної асоціації педагогічних університетів Центральної та Східної Європи, є членом відомої європейської організації Observatory of the Magna Charta.

За останні роки, з урахуванням потреб регіону в педагогічних кадрах, в університеті створені інститут фізики і математики, інститут мов світу інститут фізичної культури та реабілітації, інститут психології, інститут мистецтв, інститут початкової та гуманітарно-технічної освіти, інститут дошкільної та спеціальної совіти, відділ інформаційних технологій, сучасна електронна бібліотека, 16 спеціалізованих інтренет-класів, лабораторії з фундаментальних досліджень різних галузей знань, 7 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, 6 міжнародних науково-інформаційних центрів, а також «Міжнародний міжуніверситетський консорціум онлайн» щодо впровадження інноваційних досягнень нанотехнологій та прогресивного досвіду в систему підготовки майбутніх учителів, два ліцеї, три навчально-консультаційні центри тощо.

У складних соціально-економічних умовах, університет майже у 20 разів збільшив підготовку іноземних студентів, подвоїв кількість напрямів, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка студентів, аспірантів, докторантів; суттєво розширив міжнародну співпрацю з майже 60 університетами різних країн та зі 100 освітніми закладами України, втричі збільшив реалізацію міжнародних проектів, суттєво зміцнив матеріальну базу, провівши масштабний її капітальний ремонт.

За результатами діяльності серед 34 педагогічних, гуманітарних закладів та ВНЗ фізичного виховання і спорту університет протягом останніх років за оцінками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та різних незалежних експертів стабільно займає лідируючи позиції. Університет визнаний кращим з наукової діяльності, впровадження інформаційних технологій, міжнародної діяльності.

Університет є провідним навчальним закладом на півдні України у галузі підготовки педагогічних кадрів, координації наукових досліджень з педагогіки, психології та розвитку освіти.

Основна місія університету – це підготовка кваліфікованих фахівців для системи освіти як Південного регіону України, так і інших держав.

Запорукою ефективності такої роботи є його науково-педагогічний потенціал, усталені традиції, а також оновлення та впровадження прогресивних технологій навчання.

В університеті функціонує 43 кафедри, навчально-виховний процес забезпечують понад 1000  фахівців, а також учені, запрошені із зарубіжних країн.

У межах наукових шкіл університету здійснюється підготовка аспірантів та докторантів майже за 40 спеціальностями.

За сприянням університету щороку проводяться понад 30 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, видаються наукові журнали „Перспективи”, „Наукове пізнання: методологія та технологія”, „Науковий вісник”, „Виховання і культура”, „Наука і освіта” та ін.

Університет є справжнім флагманом педагогічної освіти на Півдні України.

 

Перелік підрозділів університету:

  • Інститут мистецтв:

-  факультет музичної та хореографічної освіти    (“Музичне мистецтво”; “Хореографія”);

-  художньо-графічний факультет (“Образотворче мистецтво”).

  • Інститут фізики та математики:  

-  фізико-математичний факультет (“Фізика”; “Математика”; “Інформатика”).

- Факультет післядипломної освіти і роботи з іноземними громадянами: надає можливість перепідготовки кадрів зі спеціальності “Психологія” (спеціаліст); ”Управління навчальним закладом” (магістр); підвищення кваліфікації за спеціальностями: “Інформатика”, “Управління навчальним заладом”, “Практична психологія”, “Хореографія”, “Фізичне виховання”, “Технологічна освіта”.

  • Інститут  фізичної культури та реабілітації:

-  факультет фізичного виховання (“Фізичне виховання”);

-  факультет фізичної реабілітації (“Корекційна освіта” (логопедія).                 

  • Інститут  психології:

-  факультет психологічної освіти (“Психологія”);

-  історико-філософський факультет (“Філософія”; “Історія”).

  • Інститут  мов світу:

-  факультет іноземних мов  (“Філологія” (переклад  з китайської, англійської та ін. мов); “Філологія” (англійська мова і література).

-  факультет української філології (“Філологія” (українська мова та література).                                                                             

  • Інститут  початкової та гуманітарно-технічної освіти:

-  факультет початкового навчання (“Початкова освіта”; “Соціальна педагогіка”; “Технологічна освіта”).                                     

  • Інститут дошкільної  та спеціальної освіти :

 факультет дошкільного виховання (“Дошкільна освіта”). факультет дошкільного виховання (“Дошкільна освіта”).


Фотографії

Рекомендувати: