Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Луцький національний технічний університет

РекторСавчук Петро Петрович
Дата заснування1966 р.
День святкування11 квітня
Телефон(0332) 74-61-03
Адреса43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75
E-mailrector@lutsk-ntu.com.ua, rector@lntu.edu.ua
Сайтwww.lutsk-ntu.com.ua

Нині Луцький національний технічний університет, як унікальний освітній, науковий, культурний феномен, що виник на поєднанні кращих традицій київської, львівської та волинської науки й розвинувся до провідного закладу Волині технічного спрямування, примножує славу міста. Найвагоміший внесок у формуванні і становленні технічного університету зробив його незмінний ректор Віктор Володимирович Божидарнік, який разом з університетом пережив усі етапи його розвитку і становлення як одного з провідних закладів Волині.

Завдяки наполегливій, плідній роботі викладацького складу на чолі з мудрим керівником – Віктором Володимировичем, ЛНТУ досягнув рівня провідного університету Волині. Рік за роком змінювався статус університету, ріс науковий потенціал та матеріально-технічна, лабораторна база, активно налагоджувалися та розширювалися зв’язки з іншими навчальними закладами України, будувалися навчальні корпуси та гуртожитки.

Кожен ВНЗ має свою історію. Історія ЛНТУ насичена пам’ятними датами та подіями.

  • У 1966 році наказом тодішнього Міністерства вищої і середньої освіти УРСР, в «стольному граді Волині» було утворене відділення загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ).
  • 1971 рік – цей факультет підпорядковують Українському інституту інженерів водного господарства. Проте невдовзі  колегія Міністерства вносить зміни у своє попереднє рішення і передає ЗТФ у відділення Львівського політехнічного інституту, а ще через чотири роки реорганізовує факультет у філіал цього ВНЗ з відповідним відділенням у шахтарському Нововолинську.
  • 1979 рік – перший випуск інженерів-механіків.
  • 1981 рік – інженерів-будівельників.
  • 1985 рік – розподіл кафедр за факультетами.
  • 1 квітня 1991 року на базі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту було створено Луцький індустріальний інститут. До складу інституту увійшли чотири факультети, тринадцять, а згодом і сімнадцять кафедр. У цьому ж році 298 випускників отримали диплом інженера Луцького індустріального інституту. Проте адміністрація університету та провідні діячі науки не мали наміру зупинятися на  досягнутому. Зростає кількість факультетів, відкривається аспірантура. ВНЗ  отримує право на присудження вчених ступенів кандидатів наук. Йдучи в ногу з часом, інститут переходить до багаторівневої організації навчального процесу, впроваджуючи програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра. Відкриваються нові кафедри. І уже 24 грудня 1997 року Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення про надання Луцькому індустріальному інституту найвищого рівня акредитації і присвоєння статусу університету. Відтоді постав Луцький державний технічний університет й узяв початок новий виток історії закладу. ЛДТУ одержав право самостійно визначати зміст освіти, плани прийому абітурієнтів, відкривати нові спеціальності, створювати у своїй структурі відповідні навчальні заклади, налагоджувати співробітництво з ВНЗ інших країн, що було успішно зроблено у 2005 році.

  Знаменна подія не лише для університету, а й усього Волинського регіону відбулася 11 квітня 2008 року, коли Указом Президента України № 335/2008 Луцькому державному технічному університету було присвоєно статус національного. Реалізації цієї довгоочікуваної і заслуженої події допомогло немало людей. Це був результат наполегливої праці та професійної майстерності ректора університету Віктора Володимировича Божидарніка та усього викладацького колективу. Університет є членом Асоціації університетів Чорноморського регіону.

Сьогодні ЛНТУ здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за 34 спеціальностями. Організаційна структура університету – 7 факультетів, 4 центри, 3 коледжі та 38 кафедр, де навчається близько 12 тисяч студентів. Історія ЛНТУ про­довжується…

В університеті на даний час науковою роботою  займається 408 науково-педагогічних  працівники, серед яких 36 докторів наук і професорів та 274 кандидатів наук, доцентів; академіки і членкори галузевих академій.

Саме така спектральна розмаїтість і цементує, збагачує єдиний організм ВНЗ, робить його мобільним, життєвим, дієздатним. Переважна більшість викладачів – це люди обдаровані, знаючі, професіонали, наділені великими педагогічними здібностями, із значним життєвим досвідом. Серед них – заслужені працівники освіти України. Низку викладачів нагороджено орденами і медалями, знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.


 Перелік підрозділів університету:


Структурні підрозділи:

-         Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету;

-         Технічний коледж Луцького національного технічного університету;

-         Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету;

-         Професійно-технічне училище Луцького національного технічного  університету;
Факультети:

-         Факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ФКНІТ);

-         Машинобудівний факультет (МБФ);

-         Факультет будівництва та дизайну (ФБД); 

-         Факультет екології та приладо-енергетичних систем (ФЕПЕС); 

-         Технологічний факультет (ТФ);

-         Факультет бізнесу (ФБ);

-         Факультет обліку та фінансів (ФОФ).

-          Заочне відділення (ЗВ);

-         Центр довузівської підготовки;

-         Центр технологій дистанційного навчання;

-         Центр культури і мистецтв.


Фотографії

Рекомендувати: