Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Академія митної служби України

РекторЧенцов Віктор Васильович
Дата заснування11 червня 1996 р.
Телефон(0562) 745-55-96
Адреса49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4
E-mailacademy@amsu.dp.ua
Сайтhttp://www.amsu.dp.ua/

Академія митної служби України – єдиний у країні вищий навчальний заклад, що готує фахівців для Державної митної служби України. Академія створена у червні 1996 р., відповідно до рішення ДАК від 25 лютого 2010 р.  акредитована за ІV освітнім рівнем.

На сьогодні в стінах академії ведеться підготовка та перепідготовка фахівців за 8 напрямками та спеціальностями:
· Менеджмент
· Облік і аудит
· Фінанси і кредит
· Міжнародна економіка
· Правознавство
· Транспортні технології
· Комп’ютерні науки
· Державна служба

         Рішенням колегії Держмитслужби від 24.11.1998 Академію визначено провідним центром наукових розробок у галузі митної справи. Щорічно тут проводяться науково-практичні та науково-методичні конференції, семінари та тренінги з актуальних проблем митної справи за участю провідних науковців державних та іноземних навчальних закладів, наукових установ, а також фахівців-митників.

Результати наукових досліджень публікуються у багатьох вітчизняних і зарубіжних виданнях. З 1999 р. видається "Вісник Академії митної служби України", включений до переліку фахових видань з економічних і технічних наук, тепер також з правових наук і з питань державного управління (це чотири окремі журнали), та статистичний бюлетень "Митна статистика зовнішньоекономічної діяльності", в якому зібрано повну інформацію про зовнішню торгівлю України.

Академія активно співпрацює з митними навчальними закладами інших країн. З перших років існування вона бере участь у міжнародних програмах та проектах, серед яких програми TRANSFORM (Технічне сприяння Уряду ФРН реформуванню країн СНД ) і TACIS (Технічна допомога країнам СНД), підтримує контакти з митними навчальними закладами країн Центральної та Західної Європи, Азії, Америки, країн СНД. На базі академії відбуваються семінари і стажування з митної тематики за участю провідних спеціалістів Євромитниці та Всесвітньої митної організації (далі – ВМО).

1 вересня 2010 року  на базі Академії митної служби України відкрито Регіональний навчальний центр Європейського регіону ВМО – міждисциплінарний регіональний центр рівня інституту ВМО для європейського регіону ВМО, який проводить навчання, тренінги, підвищення кваліфікації та наукові дослідження в галузі митної справи.


Перелік підрозділів Академії
:


Юридичний факультет;
Факультет економіки та менеджменту;
Факультет інформаційних та транспортних систем і технологій;
Центр митної справи та післядипломної освіти. 


Фотографії

Рекомендувати: