Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Донецький національний технічний університет

РекторЛяшок Ярослав Олександрович
Дата заснування1921 р.
День святкування31 травня
Телефон(062) 392-03-09
Адреса85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2
E-mailmail@donntu.edu.ua
Сайтhttp://donntu.edu.ua

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) – один з найбільших технічних вузів України.

Заснований у травні 1921 року,  у 1926 р. був реорганізований у гірничий інститут, у 1935 р. – в індустріальний та у 1960 р. – в політехнічний. У вересні 1993 р. Донецький політехнічний інститут отримав статус державного технічного університету, з серпня 2001 р. – національного технічного університету.

З 1990 року Донецький національний технічний університет очолює ректор  Мінаєв Олександр Анатолійович – доктор  технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

У 1941 р. університет, перший серед технічних навчальних закладів України, за заслуги у підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів нагороджено орденом Трудового Червоного Прапору, а у 2003 році за успіхи у підготовці інженерних кадрів для В'єтнамської народної республіки – орденом  Дружби В'єтнаму.

Донецький національний технічний університет - родоначальник вищої технічної та економічної освіти у Донбасі. Наукові і педагогічні школи ВНЗ сприяли розвитку мережі наукових установ та навчальних закладів Донбасу. З використанням його наукового і кадрового потенціалу створені Донбаська державна академія машинобудування (м. Краматорськ), Донбаська національна академія архітектури і будівництва (м. Макіївка), а також ряд науково-дослідних і проектних інститутів.

За більш ніж 90-річну історію університет підготував понад 145,5 тис. фахівців, у тому числі більш ніж 3000 – іноземних, для 87 країн світу. Серед випускників ДонНТУ –  6 Героїв Радянського Союзу, близько 30 Героїв праці, 8 Героїв України, понад 150 лауреатів Державних премій, керівники країни, регіонів, міністерств, промислових підприємств, відомі державні і політичні діячі, вчені. У свій час серед студентів ДонНТУ були М.С.Хрущов, О.Ф.Засядько, О.П.Ляшко, А.Б.Солов’яненко, Ю.Л.Звягільський, В.Ф.Янукович, А.П.Клюєв, Ю.П.Ященко та багато інших відомих державних і політичних діячів.

Вперше серед вищих навчальних закладів України Донецьким національним технічним університетом  розроблена концепція мовної підготовки студентів і створені спеціальні мовно-технічні факультети, на яких навчання здійснюється іноземною мовою. Один з них, німецький технічний, створений у 1992 році спільно з Магдебурзьким університетом при підтримці фірми "Сіменс", визнаний еталонним пілот-проектом DAAD. Набутий університетом досвід впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання і виховання, що забезпечують значний внесок у розвиток інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовій простір, надав можливість у 2011 році колективу вчених ДонНТУ стати лауреатами Державної премії України у галузі освіти.

З 1996 року у Донецькому національному технічному університеті відкрита і успішно діє магістратура державного управління, в якій для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування за 15 років підготовлено 1260 магістрів за спеціальністю "Державна служба".

Викладацький корпус 105 кафедр і 40 їх філій, структурних підрозділів III-ІV рівнів акредитації нараховує 1719 чол., серед них: 1 академік і 2 члени-кореспонденти НАН України, 50 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій, 26 заслужених діячів науки і заслужених працівників освіти України, 3 заслужених винахідники України, 3 заслужених тренери України, 1 заслужений шахтар України, 136 докторів наук, професорів і 660 кандидатів наук, доцентів.

На основі багаторічної теоретичної і експериментальної діяльності склалися 10 відомих в Україні та за її межами наукових шкіл в галузях: геологія, геоінформатика, гірництво, металургія і металознавство, машинобудування, електромеханіка і автоматизація, енергетика і електротехніка, хімічна технологія та екологія, комп'ютерна інженерія, економіка.

За дорученням Донецької облдержадміністрації ДонНТУ є головною організацією  з виконання державного доручення щодо розробки «Комплексної програми соціального та економічного розвитку Донбасу до 2020 р.». Багато положень цієї програми повністю чи частково вже реалізується підприємствами Донецького регіону.

В університеті сформувалася та успішно працює комплексна система організації та підвищення ефективності науково-технічної творчості студентів. Починаючі з середини вісімдесятих років минулого сторіччя і дотепер, ДонНТУ щорічно займає одне з перших місць  у групі технічних ВНЗ.

ДонНТУ - визнаний в світі вищий навчальний заклад, який активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво з понад 70 відомими університетами  із 20 країн світу і 30 зарубіжними фірмами, є членом 22 провідних міжнародних освітніх організацій, серед яких "Асоціація Європейських Університетів" (Женева, Швейцарія), "Міжнародний центр Інженерної Освіти при ЮНЕСКО" (Мельбурн, Австралія), "Європейське товариство інженерної освіти".

У 2011 році, згідно Наказу МОНмолоьспорту, до ДонНТУ був приєднаний як структурний підрозділ Державний університет інформатики та штучного інтелекту.

Університет веде підготовку фахівців за 39 напрямами, які включають 70 спеціальностей III і IV рівнів акредитації, а також за 18 спеціальностями I рівня акредитації. На цей час в ВНЗ навчається понад 24 тис. студентів та слухачів

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру здійснюється в ДонНТУ за 49 та 37 спеціальностями відповідно. Функціонує 8 спеціалізованих рад з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів,  з яких 5 – докторські та 3 – кандидатські.

Університет вкладає значні кошти у збереження і розвиток матеріальної бази, створення сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій. У складі матеріально-технічної бази ДонНТУ 33 навчальних і лабораторних корпусів, 8 майстерень, 22 гуртожитки, 4 спортивних комплекси, 3 стадіони, спортивний манеж, басейн, 7 студентських їдалень, 10 медичних пунктів, 4 оздоровчих комплекси.

На цей час ДонНТУ будує сучасний інформаційно-бібліотечний центр загальною площею близько 10000м2.

В навчальний процес впроваджено понад 1800 комп’ютерних місць. Створена одна з найбільш розвинених в Україні корпоративна комп’ютерна мережа. Вона поєднує понад 1700 комп’ютерів і понад 25 серверів, розташованих у 9 навчальних корпусах.

ДонНТУ є регіональним центром  наукової мережі URAN, через яку університет інтегровано до науково-освітнього інформаційного простору України і приєднано до європейської науково-освітньої мережі GEANT 2. Завдяки цьому працівники мають якісно новий рівень доступу до загальноєвропейських наукових і освітніх інформаційних ресурсів.

Університет є членом Української Академічної Grid Ініціативи - UAGI, що дозволить дослідникам ДонНТУ мати доступ до надпотужних обчислювальних ресурсів Європи і України.

Згідно з рейтингами ВНЗ України, що проводять Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та інші установи, ДонНТУ стабільно займає високі місця. Так, у загальнонаціональному рейтингу «Компас», у якому беруть участь 234 українських ВНЗ III-IV рівнів акредитації, ДонНТУ входить до п'ятірки найкращих ВНЗ України. У регіональному рейтингу вищих навчальних закладів сходу України ДонНТУ вийшов у лідери. Це визнання роботодавців на підставі оцінки відповідності знань та навичок випускників університету запитам ринку праці.


Перелік підрозділів університету:


Підрозділи  базового університету:

 1. Інститут гірництва та геології,
 2. Навчально-науковий інститут "Вища школа економіки і менеджменту",
 3. Інститут інформатики та штучного інтелекту,
 4. Інститут міжнародного співробітництва,
 5. Інститут післядипломної освіти.
 6. Професійний ліцей.

Факультети базового університету:

 1. Гірничій факультет,
 2. Гірничо-геологічний факультет,
 3. Фізико-металургійний факультет,
 4. Факультет екології та хімічної технології,
 5. Факультет інженерної механіки та машинобудування,
 6. Електротехнічний факультет,
 7. Факультет комп'ютерних наук і технологій,
 8. Факультет комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики,
 9. Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки,
 10. Факультет економіки,
 11. Факультет менеджменту,
 12. Німецький технічний факультет,
 13. Французький технічний факультет,
 14. Факультет по навчанню іноземних студентів,
 15. Факультет перепідготовки кадрів,
 16. Заочний факультет.

Відокремлені структурні підрозділи:

 1. Автомобільно-дорожний інститут Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"             (84646, Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, 51
 • Факультет автомобільного транспорту,
 • Факультет автомобільних шляхів,
 • Факультет економіки і управління,
 • Факультет транспортних технологій.

        2.  Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний                                            університет" (85300, Донецька область, м. Красноармійськ, площа Шибанкова, 2)

 • Факультет технології і організації виробництва,
 • Факультет дистантного і заочного навчання.

       3.  Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"                       (84509, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Чайковського, 63)

      4.  Горлівський автодорожний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"                             (84601, Донецька область, м. Горлівка, проспект Леніна, 5)

      5.  Зуївський енергетичний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"                                    (86783, Донецька область, м. Зугрес, вул. Станційна, 1)

       6.  Костянтинівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний                                           університет" (84509, Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 168)

       7.  Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"                             (86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Нахімова, 32А)


Фотографії

Рекомендувати: