Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РекторБакіров Віль Савбанович
Дата заснування29 січня 1805 р.
Телефон(057) 707-55-00, факс (057) 705-12-36
Адресапл. Свободи, 4, 61022, м. Харків, Україна
E-mailpostmaster@univer.kharkov.ua
Сайтhttp://www.univer.kharkov.ua

«Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – один із найстаріших та найвідоміших вищих навчальних закладів України та Східної Європи. Університет є самоврядним (автономним) національним вищим навчальним закладом.

Заснований у 1804 році за ініціативою та зусиллями видатного просвітника В. Н. Каразіна, університет понад два сторіччя втілює прагнення людини до світла знань та вершин науки. Він відіграв провідну роль у становленні модерної української культури, перетворенні Харкова на провідний інтелектуальний, промисловий та культурний центр.

У всі часи університет відстоював високі цінності свободи наукового мислення і творчого педагогічного пошуку, толерантності, людяності та відкритості. Два сторіччя історії викристалізували місію університету, яка концентрується у девізі «пізнавати – навчати – просвіщати»:

– збагачувати наукову картину світу та долати межі накопиченого знання шляхом взаємопов’язаних фундаментальних наукових досліджень людини, суспільства, природи, втілювати отримані наукові знання у ефективні сучасні технології;

– готувати інтелектуальну еліту нації, високопрофесійних, духовно багатих, патріотичних фахівців та громадян;

– зберігати, розповсюджувати та розвивати вічні цінності української та світової культури, сприяти невгасимому духовному розвитку суспільства та людини.

Університет став родоначальником більше 20 вищих навчальних закладів Харкова та інших міст України, був піонером у становленні багатьох пріоритетних напрямів науки, підготував понад 150 тисяч висококваліфікованих фахівців.

Із Харківським університетом пов’язана діяльність трьох лауреатів Нобелівської премії – І. Мечнікова (фізіологія та медицина), Л. Ландау (фізика), С. Кузнеця (економіка), лауреата Філдсівської премії з математики В. Дрінфельда. Тут навчалися і працювали всесвітньо визнані вчені математики М. Остроградський, А. Ляпунов, В. Стеклов, С. Бернштейн, О. Погорєлов, В. Марченко, Н. Ахієзер, фізики І. Ліфшиць, К. Синельников, А. Вальтер, В. Хоткевич, О. Ахієзер, біологи А. Данілевський, А. Нагорний, М. Буланкін, хіміки М. Бекетов, М. Ізмайлов, історики М. Костомаров, Д. Багалій та багато інших видатних вчених. Імена вихованців університету увічнені у численних географічних назвах, ними названо космічні об’єкти, рослини і мінерали, закони і формули.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна має статус автономного і дослідницького університету.

Університет сьогодні – це передовий потужний центр освіти і науки. У складі університету 20 факультетів та 127 кафедр, науково-дослідні інститути хімії, біології, астрономії, Астрономічна обсерваторія, Центр краєзнавства, Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова, Центр українських студій імені Д.І. Багалія, Інститут Конфуція, Ботанічний сад. До музейного комплексу університету відносяться Музей природи, Музей археології та етнографії Слобідської України, Музей історії університету. Фонд Центральної наукової бібліотеки налічує понад 3,5 млн. книг.

В університеті навчається понад 16 тисяч студентів, близько 500 аспірантів та докторантів, працює 1,5 тис. викладачів та наукових співробітників, серед яких 325 докторів наук, професорів та 964 кандидати наук, доценти. Серед співробітників університету – 31 академік і член-кореспондент НАН України та галузевих академій наук, 56 лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки.

В університеті представлені всі напрями сучасної фундаментальної науки, працюють 24 всесвітньовідомі наукові школи, діють 25 спеціалізованих рад із захисту дисертацій за 50 науковими напрямами. Три наукові об’єкти університету мають статус національного надбання.

Досягнення університетських науковців зосереджені на найсучасніших напрямах світової науки:

–       нанофізика, наноелектроніка, наноматеріали, нанотехнології;

–       ядерна фізик та енергетика, фізика плазми, фізика матеріалів;

–       радіофізика та електроніка, біофізика;

–       фізико-хімічні технології;

–       математика, математична фізика;

–       інформаційні та телекомунікаційні технології;

–       гуманітарні технології і моделі розвитку людського капіталу.

Харківський національний університеті імені В. Н. Каразіна за результатами трьох останніх досліджень «Топ-200. Україна» входить у трійку кращих ВНЗ України, а за рейтингом Global University Ranking – у десятку кращих ВНЗ країн СНД та Балтії.

Університет має давні традиції міжнародного співробітництва та інтегрований у світовий науково-освітній простір. Свідоцтвом широкого міжнародного визнання університету є те, що він був у числі ініціаторів підписання «Великої Хартії європейських університетів» (м. Болонья, 1988 р.), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, є активним членом Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, Європейської мережі ядерної освіти, є співзасновником Прикордонного білорусько-російського українського університетського консорціуму. Університет навчає понад 1500 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу.

Університет проводить широке освітнє, наукове, культурне співробітництво з понад 145 університетами та іншими організаціями із 46 країн світу. Про високий міжнародний авторитет Каразінського університету свідчать численні візити послів та дипломатичних представників Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Латвії, Литви, Малі, Норвегії, ПАР, Польщі, Росії, Сирії, Словенії, США, Угорщини, Фінляндії, Франції, ФРН, Хорватії та інших країн. Діяльність Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на міжнародній арені спрямована на інтеграцію університету до світового загальноосвітнього процесу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти, піднесення її рівня та подальшого розвитку».


Перелік підрозділів університету:


Факультети:

Біологічний факультет;

Геолого-географічний факультет;

Економічний факультет;

Екологічний факультет;

Факультет іноземних мов;

Факультет комп’ютерних наук;

Історичний факультет;

Механіко-математичний факультет;

Медичний факультет;

Факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу;

Факультет психології;

Радіофізичний факультет;

Соціологічний факультет;

Фізико-технічний факультет;

Фізико-енергетичний факультет;

Фізичний факультет;

Філологічний факультет;

Філософський факультет;

Хімічний факультет;

Юридичний факультет.


Науково-дослідні установи та підрозділи:

Науково-дослідний інститут астрономії;

Науково-дослідний інститут біології;

Науково-дослідний інститут хімії;

Біологічна станція;

Ботанічний сад;

Музейний комплекс;

Центральна наукова бібліотека;

Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова.


Освітні центри:

Центр довузівської освіти;

Центр міжнародної освіти;

Інститут Конфуція;

Українсько-польський академічний центр науки і культури;

Україно-ізраїльський академічний центр науки і культури;

Українсько-Німецький академічний центр.


Спортивні установи:

Загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання та спорту;

Спортивний комплекс «Каразінський»;

Спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка»;

Тенісний клуб «Унікорт».


При університеті працюють:

Харківське територіальне відділення Малої академії наук;

Малий каразінський університет;

Школи юних фізиків, хіміків, математиків, географів та істориків, клуб «Юний психолог», Малий філософський факультет.

 


Фотографії

Рекомендувати: