Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Дніпровський державний технічний університет

РекторКоробочка Олександр Миколайович
Дата заснування1920 р.
День святкування25 квітня
Телефон(0569) 50-65-16, (0569) 53-85-23
Адреса51918, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., вул. Дніпробудівська, 2
E-mailscience@dstu.dp.ua
Сайтhttp://www.dstu.dp.ua

Дніпродзержинський державний технічний університет розпочав свою історію з 1920 року, коли у місті Кам'янському (нині м. Дніпродзержинськ) було створено політехнічний технікум з правом випуску інженерів з п’яти спеціальностей.

ДДТУ сьогодні – це 6 факультетів, 35 кафедр, 2 коледжі, 1 технікум, Регіональний навчально-науково-виробничий комплекс «Прометей», 7 навчально-лабораторних корпусів, 3 гуртожитки, бібліотека з книжковим фондом до мільйона примірників та залами електронної інформації, розвинені інформаційні мережі з виходом до Інтернету, навчальний телевізійний центр, редакційно-видавничий відділ, медичний центр, оздоровча здравниця на Орілі, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарча частина.

Університет готує фахівців з 28 спеціальностей. Зараз в університеті навчається майже 7 тисяч студентів, з яких близько 4 тисяч – на денній формі.

До складу ДДТУ входить Дніпродзержинський технологічний коледж, Дніпродзержинський економічний коледж, професійно-технічне училище (відділення підготовки кваліфікованих робітників) та Дніпродзержинський комерційний технікум.

За ініціативою університету на базі регіонального навчально-науково-виробничого комплексу «Прометей» вперше в Україні розроблено і впроваджується пілотний проект регіональної системи освіти м. Дніпродзержинська. Основна складова цієї системи – Центр планування кар’єри.

Регіональна інтегрована система освіти забезпечить підвищення рівня підготовки фахівців шляхом інтеграції освіти, науки та виробництва, створить умови для безперервного навчання громадян протягом усього життя.

Серед головних пріоритетів інтегрованої системи освіти слід відзначити такі:

 • забезпечення промислового регіону висококваліфікованими інженерними кадрами;
 •  розширення та зміцнення зв’язків з провідними промисловими підприємствами;
 • постійне оновлення матеріально-технічної бази навчання;
 • підвищення якості освіти, у тому числі покращення мовної підготовки та надання можливості отримання другої вищої освіти;
 • формування випускника університету як всебічно розвиненої особистості, патріота незалежної України;
 • розвинення міжнародних зв’язків.

Перелік факультетів університету:

 • металургійний,
 • механічний,
 • енергетичний,
 • електроніки та комп’ютерної техніки,
 • менеджменту, економіки, соціології та філології.

 

Центр планування кар’єри, Технологічний коледж, Економічний коледж, Комерційний технікум.


Фотографії

Рекомендувати: