Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Харківський національний економічний університет

РекторПономаренко Володимир Степанович
Дата заснування22 жовтня 1930 р.
Телефон(057) 702-03-04, факс (057) 702-07-17
Адреса61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а
E-mailpost@hneu.edu.ua
Сайтhttp:// www.hneu.edu.ua

Історично Харківський національний економічний університет пов’язаний з первістками фахової економічної освіти України – Харківським комерційним училищем Імператора Олександра III (засноване в 1893 році) та Вищими комерційними курсами Харківського купецького товариства (з 1912 року), яким 29 березня 1916 р. рішенням Державної Думи Росії надано статус Комерційного інституту – 2-го в Україні та 7-го в імперії за часом створення. Наприкінці 1919 р. Харківський комерційний інститут перетворено на Харківський інститут народного господарства, який працював у складі економічного, торговельного, фінансово-банківського, статистичного, правового, кооперативного та промислового факультетів. Визнаний високий рівень фахової підготовки студентів і наукової роботи у ВНЗ забезпечувала плідна робота інституту з науково-дослідними кафедрами Всеукраїнської академії наук (ВУАН).

Після реформування та глибокої реорганізації в 1930 році на Харківський інженерно-економічний інститут ВНЗ спеціалізувався на підготовці фахівців з економіки промисловості та організаторів виробництва на підприємствах важкої індустрії. ХІЕІ брав активну участь у здійсненні індустріалізації України, процесі розвитку наукових досліджень; в інституті сформувалися потужні наукові школи.

Велика Вітчизняна війна перервала мирну працю мільйонів громадян нашої країни. У серпні 1941 року, у зв’язку з початком воєнних дій на території України, інститут тимчасово припинив роботу.

У післявоєнні роки широке визнання отримали роботи колективу вчених науково-дослідної лабораторії з економіки промисловості Харківського раднаргоспу при ХІЕІ під керівництвом проф. О. Г. Лібермана. На основі результатів досліджень було висунуто пропозиції, спрямовані до ЦК КПРС та опубліковані в статті «План, прибуток, премія» (газета «Правда» від 9 вересня 1962 р.). Пропозиції дали поштовх загальносоюзній економічній дискусії та стали основою концепції («косигінської») економічної реформи 1965 р.

На початку 1960-х рр. інститут стає одним із піонерів розробки та використання математичного апарату в економічних дослідженнях та створення потужних наукових шкіл у галузі економічної кібернетики, готує фахівців для проектування та обслуговування автоматизованих систем управління виробництвом. Досягненням інституту було створення сучасної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів для промисловості, орієнтованої на світові стандарти і високо оціненої як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями. Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. інститут уперше в Україні здійснив підготовку спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності.

За результатами державної акредитації 1994 року ХІЕІ перетворено на Харківський державний економічний університет. Указом Президента України від 21 серпня 2004 р. університету надано статус національного.

На сьогодні ХНЕУ є найбільшим економічним вищим навчальним закладом Східної України, який здійснює підготовку фахівців за всіма спеціальностями економічного профілю. У 2011 р. загальний контингент студентів університету перевищив 14 тис. осіб, чисельність їх за останні 10 років зросла у 5,8 разів. Студентів навчають 716 викладачів, у тому числі 55 докторів наук, професорів, академіків галузевих академій наук та 366 кандидатів наук, доцентів. За час існування, з 1930 року, ХНЕУ підготував понад 40 тис. фахівців-економістів як для України, так і для 79 країн світу.

У ХНЕУ послідовно здійснюється перехід до європейських стандартів освіти в межах Болонського процесу. 2003 року розроблено «Концепцію розвитку економічної освіти в Україні», що відповідає болонським стандартам, двоступеневу систему підготовки спеціалістів, систему післядипломного та дистанційного навчання. Маючи трирічний досвід упровадження системи незалежної оцінки знань студентів, у 2005 р. ХНЕУ став першим ВНЗ країни, в якому Республіканський центр тестових технологій провів незалежне тестування абітурієнтів. Від початку 90-х рр. ХНЕУ є одним з науково-методичних центрів Міністерства освіти і науки з питань підготовки економістів та менеджерів  із магістерської підготовки державних службовців.

ХНЕУ – постійний учасник виконання загальнодержавних, регіональних та корпоративних наукових програм і проектів із питань управління економікою, антимонопольного регулювання і розвитку конкуренції, конверсії, розвитку окремих галузей промисловості, оподаткування, екологічної безпеки, забезпечення стабільного функціонування підприємств в умовах переходу до ринкових відносин.

ХНЕУ є одним із 14 вищих навчальних закладів України (та майже 500 кращих ВНЗ світу), який на запрошення Наглядової Ради в 2004 році приєднався до Маgпа Сhагtа Universitatum – Великої Хартії Університетів світу зі штаб-квартирою в Болоньї (18.09.2004 р.).

Університет постійно поглиблює міжнародну співпрацю, бере участь у розробці спільних освітніх проектів з провідними університетами країн Європи. Підвищенню стандартів освіти сприяє розгортання співпраці зі Світовим Банком, запровадження спільної з Ліонським університетом Люм'єр-2 (Франція) спільної програми магістерської підготовки, дипломи випускників якої визнаються в Україні і Франції.

Указом Президента України від 21 серпня 2004 р. університету надано статус національного. У 2005 році колектив Харківського національного економічного університету був нагороджений ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю, а також ОРДЕНОМ ДРУЖБИ Президента Соціалістичної республіки В'єтнам за досягнення успіхів у створенні, укріпленні та розвитку дружніх відносин між двома країнами. В 2007 р. ректора ХНЕУ проф. В. С. Пономаренка за досягнуті успіхи було нагороджено Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; в 2011 році - орденом «За заслуги» II ступеня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю.

Харківський національний економічний університет прийнято до Європейської асоціації університетів на правах індустрійного  повного членства. Таке рішення було затверджено на засіданні Ради Європейської асоціації університетів (European University Association), яке відбулося  у м. Брюсель 15 січня 2009 року.

2 квітня 2009р. відбулася урочиста церемонія відкриття Інформаційного центру Європейського Союзу в Харківському національному економічному університеті за участю Голови Представництва Європейської Комісії в Україні пана Жозе Мануеля Пінту Тейшейри та ректора ХНЕУ, доктора економічних наук, професора Пономаренка Володимира Степановича. Була підписана Угода про відкриття Інформаційного центру Європейського Союзу на базі університету.

У 2011 р. ХНЕУ увійшов у число 30 кращих вищих навчальних закладів України (18–те місце) та у 4-ку кращих вищих навчальних закладів регіону за репрезентативним національним рейтингом журналу “Коментарі”, побудованому на опитування HR-відділів 150 провідних компаній країни.

Харківський національний економічний університет один із провідних економічних вищих навчальних закладів у державі, стратегією якого є підготовка фахівців з економіки нової генерації – освітньої, культурної, професійної еліти України. Рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр (професійного та наукового спрямування).


Перелік підрозділів університету: 


      Факультети (спеціальності):

економіки і права (економіка підприємства, управління персоналом та економіка праці);

економічної інформатики (прикладна статистика, інформаційні управляючі системи та технології, економічна кібернетика, прикладна економіка, комп'ютерний еколого-економічний моніторинг, комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, технологія електронних мультимедійних видань);

менеджменту та маркетингу (адміністративний менеджмент, маркетинг, менеджмент організацій, бізнес адміністрування, логістика, менеджмент інноваційної діяльності);

міжнародних економічних відносин (економічна теорія, міжнародна  економіка, менеджмент зовнішньоекономічної  діяльності, туризмознавство);

обліку і аудиту (облік і аудит);

фінансовий (банківська справа, оподаткування, фінанси і кредит).

Вищу освіту за заочною формою навчання можна отримати в Центрі заочної та дистанційної освіти за всіма напрямами підготовки (спеціальностями), тел.  (057) 702-18-33.

Університет також надає можливість отримати вищу освіту в навчально-консультаційних пунктах, що розташовані у таких містах: м. Полтава (вул. Грушевського, 2-а; тел. (0532)60-70-99); м. Енергодар (вул. Лісна, 21, ЗОШ№4; тел. (06139)4-02-62); м. Херсон (вул. Покришева, 41 тел. (0552)37-02-67); м. Артемівськ (вул. Червоноармійська 121, тел. (06274)4-75-91); м. Кам’янець-Подільський (вул. Соборна, 1; тел. (03849)2-10-83);  м. Маріуполь (пр. Ленінградський, 90; тел. (0629)58-12-33); м. Кіровоград (вул. Маршала Конєва, 4а; тел. (0522)55-11-23).

Термін навчання залежить від базової освіти абітурієнта. Заочна форма навчання - за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: 5 років – для осіб, що мають повну загальну середню освіту; 3 роки – з середньою спеціальною освітою; 2 роки – для осіб, що мають вищу освіту. За  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста: 1 рік для осіб, що мають базову вищу освіту. За   освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра: 2 роки для осіб, що мають базову вищу освіту.

Денна форма навчання - за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: 4 років – для осіб, що мають повну середню освіту; 2 або 3 роки – з середньою спеціальною освітою. За  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста: 1 рік для осіб, що мають базову вищу освіту. За   освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра: 1,5 років для осіб, що мають базову вищу освіту.

Зарахування на всі напрями підготовки  (спеціальності) проводиться згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки молоді та спорту в поточному році.

Центр профорієнтаційної роботи з молоддю. Головна мета занять – допомога школярам і випускникам попередніх років ліквідувати недоліки в знаннях і поширена підготовка за дисциплінами, необхідними для успішного проходження ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання). Підготовка у центрі здійснюється з таких предметів: математика, українська мова та література, географія, іноземна мова, фізика, історія України, основи економічних знань та профорієнтаційна підготовка за фахом майбутніх спеціалістів.

У 2011 – 2012 навчальному році здійснюється набір слухачів на вечірні, денні (субота або неділя), дистанційні підготовчі курси, а також на спецкурс для учнів 9 –10,11-х класів. Підготовчі курси починають роботу з 1 вересня. Термін навчання - від 3 до 8,5 місяців, тел. (057)702-18-25.

Центр післядипломної освіти здійснює підготовку за такими напрямами:

1. Післядипломна освіта – перепідготовка спеціалістів на базі повної вищої та бакалаврської освіти за профільними спеціальностями університету:

- фінанси;

- банківська справа;

- облік і аудит;

- економіка підприємства;

- управління персоналом та економіка праці;

- економічна кібернетика;

- прикладна статистика;

- маркетинг;

- міжнародна економіка;

- інформаційні управляючі системи та технології;

Перепідготовка здійснюється на базі повної вищої та бакалаврської освіти для виконання нового виду професійної діяльності.

Термін навчання визначається планом перепідготовки за спеціальністю та напрямом та складає 27 місяців.

Форма навчання: очно-заочна.

Навчання здійснюється на контрактній основі.

2. Програми отримання подвійного диплому – україно-австрійська магістерська програма за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» за напрямом «Менеджмент інформаційних систем» та україно-французька магістерська програма за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» за напрямом «МВА-БІ»; україно-французька програма підготовки спеціалістів за спеціальністю «Туризмознавство». Форма навчання – заочна.

3. Підвищення кваліфікації – здійснюється у двох напрямках: підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів за напрямом «Сучасні технології навчання» з метою формування компетенцій організації навчальної роботи, застосування нових методів та технологій навчання; підвищення кваліфікації спеціалістів різних галузей народного господарства за профільними напрямами університету.

Програми курсів підвищення кваліфікації:

- менеджмент інноваційної діяльності підприємства;

- управлінські рішення в системі менеджменту підприємства;

- розвиток теорії та практики маркетингу;

- удосконалення методики викладання математики за допомогою впровадження інтерактивної технології застосування комп'ютерних         програм;

- фінансовий інжиніринг;

- проблема управління фінансами підприємства в умовах глобалізації;

- організація навчального процесу в системі дистанційного навчання MOODLE;

- менеджмент персоналу;

- нові тенденції в теорії і практиці управління регіональним розвитком;

- управління фінансовими послугами;

- сучасні тенденції розвитку підприємницької діяльності;

- введення в оціночну діяльність.

4. Проведення тренінгів для викладачів та спеціалістів з метою опанування нових методів та прийомів роботи у відповідних сферах діяльності підприємств та організацій.

5. Участь у підготовці та проведенні незалежного міжнародного тестування щодо оцінювання рівня володіння діловою англійською мовою за системою BEC (Business English Certificate).

Магістратура державної служби. Магістратура державної служби Харківського національного економічного університету заснована в 1996 році. Її основним завданням є підготовка фахівців, які на базі кваліфікації «спеціаліст» набувають поглиблені знання інноваційного характеру, формують уміння та навички їх застосування та продукування змін у вирішенні професійних завдань у сфері державної служби чи в органах місцевого самоврядування. Згідно з Генеральним договором між Головним управлінням державної служби України і ХНЕУ останній здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» зі спеціалізацій «Адміністративний менеджмент» і «Економіка» денної (1 рік) і заочної (2 роки) форм навчання за рахунок бюджетних коштів чи за контрактом.

Досягнення університету високо оцінені в Україні та за кордоном. З 2009 року Харківський національний економічний університет є членом Європейської асоціації університетів, Асоціації франкомовних університетів та Асоціації Економічних університетів Східної Європи та Чорноморського регіону. У рамках міжнародного співробітництва підписано угоди з більш ніж 50 університетами та установами Європи та Світу.


Фотографії

Рекомендувати: