Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Донецький національний університет імені Василя Стуса

РекторГринюк Роман Федорович
Дата заснування1937 р.
День святкування28 травня
Телефон(0432) 50-89-48
Адресавул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021
E-mailrector@donnu.edu.ua
Сайтhttp://www.donnu.edu.ua

Донецький державний університет створений наказом Мінвузу УРСР від 07. 07. 1965 р. № 410 на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 11. 06. 65 р. № 572 на базі педагогічного інституту, заснованого в 1937 р. (Постанова Ради народних комісарів УРСР, ж-20910, № 3160, 1937, № 37).

Указом Президента України від 11. 09. 2000 р. № 1059 / 2000 та наказом Міносвіти і науки від 30. 10. 2000 р. № 505 університету надано статус національного.

На сьогодні університет є багатопрофільним комплексом, що здійснює наукову, навчальну, методичну та виховну роботу в Донецькому регіоні. Університет постійно розвивається, розширюючи напрями і засоби підготовки сучасних фахівців, оновлюючи матеріально-технічне оснащення та модернізуючи інформаційні технології у навчанні.

Понад 13 років університет є членом Європейської асоціації університетів, двох міжнародних асоціацій (Євразійської та AIMOS), консорціуму прикордонних університетів України, Росії, Білорусії.

Свою освітню діяльність щодо надання вищої освіти (у т.ч. для іноземних громадян) університет здійснює на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог:

- молодшого спеціаліста (на базі Єнакіївського і Горлівського технікумів) – з 11 спеціальностей;

- бакалавра –  з 33 напрямів підготовки;

- спеціаліста – з 44 спеціальності;

- магістра – з 48 спеціальностей.

На сьогодні в університеті ліцензовано 51 спеціальність. З них мають:

  • IV рівень акредитації – 47 спеціальностей;
  • ІІІ рівень акредитації – 44;
  • ІІ рівень акредитації – 30;
  • неакредитовані (як такі, що не мали випуску) – 4.

Університетом підписано угоду про приєднання до Болонської хартії університетів Європи. На виконання програми входження в єдиний європейський освітній простір проводиться системна модернізація процесу фахової підготовки студентів, реалізується програма дій щодо втілення положень Болонської декларації у навчальний процес. Запровадження кредитно-модульної системи, нових технологій навчання, методичного забезпечення й відповідної системи контролю знань сприяють стабільній якості навчального процесу. З 2011 року в університеті розпочато видачу додатка до диплома європейського зразка.

Наукова бібліотека університету має у своєму розпорядженні раціонально сформований, актуальний книжковий фонд, який повністю відповідає вимогам наукових, навчальних, освітніх потреб читачів. Бібліотека оснащена сучасною технікою, обладнанням, автоматизовані всі ланки роботи, підключена до інформаційної системи URAN, інших світових та національних баз даних.

Підвищення якості професорсько-викладацького складу ДонНУ здійснюється через захист дисертацій, у т. ч. випускниками докторантури й аспірантури. В університеті функціонують 11 спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Студентська наука займає важливу ланку в науковому житті університету. Студенти ДонНУ засвідчують високі результати, посідають призові місця в олімпіадах, чемпіонатах, турнірах, які проходять у країнах близького та далекого зарубіжжя.

З 2008 року в ДонНУ діє програма подвійних дипломів, що дає можливість студентам отримувати одночасно дипломи двох навчальних закладів – ДонНУ та одного з-поміж таких російських вишів: Російський університет дружби народів, Московський державний інститут міжнародних відносин, Санкт-Петербурзький державний університет. З 2004 року працює магістерська програма з прикладної економіки, після закінчення якої студенти отримують сертифікат про визнання Сандерлендським університетом кваліфікації магістра, здобутої в Донецькому національному університеті. Загалом університет підтримує зв’язки майже з 70 вищими навчальними закладами багатьох країн світу (Австралії, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Вірменії, Греції, Іспанії, Італії, КНР, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Сирії та інших).

ДонНУ отримав світове визнання й увійшов у топ-лист кращих вищих навчальних закладів світу за результатами міжнародних і всеукраїнських рейтингів – QS World University Rankings, ЮНЕСКО «Топ-200 Україна», «Компас» тощо. 

 

Перелік підрозділів університету:


     Факультети: математики і інформаційних технологій, фізико-технічний, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, економічний, обліково-фінансовий, економіко-правовий, міжнародний; факультет суміжних та додаткових професій; факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації;

Технікуми: Горлівський технікум Донецького національного університету, Єнакієвський технікум економіки і менеджменту Донецького національного університету;

Ліцей;

Науково-дослідний інститут проблем економічної динаміки;

Навчально-науковий інститут «Економічна кібернетика»;

Навчально-консультаційні центри підготовки спеціалістів: Горлівський навчально-консультаційний центр, Єнакієвський навчально-консультаційний центр, Маріупольський навчально-консультаційний центр, Костянтинівський навчально-консультаційний центр.

У складі університету функціонують:  

кафедра ЮНЕСКО «Екологія техногенного регіону», Науково-навчальний центр «Конвергенція нано-, біо- і інфо- технологій для збалансованого регіонального розвитку», Центр молодіжних освітніх проектів, Асоційований центр ЮНЕСКО з мікро-наукового експерименту, Молодіжний центр наукових досліджень, Молодіжний центр правових досліджень, Науково-дослідний центр теоретичної, прикладної і комп’ютерної лінгвістики, Центр аналітичних методів досліджень, Центр колективного використання наукового обладнання, Центр трансферу технологій (ЦТТ), Рада молодих учених, Студентське наукове товариство.

З 2005 року активно працює Науково-інформаційний центр міжнародної безпеки і євроатлантичного співробітництва. У 2011 році на базі ДонНУ створено Національні контактні пункти Сьомої Рамкової програми Європейського Союзу за напрямками «Навколишнє середовище, включаючи зміни клімату» і «Програми мобільності Марії Кюрі». 


Фотографії

Рекомендувати: