Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

РекторФоменко Андрій Євгенович
Дата заснування16 березня 1966 р
День святкування16 березня
Телефон(056) 377-34-80
Адреса49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26
E-mailmail@dduvs.in.ua
Сайтhttp://dduvs.in.ua

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ заснований 16 березня 1966 року як Дніпропетровська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР.

У ході створення національної системи підготовки кадрів для органів внутрішніх справ школа міліції 1992 року була реорганізована в Дніпропетровське училище міліції МВС України.

Згодом накопичений науково-педагогічний потенціал дозволив училищу зробити крок на якісно новий рівень. 1 вересня 1997 року училище міліції було реорганізовано у вищий навчальний заклад – Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, який розпочав підготовку фахівців з вищою юридичною освітою для органів внутрішніх справ та цивільних установ.

У 2001 році інститут перетворено на Юридичну академію МВС України, яка 2005 року була реорганізована у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Сьогодні університет – це вищий навчальний заклад IV-го рівня акредитації, потужний навчально-науковий комплекс юридичного профілю Придніпровського регіону.

Загалом в університеті навчаються, набувають професійної підготовки та підвищують кваліфікацію близько 6,5 тисяч курсантів, слухачів і студентів за напрямом «Право», спеціальностями «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство». Щороку університет приймає на навчання близько півтори тисячі осіб, які після закінчення навчального закладу отримують дипломи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра.

За роки існування навчального закладу з його стін вийшло понад 20 тисяч правоохоронців та фахівців-юристів, серед яких 21 генерал міліції, внутрішньої служби, податкової міліції, відомі вчені-юристи, організатори галузевої освіти та науки. Чимало працівників і колишніх випускників відзначені почесним званням «Заслужений юрист України».

До складу університету входять факультети кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, з підготовки слідчих, заочного навчання працівників органів внутрішніх справ, юридичний факультет, а також відокремлений підрозділ – Криворізький факультет, на базі якого діє навчальний центр спеціалізації та підвищення кваліфікації.

Факультети кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, з підготовки слідчих здійснюють підготовку фахівців для відповідних служб органів внутрішніх справ, а факультет заочного навчання працівників органів внутрішніх справ – підготовку фахівців без відриву від служби.

Юридичний факультет на умовах договору здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання фахівців з числа цивільних осіб для органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств та організацій України.

Криворізький факультет здійснює підготовку на денній і заочній формах навчання за державним замовленням та на умовах договору з фізичними й юридичними особами фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом «Правознавство» для підрозділів органів внутрішніх справ, органів державної влади і місцевого самоврядування, цивільних організацій та установ.

Загалом в університеті функціонують 20 кафедр, на яких готують фахівців-юристів для всіх регіонів України. Викладання, виховну, методичну й науково-дослідну діяльність здійснюють близько 250 науково-педагогічних працівників, понад 80 % яких мають наукові ступені та вчені звання.

Для бажаючих поглиблювати знання та займатися науковою роботою в навчальному закладі існує центр післядипломної освіти, працюють магістратура, ад’юнктура та докторантура. Також в університеті відкриті 2 спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних наук за трьома науковими спеціальностями.

Університетом налагоджено зв’язки із 37 навчальними закладами, науковими організаціями та поліцейськими установами 15 країн близького зарубіжжя, Європи та Північної Америки, підписано угоди про співробітництво із 13 партнерами.

До послуг викладачів, курсантів і студентів бібліотечний комплекс із 4 читальних залів із книжковим фондом понад 350 тисяч примірників друкованих творів із різних галузей права, історії, економіки, філософії, соціології тощо, у тому числі і на електронних носіях інформації, доступом до мережі Інтернет, бази законодавства та нормативно-правових актів України, інформаційної системи «Ліга-Закон», спеціалізованих баз даних МВС України, комп’ютерні класи. Фонд юридичної літератури є найбільшим у регіоні.

Університет має єдину централізовану інфраструктуру в місті Дніпропетровську та позаміський навчально-тренувальний комплекс. Навчання відбувається у шестиповерховому навчально-лабораторному корпусі, в якому облаштовано 12 лекційних залів на 1350 місць, 21 навчально-методичний кабінет, 74 навчальні аудиторії.

На території навчального закладу розташовані 3 гуртожитки, їдальня на 2 тисячі місць, кафетерії, перукарня, а також спортивне містечко з футбольним і волейбольним полями, тенісним кортом, 5 спеціалізованих спортивних залів, стрілецький та мультимедійний тири.

В університеті діють різноманітні спортивні секції, активно працює курсантсько-студентське самоврядування, на базі центру дозвілля проводяться конкурси художньої самодіяльності, літературні вечори, змагання клубів веселих та кмітливих, конкурси краси «Міс Університет», інші культурно-масові заходи. 

Факультети:

  • кримінальної міліції
  • міліції громадської безпеки
  • з підготовки слідчих
  • заочного навчання працівників органів внутрішніх справ
  • юридичний (для цивільних осіб)
  • Криворізький

Фотографії

Рекомендувати: