Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

РекторСеменюк Олег Анатолійович
Дата заснування1821 р.
День святкування4 квітня
Телефон(0522) 32-08-89, (0522) 24-85-44
Адреса25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1
E-mailmails@kspu.kr.ua
Сайтhttps://www.cuspu.edu.ua

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка сьогодні - це авторитетний у системі вищої освіти й відомий у країні навчальний заклад. Університет має багаті традиції та великий досвід підготовки фахівців, педагогічних і престижних класичних спеціальностей, актуальних на ринку праці.

Охочим здобути освіту в нашому університеті пропонуються різні форми навчання: денна, заочна та екстернатна. Ступеневу підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюють 33 кафедри.

В університеті навчається понад шість тисяч студентів за 28 напрямами, 27 спеціалізаціями та додатковими спеціальностями.

Нині КДПУ – це шість навчальних корпусів, сучасні комп'ютерні класи, мультимедійні аудиторії, лабораторії (лінгафонні, фізичні, хімічні, технологічні), виробничі майстерні, три гуртожитки, санаторій-профілакторій «Юність», їдальні, спорткомплекс, наукова бібліотека, археологічний та природничий музеї, редакційно-видавничий відділ.

КДПУ має потужний науковий і кадровий потенціал: близько 50 докторів наук, професорів, 300 – кандидатів наук, доцентів, 11 заслужених працівників освіти, 5 заслужених працівників культури і мистецтв, 4 народних та 3 заслужених артиста, 3 заслужені тренери, заслужений художник та заслужений журналіст України. 

В університеті  діє докторантура з 5 та аспірантура з 15 спеціальностей, де навчається понад сто докторантів та аспірантів. На базі нашого навчального закладу працюють спецради із захисту дисертацій з педагогічних та філологічних наук. Наукові записки КДПУ (серії «Педагогічні науки», «Історичні науки» та «Філологічні науки») внесені до затвердженого МОНмолодьспорту України переліку фахових наукових видань. Лише за останні три роки в університеті було видано 19 монографій, 30 посібників з грифом міністерства і 552 підручники та навчально-методичні посібники ( «Водні об’єкти Кіровоградської області», «Вступ до мовознавства», «Методологічні основи професійного становлення вчителя», «Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991-2010 рр.)» та багато ін. Наукові дослідження, які здійснюються в університеті, охоплюють широкий спектр проблем фундаментального та прикладного характеру. На більшості кафедр створені наукові підрозділи, які співпрацюють з інститутами НАН та АПН України. Університет має досвід міжнародної співпраці з Польщею, Німеччиною, Великобританією, США, Росією та іншими країнами.

Метою освітньої діяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка є підготовка фахівців нового покоління з рівнем освіти, гідним кращих європейських вищих навчальних закладів.

 

Перелік підрозділів університету:

 

Факультети:

-   філології та журналістики,

-   фізико-математичний,

-    іноземних мов,

-    педагогіки та психології,

-    історії та права,

-    мистецький,

-    фізичного виховання,

-    природничо-географічний.
 

Центр довузівської підготовки, мовний центр.


Фотографії

Рекомендувати: