Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Закарпатський державний університет

Ректорв.о. Артьомов Іван Володимирович
Дата заснування1995 р.
Телефон(0312) 65-14-34, 65-15-24, 61-58-68, 61-33-45, факс (0312) 61-25-35
Адреса88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89 а
E-mailzakdu@ukrpost.net
Сайтhttp://zakdu.edu.uа/

Закарпатський державний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, державної форми власності, створений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року, № 843-р та відповідним наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2004 року, № 887  на базі Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, який започаткував свою діяльність у 1995 році.

Університет поєднує у собі класичні та сучасні традиції навчання та виховання  молоді. У національному рейтингу університетів, складеним Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2012 році ЗакДУ посів четверту сходинку.

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів проводиться за 30 напрямами та спеціальностями. Університет має ліцензію на підготовку іноземних громадян за акредитованими базовими напрямами (спеціальностями). Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, екстернат. Закарпатський державний університет також здійснює довузівську підготовку, перепідготовку фахівців зі спеціальностей «Облік і аудит», «Країнознавство» та «Правознавство», підвищення кваліфікації за напрямами «Комп`ютерні науки» та «Економіка і підприємництво», підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України університету надано право присвоювати вчені звання доцента та професора.

Важливим напрямом діяльності університету є міжнародне співробітництво з вищими навчальними та науковими закладами, яке здійснюється в багатьох напрямах, організація міжнародних науково-практичних конференцій тощо. Укладено та успішно виконуються понад 30 угод з вищими навчальними закладами та науковими установами Словаччини, Чехії, Польщі, Румунії, Угорщини, Німеччини, Франції, Росії, США.

За час існування Закарпатський державний університет здобув визнання і повагу колег-освітян, студентів, населення краю та став відомим далеко за межами області.

 

Перелік підрозділів університету:

  • Навчально-наукові інститути:

-          Інформаційних технологій;

-          Євроінтеграційних досліджень

  •  Факультети:

-    інформаційних технологій

-    економіки та туризму

-    юридичний;

-    міжнародних відносин

-    міжнародного бізнесу та міжнародного права.

  •  Природничо-гуманітарний коледж. 

Фотографії

Рекомендувати: