Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

РекторДробахін Олег Олегович (в.о. ректора)
Дата заснуваннясерпень 1918 р.
День святкуванняжовтень
Телефон(056) 374-98-01, факс (056) 374-98-41
Адреса49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72
E-mailrector.dnu@gmail.com
Сайтhttp://www.dnu.dp.ua

Ідея заснування університету в Катеринославі з’явилася ще наприкінці XVIII століття, але створений Катеринославський університет був лише влітку 1918 р. Цьому сприяли наполегливі зусилля місцевої інтелігенції й підтримка видатних українських вчених В. І. Вернадського, Д. І. Багалія, М. П. Василенка, Л. В. Писаржевського, за клопотанням яких уряд гетьмана П. Скоропадського ухвалив рішення про відкриття університету у складі чотирьох факультетів: історико-філологічного, юридичного, медичного і фізико-математичного.

Початковий етап діяльності університету припадає на період 1918– 1920 рр. У той час, незважаючи на складні соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації історичної доби революції та громадянської війни, в університеті закладалися основи навчального процесу, розпочиналися фундаментальні й прикладні дослідження в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук.

Особлива динаміка розвитку університету означена періодом від початку 60-х до середини 80-х років. У 1951 році було засновано фізико-технічний факультет, що додало класичному університетові крім традиційних напрямків освіти потужний інженерний профіль. Стрімка розбудова ВНЗ пов’язана з іменем академіка В. І. Моссаковського, який очолював колектив упродовж 1964–1986 рр. В ці роки ДДУ перетворився на один із базових університетів Радянського Союзу.

Нові перспективи відкрилися перед Дніпропетровським університетом за часів становлення незалежної України на рубежі ХХ–ХХІ ст. З 1998 року університет очолює М.В. Поляков. У вересні 2000 р. Указом Президента України Дніпропетровський державний університет здобув статус національного навчального закладу, а у 2008 йому присвоєно ім’я славетного випускника – письменника Олеся Гончара. За ці роки було відкрито близько 30 нових перспективних напрямів підготовки фахівців, укладено договори про співпрацю з 50 провідними університетами Європи, Америки, Азії.

Університет сьогодні – це багатогалузевий навчально-науковий комплекс, де функціонують 3 науково-дослідні інститути, 39 галузевих, проблемних, науково-дослідних лабораторій, більше 10 науково-дослідних груп, 5 навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, 15 факультетів, центри заочної та вечірньої форм навчання, довузівської підготовки, післядипломної освіти. В університеті працює 16 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

На 96 кафедрах працює 1225 викладачів, в тому числі 161 доктор наук, професор і 611 кандидатів наук, доцентів. Тут навчається майже 15 тисяч студентів за 65 напрямами та 81 спеціальністю, а також іноземні студенти та аспіранти більше ніж з 10 країн світу. Крім того у структурі університету діють 2 ліцеї для обдарованої молоді. Багато уваги приділяється вихованню та інтелектуальному розвитку дітей шкільного віку. Більше 25 років на базі ДНУ працює Дніпропетровське відділення Малої академії наук, завдяки чому талановиті юні дослідники можуть займатися в унікальних університетських лабораторіях під керівництвом знаних науковців. Така комплексна структура дозволяє в межах університету створити завершені цикли підготовки фахівців з різних напрямів.


Перелік підрозділів університету:


Факультети:
- української й іноземної філології та мистецтвознавства;
- суспільних наук та міжнародних відносин;
- систем і засобів масової комунікації;
- міжнародної економіки;
- економічний;
- історичний;
- психології;
- юридичний;
- фізики, електроніки та комп'ютерних систем;
- хімічний;
- біології, екології та медицини;
- геолого-географічний;
- прикладної математики;
- механіко-математичний;
- фізико-технічний.

Центри:
- заочної та вечірньої форм навчання;
- довузівської підготовки;
- післядипломної освіти.

Науково-дослідні інститути:
- біології;
- геології;
- енергетики.

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації:
- машинобудівний коледж;
- коледж ракетно-космічного машинобудування;
- педагогічне училище;
- Жовтоводський промисловий коледж;
- Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу.

Ліцеї:
- обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю при ДНУ;
- Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ.


Фотографії

Рекомендувати: