Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

ДиректорЛисенко Світлана Миколаївна
Дата заснування1959 р.
Телефон(06239) 2-03-09
Адресапл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька обл.
E-mailftov@ii.donntu.edu.ua
Сайтhttp://www.kii.donntu.edu.ua

Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» бере свій початок від навчально-консультаційного пункту Дніпропетровського гірничого інституту, який розпочав діяти у вересні 1959 року з метою підготовки студентів без відриву від виробництва. У цей час у місті Красноармійськ та навколо нього створюється потужний вугільний, шахтобудівний та залізничний промисловий вузол. За цих обставин усе більш відчутним ставав розрив між темпами розвитку паливно-енергетичного комплексу і кількістю інженерно-технічних працівників, яких були здатні підготувати фахові вищі навчальні заклади. Тому все більш нагальним ставало завдання перебудови вищої й середньої спеціальної освіти таким чином, щоб забезпечити можливість великій кількості практиків, які не мали вищої технічної освіти, але обіймали інженерно-технічні посади отримати її без відриву  від виробництва. Для цього у першу чергу потрібно було «наблизити» навчальні заклади до підприємств, значно розширити можливість отримання вищої освіти на вечірніх та заочних відділеннях вузів.

У 1961 році Красноармійський навчально-консультаційний пункт отримав статус загально технічного факультету Дніпропетровського гірничого інституту. На факультеті відбуваються якісні зміни не тільки у викладацькому складі, а й у подальшому розвитку навчально-лабораторної бази. У 1965 році в Красноармійському загально технічному факультеті відбувся перший випуск гірничих інженерів. В цьому ж році був введений в експлуатацію 2-й навчальний корпус і почалося будівництво 3-го навчального корпусу. Загальна площа будівель факультету збільшилась до 6150 кв. м. 26 травня 1966 року міністр вищої та середньої спеціальної освіти Ю. Даденков уклав наказ за № 322 «Про організацію Красноармійської філії Дніпропетровського гірничого інституту». В подальшому, у червні 1966 року філія була передана у підпорядкування Донецького політехнічного інституту.

У 1970 році до структури філії було включене підготовче відділення, завдяки чому Красноармійська філія стає основною базою довузівської підготовки слухачів для всього Донецького політехнічного інституту.

У 1994 році Красноармійська філія одержала ліцензію на підготовку спеціалістів денної форми навчання із семи спеціальностей і спеціалізацій як за денною, так і заочною формами навчання.

Завдяки розташуванню Красноармійської філії відносно мережі інших навчальних закладів вона поступово стала базовою для абітурієнтів західних районів Донбасу. На основі КФ ДПІ створювались навчально-виробничий комплекс (разом з ВО «Красноармійськвугілля», «Селидіввугілля», «Добропіллявугілля», трестом «Красноармійськшахтобуд»), школа резерву гірничих інженерів, гірничотехнічний ліцей «Надія», учбовий комплекс «Гірник» (разом з Селидівським гірничим технікумом).

У 1999 році на базі Красноармійської філії розпочато роботу відділення Центру підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів ДонНТУ. Особи, які вже  мають вищу освіту отримали змогу одержати другу вищу освіту з ряду економічних та технічних напрямів підготовки. При філії розпочали роботу підготовчі курси з математики, української мови та літератури, обчислювальної техніки.  

Керівництво філії та її викладацький колектив усвідомлювали, що в умовах відкриття у регіоні численних філій, опорних пунктів, представництв різних вищих навчальних закладів, які мали значно нижчий науковий, освітній та матеріально-технічний потенціал з’явилася необхідність у підвищенні науково-освітнього статусу Красноармійської філії. Необхідність реорганізації вузу в інститут усвідомлювалася і підтримувалася органами місцевого самоврядування міста Красноармійськ. 21 жовтня 2003 року на засіданні постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту Красноармійської міської Ради члени депутатської комісії прийняли рішення звернутися до керівництва ДонНТУ з проханням надати філії статус інституту.

1 лютого 2005 року ректор ДонНТУ професор Мінаєв О. А. видав наказ за № 27/02 про реорганізацію Красноармійської філії ДонНТУ у Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ.

З 1991 по 2011 рік Красноармійський індустріальний інститут випустив 2786 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 63 магістри.

У 2010 році КІІ ДонНТУ виграв конкурсний відбір серед вищих навчальних закладів Донецької області з професійного навчання безробітних за напрямком  «Основи підприємницької діяльності». В 2011 році був також задіяний як один з регіональних центрів проведення зовнішнього незалежного тестування. 

Кафедрами Красноармійського індустріального інституту проводяться 6 науково-практичних конференцій: з них дві всеукраїнські і чотири регіональні (серед яких одна студентська). За результатами їх роботи видаються збірники матеріалів конференцій.
7 кафедр:
випускаючі:

-         кафедра геотехнологій і охорони праці;

-         кафедра розробки пластових родовищ;

-         кафедра електромеханіки і автоматики;

-         кафедра економіки і менеджменту;
загальної підготовки:

-         кафедра інженерної механіки;

-         кафедра природничих наук;

-         кафедра соціально-гуманітарної підготовки.


В КІІ ДонНТУ діє орган студентського самоврядування – студентська рада, яка є членом Всеукраїнської студентської ради.


Перелік підрозділів інституту:


Факультети:
-         факультет технології і організації виробництва;
-         факультет дистантного і заочного навчання.


Центр кар’єри для сприяння працевлаштуванню випускників.

 


Фотографії

Рекомендувати: