Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Запорізька державна інженерна академія

РекторПожуєв Володимир Іванович
Дата заснування15 грудня 1959 р.
День святкування1 вересня
Телефон(061) 22-38-233, (061) 22-38-221, факс (061) 212-38-87, 283-08-38
Адреса69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226
E-mailadmin@zgia.zp.ua
Сайтhttp://www.zgia.zp.ua/

Наприкінці 50-х років ХХ століття швидкими темпами зростали обсяги виробництва металургійної промисловості. Враховуючи зростаючи потреби металургійних підприємств міста у висококваліфікованих спеціалістах, 10 листопада 1959 р. Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР було видано наказ за № 156, в якому зазначалося: «Організувати з 1 грудня 1959 р. вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту в м. Запорожжі». З 15 грудня 1959 р. у приміщенні Запорізького металургійного технікуму розпочали заняття перші 16 студентів-вечірників під керівництвом  6 штатних викладачів.

Вечірній факультет за підтримки мешканців міста та міської влади швидко нарощував матеріальну базу, викладацький потенціал.

Відповідно до наказу Міністерства вищої  і середньої освіти УРСР за № 152 від 13 вересня 1965 року на базі Запорізького вечірнього факультету Дніпропетровського металургійного інституту було організовано Запорізький філіал Дніпропетровського металургійного інституту. Цього ж року розпочався прийом студентів на денну форму навчання. Тоді у штаті філії було 82 викладачі, 3 факультети: денний та два вечірніх (металургійний і технологічний), 13 загально-технічних і спеціальних кафедр.

 А вже 1976 р. відзначився знаменною подією - організацією на базі філії самостійного навчального закладу - Запорізького індустріального інституту, в якому вищу освіту здобували 3 тис.  студентів на 6 факультетах, з яких – три денних, два вечірніх та один загально-технічний.  У перший рік роботи самостійного навчального закладу на 6 факультетах, до складу яких входила 21 кафедра, працювало 180 викладачів, серед яких  56% мали наукові ступені та вчені звання.

1994 рік ознаменувався для ВНЗ не тільки одержанням державної акредитації за вищим рівнем, але й створенням на базі ЗІІ Запорізької державної інженерної академії — ВНЗ ІV рівня акредитації.

 В 2010 році Запорізька інженерна академія відзначила свій 50-річний ювілей.

      Усього за 50 років ЗДІА випущено понад 45 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі понад 800 іноземних громадян з більш ніж  50 країн світу. Серед випускників академії – 17 докторів наук, професорів; більше 80 кандидатів наук, доцентів; 2 Герої Соціалістичної праці; 2 заслужені металурги України; 2 заслужені діячі науки і техніки та освіти України; 7 депутатів Верховної ради УРСР і Верховної ради України різних скликань; 5 заслужених майстрів  спорту, чемпіонів Олімпійських ігор, чемпіон і 4 срібні призери Чемпіонатів світу, 5 переможців Чемпіонату світу серед молоді.

Сьогодні в академії здійснюється  підготовка фахівців за  трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) на 6 факультетах за 19 спеціальностями, які акредитовані за четвертим рівнем, як і ВНЗ у цілому.  Навчальний процес і наукову діяльність забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких  майже дві третини  мають наукові ступені та вчені звання.


Перелік підрозділів академії
:


Факультети:

  • Металургійний факультет
  • Факультет будівництва та водних ресурсів
  • Факультет енергетики та енергозбереження
  • Факультет інформаційних та електронних технологій
  • Факультет економіки та управління 


Коледжі:

  • Металургійний коледж
  • Гідроенергетичний коледж


Центр безперервної освіти.


Фотографії

Рекомендувати: