Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту

РекторСавченко Віктор Григорович
Дата заснування15 квітня 1980 р.
Телефон(056) 731-96-89
Адреса49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10
E-mailadmin_infiz@ukr.net
Сайтhttp://infiz.dp.ua

На підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 27 вересня 1979 року № 468 «Про організацію в м. Дніпропетровську Державного інституту фізичної культури» Наказом від 2 квітня 1980 року № 413 Комітетом з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР з 15 квітня 1980 року був створений Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. У липні 1980 року відбувся перший випуск 170 дипломованих спеціалістів, серед яких були такі відомі у світі спортсмени, як Віктор Савченко, Султан Рахманов, Надія Ставко, Федір Кулаксізов, Євген Чорний, Олена Круглова та інші.

    Професорсько-викладацький склад інституту становить 161 особа, з них 14 докторів наук, професорів, 52 кандидата наук, доцента, 10 Заслужених тренерів України, 2 Заслужених майстри спорту, 31 майстер спорту України, 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, які працюють з 1,5 тис. студентами денної та заочної форм навчання.

Матеріально-технічна база включає два навчальні корпуси, десять спеціалізованих спортивних залів (боротьби, спортивних ігор, боксу, гімнастики, атлетизму та важкої атлетики), легкоатлетичний манеж з штучним покриттям, один закритий плавальний басейн, футбольне поле та легкоатлетичну доріжку з штучним покриттям, водноспортивну базу, студентський гуртожиток на 500 місць, лабораторію обчислювальної техніки та наукову лабораторію.

На базі інституту щорічно проводяться республіканські науково-практичні конференції, обласні науково-практичні семінари тренерів з різних видів спорту, наукові конференції міжнародного рівня, в яких беруть участь представники різних ВНЗ та міст України, Литви, Росії, Греції та Республіки Білорусь.

В ДДІФКіС проводяться фундаментальні наукові дослідження за наступними темами:

1. 1.3 Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту (керівник теми – Корогод Л.П., к.політ.н., доц.);

2. 2.6 Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів (керівник теми – Долбишева Н.Г., к.фіз.вих., доцент);

3. 2.18 Удосконалення механізмів управління руховою діяльністю спортсменів (керівник теми – Горбенко В.П., к.пед.н., доц.);

4. 3.3 Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності (керівник теми – Савченко В.Г., д.пед.н., проф.);

5. 3.5 Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення (керівник теми – Москаленко Н.В., д.фіз.вих., проф.).

6. 4.3 Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно-пристосувальних порушень у різних системах організму людини (керівник теми – Луковська О.Л., к.мед.н., доц.).

         Інститут є засновником науково-практичного журналу “Спортивний вісник Придніпров’я”, який з 2003 року входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України. У журналі акумулюються сучасні світові тенденції розвитку фізичної культури і спорту.

      Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України Головного управління керівних та науково-педагогічних кадрів № 9/2–1278  від 18.06.1999 р. у ДДІФКіС відкрита аспірантура зі спеціальностей: 24.00.01 – ”Олімпійський і професійний спорт“ та 24.00.02 – ”Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”. З 25.10.05 р. на основі витягу з наказу № 613 відкрита спеціальність 24.00.03 – “Фізична реабілітація”.

З метою підвищення рівня підготовки науково-педагогічних працівників з жовтня 2008 року в ДДІФКіС відкрита спеціалізована вчена рада К 08.881.01. Захист кандидатських дисертацій здійснюється зі спеціальностей 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт та 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

У 1994 році Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту вперше на Україні щиро відчинив двері для здобуття вищої освіти для інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, у тому числі для спортсменів, що пересувались на візках. Першими студентами стали провідні спортсмени-інваліди з різних регіонів України, які у подальшому стали лідерами паралімпійського спорту та принесли славу і Дніпропетровщині, і Україні.

 

Перелік підрозділів інституту:

 

 

Факультети:
- олімпійського професійного спорту;
- фізичного виховання;
- заочного навчання.


Фотографії

Рекомендувати: