Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Таврійський державний агротехнологічний університет

РекторКюрчев Володимир Миколайович
Дата заснування1874 р.
День святкуваннядруга неділя вересня
Телефон(0619) 42-06-18, 42-24-11
Адреса72312, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18
E-mailoffice@tsaa.org.ua
Сайтhttp://www.tsaa.org.ua/

"Головна мета діяльності ТДАТУ – забезпечення найвищої якості підготовки сучасного фахівця. Використання в університеті сучасних методів навчання, з акцентом на практичну підготовку, його здатність бути завжди готовим відповідати вимогам часу сприяє попиту на випускників університету серед роботодавців. А це – головна, найвища винагорода для навчального закладу".

Таврійський державний агротехнологічний університет – один з не багатьох аграрних навчальних закладів України, освітянські традиції якого сягають ще у ХІХ століття. Рік заснування – 1874 р., інститут – 1932 р., академія – 1994 р., університет з 2007 року. Дата святкування Дня університету – друга неділя вересня. 7-8 вересня 2012 році ТДАТУ святкує своє 80-річчя як ВНЗ.

На сьогодні Таврійський державний агротехнологічний університет – один з провідних навчальних закладів південно-східного регіону України.  В університетському центрі ТДАТУ навчається понад 14 тисяч студентів. Навчальний процес в університеті організовано відповідно до сучасних вимог АПК країни. Особлива увага приділяється його модернізації, удосконаленню матеріально-технічної бази. На п'яти факультетах, де навчаються майже 7 тисяч студентів, впроваджені новітні інноваційні технології, використовується найсучасніша комп'ютерна техніка, приділяється велика увага практичній підготовці студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямами:

-         процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва;

-         охорона праці;

-         енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі;

-         економіка підприємства;

-         облік і аудит;

-         фінанси і кредит;

-         маркетинг;

-         машинобудування (обладнання переробних та харчових виробництв);

-         комп'ютерні науки (інформаційні технології проектування);

-         екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

-         агрономія (плодоовочівництво).

В університеті давно сформувався високопрофесійний педагогічний колектив. Сучасний рівень освіти на 33 кафедрах університету забезпечують відомі в аграрній галузі вчені, досвідчені педагоги, серед яких понад 40 докторів наук, професорів; більш ніж 250 кандидатів наук, доцентів. Діяльність 20 професорських наукових шкіл значно покращує якість підготовки спеціалістів. У ТДАТУ працюють академіки, члени-кореспонденти державних та суспільних академій наук, наукові школи яких відомі далеко за межами України.

НДІ університету та навчально-наукові інститути стали важливими та потужними осередками науково-навчальної та науково-дослідної роботи в університеті. Про актуальність і народногосподарське значення результатів наукової роботи вчених ТДАТУ свідчать біля 200 щорічних авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Підготовка молодих наукових кадрів проводиться в аспірантурі й докторантурі університету, де нині навчаються біля 20 докторантів, понад 150 аспірантів і здобувачів. За безпосередньою участю провідних вчених в університеті плідно працюють спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Постійно діючою ланкою в національній системі безперервної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове удосконалення, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок.

Невід'ємною складовою розвитку університету та конкурентоспроможного виходу української освіти на світовий ринок освітніх послуг є освоєння та використання зарубіжного досвіду, розширення участі у міжнародних освітніх організаціях та співтовариствах, поглиблення і розвиток співпраці із зарубіжними закладами освіти, освітянськими фондами, урядовими і неурядовими організаціями-грантодавцями. З укріпленням творчих контактів з'явилась можливість обміну результатами досліджень, вченими та викладачами. Так, за 5 останніх років понад 200 викладачів університету та молодих вчених пройшли навчання та стажування в США, Нідерландах, Великої Британії, Швеції, Німеччині, Данії, Франції, Росії, Польщі, Китаї та інших країнах.

Таврійський державний агротехнологічний університет був неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах, заходах.

Головні досягнення університету останніх років:

-         На ХІ міжнародній виставці "Сучасна освіта в Україні – 2008" ТДАТУ було присвоєно ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ "ЛІДЕР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ" "За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України".

-         За активну участь і високі досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентської молоді ТДАТУ було нагороджено ДИПЛОМОМ "Кращий вищий навчальний заклад 2008-2011 років".

-         На ХІІ міжнародній виставці "Сучасна освіта в Україні – 2009" ТДАТУ було нагороджено ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ у номінації "Інтеграція науки і освіти - необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ".

-         На міжнародній виставці-ярмарку "Агро – 2009" ТДАТУ єдиний серед аграрний ВНЗ отримав ДВІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ як переможець конкурсу на кращий експонат, технологію, наукову розробку в номінаціях: "Інформатизація АПК", "Освіта"!

-         На міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади – 2010" Міністерством освіти і науки України ТДАТУ єдиний серед аграрних ВНЗ був нагороджений ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ у номінації "Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи" та ДИПЛОМОМ "За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти".

-         На Міжнародній виставці-ярмарку "Агро – 2010" ТДАТУ отримав ДВІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ як переможець конкурсу на кращий експонат, технологію, наукову розробку в номінаціях: "За інноваційні розробки в області аграрної науки", "За високі показники в області аграрної освіти".

-         В рамках Всеукраїнського проекту "Агропромисловий комплекс України - сьогодення та майбутнє" Міністерство аграрної політики України та Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин тричі нагороджували ТДАТУ ДИПЛОМОМ "Лідер галузі – 2009, 2010, 2011".

-         "На Міжнародній виставці "Сучасні навчальні заклади – 2011" експертами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії педагогічних наук України ТДАТУ БУВ НАГОРОДЖЕНИЙ Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" (єдиний серед аграрних ВНЗ України і серед ВНЗ Запорізької області). ТДАТУ також був нагороджений ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ у номінації "Розробка та упровадження сучасних засобів навчання".

-         На Міжнародній виставці-ярмарку "Агро – 2011" ТДАТУ отримав ДВІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ та Дипломи VIР рівня як переможець конкурсу на кращий експонат, технологію, наукову розробку в номінаціях: "За інноваційні розробки в області аграрної науки", "За високі показники в області аграрної освіти".

-         На Міжнародній виставці-презентації "Інноватика в сучасній освіті – 2011" Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук України ТДАТУ був нагороджений Золотою медаллю як переможець конкурсу у номінації "Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти". ТДАТУ також було відзначено дипломом "За активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій".

У 2009 році ТДАТУ ПЕРШИМ СЕРЕД АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ України пройшов СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРИ НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2008.

У 2010 році Національний орган України з сертифікації підтвердив відповідність сертифікованої системи управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти ТДАТУ вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та видав ТДАТУ відповідний сертифікат терміном до 2015 року.


Перелік підрозділів університету:


Факультети
:
- механіко-технологічний;
- економіки та бізнесу;
- енергетичний;
- агротехнологій та екології;
-  інженерії та комп’ютерних технологій.


Коледжі
 – Мелітопольський, Новокаховський, Бердянський, Василівський, Ногайський, Запорізький.


Інститути – Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України, Науково-дослідний інститут агротехнологій і екології, Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку АПВ півдня України, Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти, Інститут післядипломної освіти і дорадництва.


Фотографії

Рекомендувати: