Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Миколаївський національний аграрний університет

РекторШебанін В’ячеслав Сергійович
Дата заснування1984 р.
День святкування10 травня
Телефон(0512) 34-10-82, факс (0512) 34-31-46
Адреса54029, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
E-mailrector@mnau.edu.ua
Сайтwww.mnau.edu.ua

Створення університету розпочалося у 1984 році, коли у м. Миколаєві було організовано філію Одеського сільськогосподарського інституту. Це було зумовлено великою потребою Миколаївської області у спеціалістах вищої кваліфікації для сільського господарства. Першими було створено агрономічний і зооінженерний факультети, згодом, ще два факультети: економічний та механізації сільського господарства. Спочатку здійснювалася підготовка спеціалістів за 4-ма спеціальностями: агрономії, зооіженерії, механізації сільського господарства, обліку і аудиту. У 1991 році відкрито нову спеціальність – менеджмент організацій, згодом – спеціальність професійне навчання. З 2002 року розпочалася підготовка фахівців вищої кваліфікації з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

На час існування філії навчально-виховний процес здійснювали 126 викладачів. Кількість студентів денної і заочної форми навчання становив 2250 осіб. Проте з часом, коли було створено необхідну матеріально-технічну базу, форма управління філією, яка існувала, почала стримувати розвиток підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тому постало питання про перетворення Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту на самостійний вищий навчальний заклад. У 1991 році такий статус було отримано. У 1999 році Миколаївський державний сільськогосподарський інститут набув статусу Миколаївської державної аграрної академії. За рішенням Державної акредитаційної комісії України Академії було надано найвищий IV рівень акредитації.

За період діяльності філії, самостійного інституту, аграрної академії, а з 2002 року аграрного університету відбулося чимало змін. На сьогодні Миколаївський державний аграрний університет є провідним вищим навчальним закладом півдня України, який вже третій рік поспіль посідає друге місце в рейтингу вищих аграрних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації.

На базі університету створено Регіональний науково-навчально-виробничий комплекс, до складу якого увійшли: Вознесенський, Новобузький, Мигійський, Технолого-економічний коледжі, Інститут післядипломної освіти, чотири НДІ, наукові установи та виробничі організації області і регіону.

До послуг студентів – 5 гуртожитків, комп’ютерні класи, бібліотека, кабінет поглибленого вивчення іноземних мов, 3 спортзали, 4 їдальні, 3 студентські буфети в навчальних корпусах університету. Студенти і викладачі мають можливість відпочити на власній базі відпочинку на узбережжі Чорного моря.

В університеті діють підготовчі курси для абітурієнтів при вступі на денну та заочну форму навчання, факультет культури й виховання, на якому студенти мають можливість отримати професії сфери побуту та мистецтва.

Університет готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів з основних спеціальностей за денною та заочною формами навчання, а також здійснює стажування викладачів і працівників різних галузей агропромислового комплексу.

У серпні 2003 року створений факультет довузівської підготовки, підготовчі курси діють за денною та заочною формами навчання при університеті та у всіх районах Миколаївської області.

Університет має всі необхідні умови для підготовки фахівців вищої кваліфікації й організації дозвілля студентів.

Сьогодні Миколаївський державний аграрний університет – це потужний науковий і освітній центр аграрної освіти і науки. До структури університету входять 6 інститутів, 8 факультетів, 29 кафедр, 4 коледжі, які готують висококваліфіковані кадри для агропромислового комплексу Миколаївської області та України.

За ці роки зі стін нашої альма-матер випустилися понад 24 тисячі висококваліфікованих фахівців. Сьогодні наші випускники – це головні економісти, бухгалтери та директори провідних підприємств міста й області, найкращі викладачі провідних ВНЗ України, керівники в адміністраціях різних рівнів Миколаївської області. Такий високий рівень підготовки забезпечує якісний професорсько-викладацький склад (75% із яких – професори, доценти, доктори та кандидати наук).

Якість освітніх послуг, що надаються в Миколаївському державному аграрному університеті – члена Болонського процесу, – європейського рівня. Це підтверджується не лише тим фактом, що у вересні 2009 року ми підписали Велику Хартію університетів, а тим, що кожного року наші студенти та викладачі підвищують свій професійний науковий рівень, проходячи стажування за кордоном, беручи участь у стипендіальних програмах, що адмініструються в Україні урядами зарубіжних країн і грантоутворюючими установами, зокрема, програми Німецької та Австрійської служби академічних обмінів, програми офісу Фулбрайта, програми академічного обміну для студентів І-ІІІ курсів ФСА Мінагрополітики США (USDA), програма обімну АЙРЕКС для студентів ВНЗ, програми Еразмус Європейської комісії, стипендіальні програми Британської Ради, Програми Фонду Олександра Гумбольдта та ін.


Перелік підрозділів університету:


Інститути:

-       Навчально-науковий інститут економіки та управління,

-       Механіко-технологічний навчально-науковий інститут,

-       Науково-дослідний інститут сучасних технологій в АПК,

-       Науково-дослідний інститут нових агропромислових об’єктів і навчально-інформаційних технологій,

-       Інститут післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету,

-       Науковий інститут інноваційних технологій і змісту аграрної освіти Миколаївського державного аграрного університету.


Факультети:
- обліково-фінансовий факультет;
- факультет менеджменту;
- факультет механізації сільського господарства;
- агрономічний факультет;
- факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
- факультет культури й виховання;
- факультет довузівської підготовки;
- факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації.


Кафедри університету:

1. Кафедра економічної теорії і суспільних наук.

2. Кафедра фінансів.

3. Кафедра економічного аналізу і аудиту.

4. Кафедра бухгалтерського обліку.

5. Кафедра українознавства.

6. Кафедра інформаційних систем і технологій.

7. Кафедра організації виробництва та агробізнесу.

8. Кафедра менеджменту організацій та права.

9. Кафедра економіки сільського господарства.

10. Кафедра світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності.

11. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

12. Кафедра тракторів та СГМ.

13. Кафедра вищої та прикладної математики.

14. Кафедра транспортних технологій і технічного сервісу.

15. Кафедра механізації та електрифікації СГВ.

16. Кафедра загальнотехнічних дисциплін.

17. Кафедра енергетики аграрного виробництва.

18. Кафедра теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін.

19. Кафедра електротехнологій і електропостачання.

20. Кафедра рослинництва.

21. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

22. Кафедра землеробства.

23. Кафедра виноградарства та плодоовочівництва.

24. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

25. Кафедра ветеринарії, якості та безпечності продукції.

26. Кафедра генетики, годівлі тварин та біотехнології.

27. Кафедра технології переробки, зберігання, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва.

28. Кафедра іноземних мов.

29. Кафедра фізичного виховання.


Коледжі

  1. Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету,
  2. Мигійський  коледж Миколаївського державного аграрного університету,
  3. Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету,
  4. Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету.

Фотографії

Рекомендувати: