Громадська організація

"Спілка ректорів вищих навчальних закладів України"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

РекторПівняк Геннадій Григорович
Дата заснування4 червня 1899 р.
Телефон(0562) 46-40-62, (0567) 44-62-19, факс (0567) 44-62-11
Адреса49600, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19
E-mailrector@nmu.org.ua
Сайтhttp://www.nmu.org.ua

Після Селянської реформи 1861 р. неозорий степовий край Півдня Російській імперії швидко перетворювався на один з найважливіших промислових районів. У період з 1870 по 1900 рр. видобуток вугілля в Донбасі зріс більше, ніж на 1000 %  і становив близько 70 % всього добутого в імперії. Наприкінці 90-х pp. XIX ст. південний регіон давав вже понад 50 % видобутку залізної руди і загальнодержавної виплавки чавуну. Центром вугільної, гірничорудної і металургійної промисловості Півдня Росії став Катеринослав. Бурхливий промисловий розвиток краю вимагав вітчизняних кваліфікованих інженерно-технічних кадрів вищої і середньої ланки.

З височайшого повеління царя Миколи ІІ "Быть по сему" (4 червня 1899 р.) уже в вересні 1899 р. у великій залі Потьомкінського палацу відбулося урочисте відкриття Катеринославського вищого гірничого училища (КВГУ). Після вступних іспитів студентами І курсу стали 77 осіб (з 352 бажаючих). Першим директором було призначено випускника Петербурзького гірничого інституту, гірничого інженера з м. Харкова Сергія Миколайовича Сучкова.

17 червня 1912 р. завдяки наявності висококваліфікованих кадрів викладачів, високому науково-технічному рівню оснащення лабораторно-дослідницької бази Урядом схвалено Закон про перетворення КВГУ в Катеринославський гірничий інститут (КГІ).

У 1921 р. Інституту присвоєно ім'я Артема (Федора Сергєєва), відомого діяча революційного руху. З 1926 р., у зв'язку з перейменуванням міста, вищий навчальний заклад став носити назву Дніпропетровський гірничий інститут (ДГІ), який у подальшому перетворився в один з найпотужніших центрів гірничої науки, підготовки інженерних і науково-педагогічних кадрів та базою створення 20 вищих навчальних закладів, 9 науково-дослідних інститутів системи Національної академії наук України, що в історії розвитку вітчизняної вищої освіти можна оцінити як явище унікальне.

В роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) майно і колектив ДГІ з сім’ями у 1941 р. були евакуйовані до Свердловська і Караганди (Казахстан), де йшла невпинна робота для фронту та перемоги. З жовтня 1943 р. діяльність ДГІ в Дніпропетровську було відновлено.

21 листопада 1949 р. на честь 50-річчя ДГІ ім. Артема нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

13 серпня 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 646 створено Державну гірничу академію України (ДГАУ) на базі Дніпропетровського гірничого інституту.

11 червня 1997 р. Указом Президента України № 522/97 академії надано статус національної з подальшим найменуванням: Національна гірнича академія України (НГАУ).

28 лютого 2002 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 86-р Національну гірничу академію України реорганізовано у Національний гірничий університет (НГУ).

23 вересня 2009 р. постановою № 1013 Кабінету Міністрів України Національний гірничий університет отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу України.

На всіх етапах свого існування НГУ невпинно розвивається, масштаби й обсяги наукових здобутків безперервно розширюються. Власне, історія розвитку вузу відображає економічний стан держави та регіону, рівень науково-технічного прогресу, суспільно-політичного і культурного життя.

В університеті працювали визнані вчені, академіки: О.М.Динник, Л.В.Пісаржевський, М.С.Поляков, О.І.Бродський, М.М.Федоров, М.М.Протодьяконов, В.Н.Потураєв, В.А.Лазарян, О.М.Терпигорєв, М.О.Павлов, Л.Д.Шевяков, В.П. Нікітін. У розвиток науки внесли вагомий внесок члени академії: О.З.Широков, К.Ф.Тяпкін, Д.П.Коновалов, Ф.О.Абрамов, Е.І.Єфремов, А.Ф.Булат, Г.Г.Півняк. Вони забезпечили становлення міцного професорського корпусу, створили визнані в світі наукові школи: хімії, фізики, математики, механіки, геотехнологій, геології, геофізики, економіки, металургії, електроенергетики, збагачення корисних копалин, транспорту, машинобудування, медицини.

Директори – ректори  КВГУ – КГІ – ДГІ – ДГАУ – НГАУ – НГУ (за 112 років історії): Сучков Сергій Миколайович – 1899-1908; Лебедєв Микола Йосипович – 1908-1919, 1921-1924; Терпигорєв Олександр Митрофанович – 1919; Заборовський Сергій Андрійович – 1920; Грдіна Ярослав Іванович – 1920-1921; Писаржевський Лев Володимирович – 1924-1926; Маковський Володимир Матвійович – 1927-1928; Волін Михайло Ілліч – 1930-1932; Черепов Євграф Іванович – 1932-1935; Герасимов Павло Іванович – 1935-1937; Нестеренко Петро Григорович – 1937-1963; Ренгевич Олександр Олександрович – 1963-1972; Потураєв Валентин Микитович – 1972-1973; Онищенко Володимир Іванович – 1973-1982; Півняк Геннадій Григорович – з 1982.


Перелік підрозділів університету:


Інститути:

-          Інститут електроенергетики;

-          Інститут економіки,

-          Інститут заочно-дистанційної освіти,

-          Інститут безперервної освіти.

Факультети:

-          гірничий;

-          механіко-машинобудівний;

-          геологорозвідувальний;

-          електротехнічний;

-          інформаційних технологій;

-          будівництва;

-          фінансово-економічний;

-          менеджменту;

-          юридичний.

Коледжі та технікуми:

-          Марганецький коледж;

-          Автотранспортний технікум;

-          Павлоградський технікум;

-          Докучаївський технікум.


Фотографії

Рекомендувати: