Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

РекторМолодиченко Валентин Вікторович
Дата заснування1923 р.
Телефон(0619) 44-04-64, факс (0619) 44-03-60
Адреса72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20
E-mailrectorat@mdpu.org.ua
Сайтhttp://mdpu.org.ua/

Перші навчальні заклади Мелітопольщини були церковно-приходськими школами. Згодом з’явилися гімназії та училища. Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття виникла потреба в домашніх учителях. Міській жіночій семикласній гімназії дозволили відкрити 8-й, додатковий клас. Закінчивши його, дівчата отримували звання домашніх учительок.
    Уже в 1919 році при Мелітопольському реальному училищі працювали вечірні курси для підготовки вчителів. У лютому 1921 р. у Мелітополі відкрилися дві педагогічні школи. 1 червня 1922 року школи припинили своє існування, а учні мали змогу без іспитів продовжити навчання на курсах. Перший випуск курсів відбувся у жовтні 1923 року. Саме з цього часу Мелітопольський державний педагогічний університет веде свій відлік часу.

20 серпня 1930 року за постановою уряду в Мелітополі було створено "Інститут соціального виховання". Педтехнікум як заклад залишався, але зазнав істотної реорганізації. Так народився Мелітопольський педагогічний комбінат. До його складу увійшли Інститут соціального виховання, педтехнікум і робітфак. Невдовзі на директора інституту поклали загальне керівництво комбінатом.

З липня 1933 року Інститут соцвиховання реорганізували на педагогічний із факультетами: фізико-математичним, соціально-економічним, хіміко-біологічним та мовно-літературним. Він мав готувати викладачів для шкіл різного рівня, технікумів, робітфаків.

У 1961 році в педагогічному інституті лишився 1 факультет – природничо-географічний.

1975 рік – в інституті вже два факультети: природничо-географічний і хіміко-біологічний.

1985 рік – із м. Запоріжжя до інституту переведено музично-педагогічний факультет.

1990 рік – створено природничо-філологічний факультет.

1993 рік – природничо-філологічний факультет реорганізовано у соціально-гуманітарний та філологічний факультети.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2000 р. за № 714 Мелітопольський державний педагогічний інститут одержав статус «університету».

2003 рік – створено факультет інформатики і математики.

2004 рік – створено економічний факультет.

28 березня 2008р. згідно з рішенням ДАК № 70 Мелітопольський державний педагогічний університет акредитований за IV рівнем. У цьому же році йому присвоєно ім’я Богдана Хмельницького (наказ № 1239-р від 17.09.2008р.)

Станом на 1 вересня 2011 року в університеті працюють 22 доктори наук, професори, 170 кандидатів наук, доцентів; навчається майже 5000 студентів. Підготовка кадрів вищої кваліфікації ведеться за 10-ма спеціальностями; діє спеціалізована рада зі спеціальності 13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки. Видаються фахові збірки з педагогіки та біології (орнітології).

Університет реалізує понад 30 угод між закордонними ВНЗ, науковими установами, фондами Європи та Північної Америки.

 

Перелік підрозділів університету:


 −             природничо-географічний факультет;

−             хіміко-біологічний факультет;

−             факультет мистецтв і художньої освіти;

−             соціально-гуманітарний факультет;

−             філологічний факультет;

−             факультет інформатики і математики;

−             економічний факультет;

−             науково-дослідний інститут біорізноманіття наземних і водних екосистем України, 11 наукових лабораторій, 4 наукові центри;

−             агробіологічний комплекс;

−             навчально-наукові бази (с. Богатир, с. Степанівка).


Фотографії

Рекомендувати: