Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національна металургійна академія України

РекторВеличко Олександр Григорович
Дата заснування1930 р.
Телефон(056) 745-31-56, факс (0562) 47-44-61
Адреса49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4
E-mailrector@nmetau.edu.ua
Сайтhttp://nmetau.edu.ua

Національна металургійна академія України (НМетАУ) – найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, була заснована як заводське відділення Катеринославського вищого гірничого училища у жовтні 1899 року. В 1912 році відділення було перетворено у металургійний факультет Катеринославського гірничого інституту, на базі якого у 1930 році був створений Дніпропетровський металургійний інститут. У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України ВНЗ надано статус Державної металургійної академії України, а у 1999 році Указом Президента України №1145/99 від 08.09.1999 р. –  статус Національної.

Історія становлення і розвитку ВНЗ, його науково-педагогічних шкіл щільно пов’язана з розбудовою промисловості, науки та освіти України. З НМетАУ поєднані імена всесвітньо відомих вчених-академіків та членів-кореспондентів: Л.В. Пісаржевського, М.А. Павлова,  А.В. Кірсанова,  О.П. Чекмарьова, Ю.М. Тарана-Жовніра, М.І. Гасіка,  К.Ф. Стародубова,  П.Т. Ємельяненка, К.П. Буніна, С.М. Кожевнікова,  В.І. Большакова,   В.І. Баптизанського та ін. З академією пов’язано становлення  Української фундаментальної і прикладної науки в галузях виробництва металів і сплавів, їх литва,  обробки металів, матеріалознавства, теплотехніки, механіки, хімії та ін.

Зараз в НМетАУ працюють  академіки НАН України Гасик М.І. і Большаков В.І., та  члени-кореспонденти  НАН України  Величко О.Г. і Шапарь А.Г., 26 членів-кореспондентів галузевих академій України, 30 лауреатів Державних премій, 21 співробітників мають Державні почесні звання.

Національна металургійна академія України – інтегрований державний вищий навчальний заклад IV (найвищого) рівня акредитації з розвинутою інфраструктурою, який здійснює освітню діяльність за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр за 20 напрямами і 37 спеціальностями, веде підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за 22 спеціальностями, довузівську підготовку і післядипломну освіту. 

В академії  на 11 факультетах навчається за програмами підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра – біля 15 000 студентів. Всього за період існування підготовлено понад 80 тис. фахівців.

Навчальний процес на 57 кафедрах ведуть понад 800 викладачів серед яких  більше 100  докторів і 400 кандидатів наук.

У 1997 році до складу академії ввійшли 5 технікумів - металургійні: Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Вільногірський, а також Криворізький коксохімічний.

НМетАУ виконує важливу соціально-гуманітарну місію - забезпечення можливості одержання вищої освіти для людей з вадами зору й слуху. Комплексне рішення проблем соціальної адаптації, гармонізації освітнього рівня, використання спеціальних методів і засобів навчання реалізується в Регіональному центрі освіти інвалідів, що створений при НМетАУ.

Національна металургійна академія України – великий  науковий центр України. В академії за різними напрямками працюють 12 наукових шкіл.  Її вченими й фахівцями розроблені та впроваджені нові високоефективні   технологічні  процеси:  технологія  виплавки корозіоностійких сталей методом газокисневого рафінування, энерго- і ресурсозберегаючі технології виробництва  феросплавів,  технології виробництва тонкостінної довгомірної металопродукції й багато інших. Пріоритет НМетАУ в наукових і технічних розробках підтверджений  численними авторськими посвідченнями й патентами, а також 3 науковими відкриттями.

 Наукові та прикладні розробки НМетАУ високо оцінені в промисловості й на державному рівні. За останнє десятиліття отримані 8 Державних премій України в галузі науки й техніки, а їх лауреатами стали більше 20 науково-педагогічних працівників НМетАУ.

У 2010 році НМетАУ успішно пройшла державну акредитацію і підтвердила свій статус. НМетАУ займає провідне місце в структурі вищої освіти України. За підсумками незалежного рейтингового оцінювання «ТОП-200» НМетАУ посідає 16 місце серед 200 кращих вищих навчальних закладів України.


 Перелік підрозділів академії:


1. Металургійний факультет
2. Електрометалургійний факультет
3. Факультет матеріалознавства і обробки металів
4. Механіко-машинобудівний факультет
5. Факультет економіки та менеджменту
6. Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації
7. Гуманітарний факультет
8. Факультет БФН
9. Заочний факультет
10. Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України
11. Нікопольський факультет Національної металургійної академії України
12. Регіональний центр освіти інвалідів
13. Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
14. Центр підтримки кар’єри та працевлаштування
15. Центр підготовки та навчання іноземних громадян
16. Навчально-науковий центр
17. Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
18. Криворізький технікум Національної металургійної академії України
19. Вільногірський технікум Національної металургійної академії України
20. Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України
21. Новомосковський технікум Національної металургійної академії України


Фотографії

Рекомендувати: