Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національний університет «Запорізька політехніка»

РекторБєліков Сергій Борисович
Дата заснування1900 р.
День святкування19 листопада
Телефон(061) 764-25-06, факс (061 )764-21-41
Адреса69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
E-mailrector@zntu.edu.ua
Сайтhttp://zntu.edu.ua

ЗНТУ веде свій родовід з листопада 1900 року – від часу створення у повітовому місті Олександрівську (нині Запоріжжя) механіко-технічного училища.

ЗНТУ сьогодні – це:

         • 6 інститутів, 12 факультетів;

         • 59 кафедр, в т. ч. військова з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі;

         • підготовка фахівців за 51 спеціальністю;

         • 9 навчально-лабораторних корпусів з новітнім обладнанням;

         • 4 студентських гуртожитки на 2200 місць, з них – один сімейний;

         • бібліотека з книжковим фондом понад одного мільйону примірників;

         • розвинені інформаційні мережі з виходом в Internet;

         • дві спортивно-оздоровчі здравниці на Дніпрі та Азовському узбережжі;

         • санаторій-профілакторій, медичний центр;

         • спортивний та харчовий комплекси;

         • потужна адміністративно-господарча частина тощо.

 Вже 112 років ЗНТУ дає путівку в життя тисячам кваліфікованих фахівців, багато з яких стали лідерами підприємств вітчизняної економіки.


Перелік підрозділів університету:

 

Машинобудівний факультет:

• технології машинобудування;

• технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок;

• металорізальні верстати та системи;

• обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування;

• підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;

• авіаційні двигуни та енергетичні установки;

Транспортний факультет:

• двигуни внутрішнього згоряння;

• колісні та гусеничні транспортні засоби;

• організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;

• організація і регулювання дорожнього руху;

• транспортні системи;

Інженерно-фізичний факультет:

• ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів;

• обладнання та технології ливарного виробництва;

• прикладне матеріалознавство;

• технології та устаткування зварювання;

• відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій;

Електротехнічний факультет:

• електричні машини та апарати;

• електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

• електротехнічні системи електроспоживання;

• енергетичний менеджмент;

• електромеханічне обладнання енергоємних виробництв;

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій:

• радіотехніка;

• інформаційні мережі зв’язку;

• безпека інформаційних і комунікаційних систем;

• системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;

• радіоелектронні апарати та засоби;

• мікро- та наноелектронні прилади і пристрої;

• якість, стандартизація та сертифікація;

• інтелектуальні технології мікроситемної радіоелектронної техніки;

Факультет інформатики та обчислювальної техніки:

• комп’ютерні системи та мережі;

• спеціалізовані комп’ютерні системи;

• програмне забезпечення систем;

• інформаційні технології проектування;

• системний аналіз і управління;

• системи штучного інтелекту;

• інженерія програмного забезпечення;

Факультет економіки та управління:

• менеджмент організацій і адміністрування;

• маркетинг;

• фінанси і кредит;

• облік і аудит;

Гуманітарний факультет:

• міжнародні економічні відносини;

• переклад (технічний);

• дизайн;

Факультет міжнародного туризму та управління персоналом:

• туризмознавство;

• управління персоналом та економіка праці;

Гуманітарно-правовий факультет:

• правознавство;

• психологія;

• соціальна робота;

• журналістика;

Факультет управління фізичною культурою і спортом:

• фізичне виховання;

• фізична реабілітація;

Загально-технічний факультет:

• здійснюється підготовка майбутніх абітурієнтів до вступу та подальшого навчання в університеті. 


Фотографії

Рекомендувати: