Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

РекторКривцов Володимир Станіславович
Дата заснування1930 р.
Телефон(057) 315-10-56, довідкова (057) 788-40-09, факс (057) 315-11-31
Адреса61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17
E-mailkhai@khai.edu
Сайтhttp://www.khai.edu

Харківський авіаційний інститут був створений 17 квітня 1930 року, а 7 серпня 1998 року Постановою Кабінету Міністрів України  -  перетворений в Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут ”.  

Указом Президента України за № 1059/2000 від 11 вересня 2000 року ХАІ надано статусу Національного вищого навчального закладу.

Історія ХАІ тісно пов'язана з історією становлення та розвитку вітчизняної  авіації, авіаційної і ракетно-космічної промисловості та науки.

Головне місце в науковому напрямку інституту в передвоєнні роки займали роботи по проектуванню та будівництву літаків, планерів та авіаційних двигунів, які проводились під керівництвом видатних вчених Проскури Г.Ф., Немана Й.Г., Цвєткова В.Т., Люльки А.М., Калініна К.О. та інші. Інститут відомий створенням першого в Європі швидкісного літака та проекту першого в країні турбореактивного двигуна. Літаки ХАІ-1, ХАІ-5 та ХАІ-52 серійно виготовлялись на заводах, експлуатувались на пасажирських лініях і брали участь у війні.

За роки існування університет підготував понад 65 тисяч фахівців. Випускники ХАІ працюють майже на всіх провідних підприємствах різних галузей народного господарства і різних країн світу. Багато з них стали керівниками підприємств, виробничих об'єднань, конструкторських бюро та наукових організацій. Серед них більш як 600 директорів об'єднань та заводів, керівників організацій, головних інженерів, головних конструкторів і технологів, близько 1800 докторів та кандидатів наук. Чверть випускників ХАІ відзначені урядовими нагородами. В їх числі 4 Героя України, 15 Героїв Соціалістичної Праці, понад 150 лауреатів Державних премій.

Серед випускників університету Генеральні конструктора АНТК «Антонов» Балабуєв П.В. і Ківа Д.С., Генеральний конструктор ЗМКБ «Прогрес» Муравченко Ф.М., генеральні директора підприємств М’ялиця А.К., Лученко О.О., Сабадош Л.Ю., Король В.М., Смаль С.М. та інші, головні інженери та провідні спеціалісти.

Вчені та фахівці ХАІ, його випускники брали безпосередню участь у розробці та створенні літаків сімейств Ан, Ту, Бе, Су, Міг, вертольотів Мі, Ка, у співробітництві з НВО "Енергія", ЦАГІ, ОНВП "Технологія", "Електроприлад", "Хімавтоматика", "Факел", КБ "Південне", НВО "Південмаш", НВО "Комунар", НВО ім. Артема, НВО ім. Корольова та іншими, брали участь у розробці та створенні ракетно-космічної техніки.

Переважна кількість інженерних працівників таких всесвітньо відомих фірм як АНТК «Антонов», ЗМКБ «Прогрес», «Авіант», ХДАВП є випускниками ХАІ.

В університеті працюють 24 наукові школи, проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів з 16 галузей наук. За останні п`ять років університет одержав більше як 300 патентів на винаходи, опубліковано близько 2500 наукових статей, 32 співробітники захистили докторські і 96 чоловік - кандидатські дисертації.

ХАІ вперше в світі забезпечив використання енергії вибуху для обробки металів в машинобудуванні та металургії, є піонером в галузі льотних випробувань за допомогою геометрично та динамічно подібних безпілотних моделей, отримав ряд суттєвих результатів по застосуванню мікрореактивних двигунів для обробки матеріалів, створенню сучасних автоматизованих систем для досліджень і випробувань конструкцій.  

Наукова діяльність університету забезпечена сучасною експериментальною стендовою базою. Більшість з діючих наукових стендів не мають аналогів в Україні та в СНД, знаходяться на рівні кращих закордонних зразків (у ряді випадків і перевищують їх). Серед унікального стендового обладнання діють: комплекс дозвукових та єдина в Україні за своїми можливостями надзвукова аеродинамічна труба (робоча зона 600x600 мм, швидкість потоку від 0,5 до 4,5М), який увійшов у перелік об`єктів національного надбання України; унікальний комплексний стенд для дослідження та випробувань електроракетних двигунів; єдиний в Україні автоматизований комплексний стенд для дослідження та комплексних випробувань сонячних космічних енергоустановок; діючий стенд для вогневих випробувань мікродвигунів та ін. Всі стенди мають сучасні інформаційно-управляючі системи на базі сучасних ЕОМ.

Тільки за роки незалежності України науковцям ХАІ шість разів було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Національний аерокосмічний університет «ХАІ» є єдиним в Україні спеціалізованим вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який комплексно готує кадри по проектуванню та виробництву всіх типів літальних апаратів, авіаційних та ракетних двигунів, енергоустаткування та обладнання.

В університеті по 48 спеціальностям навчається  понад 12100 студентів. Підготовка спеціалістів проводиться на 10 факультетах і 44 кафедрах. Чисельність штатного професорсько-викладацького складу становить 826 чоловік, серед яких 101 докторів наук та професорів, 16 академіків та 4 членів-кореспондентів галузевих академій, 24 лауреата Державних премій. В різних містах функціонують філіали провідних кафедр та окремі кафедри, здійснюється інтеграція з навчальними закладами різних рівнів.   Сформовано широку мережу баз  виробничих практик на провідних підприємствах аерокосмічного комплексу (в містах Харкові, Києві, Дніпропетровську, Миколаєві, Запоріжжі та ін.).

Парк обчислювальної техніки, що використовується у навчальному процесі і наукових дослідженнях, налічує 1714 одиниць різних типів машин, організованих у 51 навчальних класах.

Університет має своє видавництво з редакційним відділом і поліграфічною базою, оснащеною машинами високого друку та засобами оперативного друку. Книжковий фонд науково-технічної бібліотеки інституту складає понад мільйон томів.

ХАІ має багаторічні тісні навчальні та наукові зв'язки з різними закордонними вищими навчальними закладами (США, Германія, Франція, Мексіка та ін.), з усіма авіаційними навчальними закладами країн СНД.

Кафедри і лабораторії університету отримали біля 20 грантів Європейських урядових та неурядових організацій на проведення актуальних науково-дослідних робіт. Університет бере активну участь у виконанні низки контрактів з провідними фірмами Західної Європи і США та реалізує комплексну програму перепідготовки фахівців Китаю. В ХАІ навчаються 784 іноземних студентів та 13 аспірантів.


Перелік підрозділів університету:


      – факультет літакобудування (№1);

– факультет авіаційних двигунів (№2);

– факультет систем управління літальних апаратів (№3);

– факультет ракетно-космічної техніки (№4);

– факультет радіотехнічних систем літальних апаратів (№5);

– факультет економіки та менеджменту (№6);

– гуманітарний факультет (№7);

– факультет підвищення кваліфікації і довузівської підготовки (№8);

– факультет заочного навчання (№9);

– факультет з підготовки іноземних громадян (№10);

– Науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання (НДІ ПФМ);

– Міжнародний науково-дослідний інститут новітніх технологій та матеріалів МІНТ «ХАІ».


Фотографії

Рекомендувати: